Stiri

 

 

» In orasul Jibou industria reprezenta functiunea economicã dominantã, fiind reprezentatã prin unitãti independente sau sectii ale unitãtilor din Zalãu sau Cluj Napoca. În ultimii ani, aceste unitãti - ca urmare a restructurãrilor ce au avut loc în economia nationala - au disponibilizat personal care detine calificãri si experiente în diferite domenii (cca. 70% din populatia activã a orasului).

» Prin realizarea parcului industrial de creazã infrastructura necesarã dezvoltãrii unui mediu de afaceri compatibil cu nevoile sectorului privat din zonã, mediu care va avea o contributie importantã în atragerea de noi investitori si implicit în ocuparea fortei de muncã disponibilizatã.

» Pe teritoriul judetului Sãlaj trãiesc un numar de 256 856 locuitori, pe o suprafatã de 386 438 ha, ceea ce înseamnã o densitate a populatiei de 66,5 locuitori/kmp, plasând judetul Sãlaj pe penultimul loc in regiunea de Nord-Vest. În ceea ce priveste orasul Jibou, unul dintre cele patru orase ale judetului Sãlaj, acesta are o suprafatã totalã de 6 466 ha si o populatie de 12 330 locuitori, cu o densitate a populatiei de 190,7 locuitori/kmp. Din totalul de 12 330 de locuitori ai orasului Jibou, femeile reprezinta 50,46 %.

» In anul 1998 dintr-un total de 4224 de societati comerciale-persoane juridice-inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe lângã Camera de Comert si Industrie a judetul Salaj, 194 aveau sediul in orasul Jibou. In 1999 numarul lor a crescut la 236 pentru ca in prezent numarul acestora sa ajunga la 247. Desi dupa declararea zonelor defavorizate se astepta o "explozie" de firme nou înfiintate, acest lucru nu s-a produs ca urmare a infrastructurii înca precare existente. Majoritatea investiilor s-au orientat tot inspre municipiul Zalãu. Cu toate acestea, se poate vorbi de un reviriment economic al orasului Jibou, dupa declararea sa ca zona defavorizata realizându-se unele investitii importante care au determinat o crestere a ponderii cifrei de afaceri a orasului

© CALITOP
© CALITOP