Stiri

 

 
Analiza SWOT

Puncte Tari

- Cresterea continuã a IMM-urilor in zonã
- Cererea ridicatã pentru închirierea si concesionarea de spatii cu destinatie economicã
- Durata investitiei (luni)
- Forta de muncã având calificari diverse
- Statutul de Zona Defavorizatã
- Accesibilitatea cãilor de comunicatie

Amenintari

- Statutul temporar de zona defavorizatã
- Lipsa unui program de conversie si reconversie profesionalã corelat cu politica de dezvoltare a zonei
- Absenta sistemelor suport pentru deservirea fortei de muncã provenite din împrejurimi

Puncte Slabe

- Veniturile si repartitiile bugetare reduse
- Proximitatea multor orase mari, care polarizeazã investitiile din zonã
- Ponderea ridicatã a industriilor lucrand in sistem lohn si conduc la o mare instabilitate a personalului angajat
- Proximitatea granitelor, care favorizeaza migratia temporarã transfrontalierã

Oportunitati

- Localizarea viitorului parc industrial la limita zonei locuite, cu posibilitãti de extindere in extravilan
- Lipsa unor infrastructuri de afaceri de acest tip in zonã
- Programele guvernamentale actuale sustin dezvoltarea IMM-urilor

© CALITOP
© CALITOP