Structură organizatorică

Aparatul de specialitate al primarului

Numele și prenumele

Funcția

Tel. interior

Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domreniului public și privat, investitii

Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

  
 

NAGY DORINA

Inspector

106

 

HOGYE MELINDA

Consilier

106

Comp. Management de proiecte și Achiziții publice

  
 

REVNIC LIDIA

Consilier

115

 

ZAHARIE ANAMARIA

Consilier

115

 

CIURE GIONI DORU

Inspector

115

Comp. Cadastru

  
 

BOTA COSMIN IOAN

Referent de specialitate

104

Comp. Agricol

  
 

POCOL MIHAI VASILE

Consilier

104

 

MUREȘAN ADRIANA VICTORIA

Consilier

104

Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

  
 

ROGOZAN AMELIA

Inspector

111

 

COLȚEA MARIA EMILIANA

Inspector

102

 

BECEA FLOARE

Inspector

102

 

MUREȘAN ADRIANA FLORINA

Inspector

102

 

OLAH ANCA

Inspector de specialitate

111

 

POSTOȘ MARIA

Inspector

108

Comp. Administrație publică locală, relații cu publicul, autorizare transport public local și Arhivă

  
 

BONE TUNDE EMESE

Inspector

0260644558

 

VESCAN RALUCA CRISTINA

Consilier

103

 

CIOCAN ANCA DAIANA

Arhivar

 

Compartiment Juridic

 

 

 

NOJE IOANA ISABELA

Consilier juridic

103

Comp. Direcția de Asistență Socială

  
 

RUS ILEANA CLAUDIA

Inspector

107

 

DANISTEAN ANDREEA RODICA

Consilier

107

Comp. Organizare, salarizare, resurse umane

  
 

GROZA LUCIA

Referent

107

Comp. Protecție civilă

  
 

POP MARCEL

Consilier

109

Serviciul Poliția locală

Comp. Ordine și liniște publică, paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, evidența populației și activitate comercială

  
 

TALOȘ IONICĂ FLORIN

Polițist local

0752298815

 

BÂRSAN DORIN

Polițist local

0752298815

 

OPRIȘ SEBASTIAN GHEORGHE

Polițist local

0752298815

 

OPRIȘ CRISTIAN

Polițist local

0752298815

 

BEȘE -COLTA CRISTIAN RAUL

Polițist local

0752298815

 

TEMEȘ RADU

Polițist local

0752298815

 

HIDEG LENUȚA

Polițist local

0752298815

 

POP ILIE SILVIU

Polițist local

0752298815

Comp. Disciplina în construcții și Protecția mediului

  
 

PASKUCZA SZARITA

Polițist local

116

 

BOLFA ANCHIDIM

Polițist local

116

Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor

  
 

TEGLAȘ MIHAELA DINA

Consilier

0260641122

 

MUREȘAN IOAN

Inspector

0260641122

 

UNGURAS IONUT PUIU

Consilier

0260641122

 

ACHIMUȚ MARIA

Inspector

0260644558, int. 110