Localizare

» Lucrarea urmeaza a fi amplasatã pe teritoriul administrativ al orasului Jibou (judetul Sãlaj), acesta fiind situat în lunca râului Somes, în zona centralã a Regiunii Nord - Vest.


» Parcul industrial urmeazã a fi amplasat pe platforma Ciglentir, situat în partea de sud a orasului Jibou. Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului este un platou situat la o cotã superioarã fatã de localitatea propriu-zisã. Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã consultati sectiunea detalii tehnice


Situare:
25 Km de Zalau
100 Km de Cluj-Napoca
150Km de Satu-Mare
70Km de Baia-Mare
150Km de Oradea


» Dupã cum se poate observa pe harta alãturatã, orasul Jibou beneficiazã de o pozitie execelentã din punct de vedere logistic, datã fiind proximitatea a 4 orase mari (Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare), 3 dintre ele având aeroport.

» De asemenea trebuie mentionat cã orasul Jibou este un important nod de cale ferata situat in zona centrala a Regiunii Nord Vest.

» Statutul de zonã defavorizatã, personalul disponibilizat (cu calificãri si experientã în diferite domenii), retelele de alimentare cu gaz metan,electricitate,retea de apa si canalizare prezintã suficiente avantaje pentru dezvoltarea unor afaceri de succes.

© CALITOP
© CALITOP