Viceprimar

Paul Sarkozi

I. IDENTIFICARE
Data naşterii: 31.07.1963
Adresa actuală: Jibou, str Odorheiului, nr. 30
Cetăţenia: română
Studii: Institutul Politehnic Cluj-Napoca
Profesia de bază: Inginer

II. DATE PERSONALE
Starea sănătăţii: foarte bună
Starea civilă: căsătorit
Copii: Sarkozi Pal-Zoltan 21.06.1989, Sarkozi Tibor 14.08.1992

III. CALIFICAREA ȘI INSTRUIREA
Tipul școlii Localitatea Perioada Calificarea Specializarea
Școala Generală nr. 1 Jibou 1970-1978
Liceul teoretic Jibou 1978-1982 Matematica fizica
Institutul Politehnic Cluj Napoca 1983-1988 Inginer TCM
IV. EVOLUŢIA PROFESIONALA a) activităţi de bază
Unitatea Funcţia Perioada Principalele atribuţii
EM SALAJ MINA Hida Inginer mecanic 1988-2005 Mecanic șef
SNC Ploiesti Sef punct lucru 2007-2008 Inchidere mina
UAT Jibou Viceprimar 2008-2012 Viceprimar
Compania Apa Somes Inginer mecanic 2013-2016 Intretinere retele apa, canal

Audiențe

Viceprimarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:
– Locuinte
– Edilitar gospodaresti
– Servicii comunale
– Regii autonome subordonate
– Asociatii de locatari
– Transport in comun

Program audiențe: Joi intre orele 8 – 11

Atribuțiile viceprimarului

Organizeaza si conduce direct activitatile directiilor, serviciilor si lucrarilor de specialitate repartizate prin dispozitia Primarului.

Viceprimarul Orasului Jibou a fost ales prin votul secret al majoritatii consilierilor locali, pe durata mandatului Consiliului local, pentru ca, alaturi de Primar, sa participe cu atributiuni delegate de acesta la activitatile executive din administratia publica locala:

 

 

1.organizarea si desfasurarea activitatilor de control asupra igienei si salubrizarii localurilor publice si a produselor alimentare din târguri, piete, oboare, locurile publice si parcurile de distractie si sa se ia masuri operative pentru buna functionare a acestora
2.asigura masuri pentru întretinerea drumurilor publice din municipiul oras, implantarea semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal
3.supravegheaza târgurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora
4.supravegherea desfasurarii inventarierii si administrarii bunurilor care apartin primariei ca entitate economica, sociala si juridica
5.îndeplineste atributiunile legale ale ofiterului de stare civila
6.organizarea si coordonarea desfasurarii activitatilor specifice din serviciile publice locale prin directia de specialitate
7.acorda sprijin societatilor comerciale din subordinea Consiliului local, prestatoare de servicii în domeniul energiei termice, furnizarii apei industriale si potabile, exploatarea retelelor de canalizare si transportul local de calatori, pentru ca acestea sa-si desfasoare activitatile prestatoare în conditii cât mai bune
8.organizeaza si coordoneaza activitatile de gospodarie comunala si locativa, constructiile de locuinte si actiunile de privatizare a fondului locativ în conditiile legale în vigoare
9.coordoneaza si controleaza activitatea directiilor, serviciilor si birourilor de specialitate care au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea Primarului
10.aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor din conducerea directiilor si serviciilor date în subordine
11.avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din directiile si serviciile coordonate
12.semneaza corespondenta emisa de directiile si serviciile date în subordine
13.întocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorii directiilor si sefii serviciilor independente pe care le coordoneaza
14.propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare împotriva celor vinovati de savârsirea unor abateri conform prevederilor Codului muncii si a Regulamentului de Ordine interioara
15.coordoneaza elaborarea proiectelor si studiilor în domeniile încredintate prin prezentele atributiuni si le sustine spre aprobare la Consiliul local sau alte institutii abilitate de lege pentru aprobare
16.supravegheaza respectarea prevederilor legale în toate actele si faptele din sectoarele date în coordonare si conducere
17.duce la îndeplinire orice alte dispozitii si hotarâri ale Consiliului local, ale Primarului cât si pe cele care emana de la legile în vigoare
18.înlocuieste Primarul atunci când acesta este în concediu de odihna sau de boala, în delegatii sau , simpozioane interne sau internationale si în caz de functie vacanta. Înlocuirea Primarului se va face cu respectarea prevederilor art. 43 si art. 50 din Legea nr. 69/1991 republicata privind administratia publica locala