RAPORT Privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Jibou pe anul 2012

 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU

Nr. 1178 din 28 februarie 2013

 

RAPORT

Privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Jibou  pe anul 2012

 

 

In conformitate cu prevederile art.63 alin.3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a întocmit  raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Jibou pe anul 2012.

Primarul oraşului Jibou ca activitate executivă a administraţiei publice locale, precum şi Consiliul Local ca autoritate deliberativă, administrează şi dispun de resursele financiare şi de bunurile proprietate publică sau privată a oraşului în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Conform ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, populaţia oraşului Jibou este de 10137 locuitori iar numărul de gospodării este de 3458.

Analiza veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2012

În anul 2012 s-au realizat Venituri în sumă de 15.286.356  lei , din care:

–          venituri proprii din impozite şi taxe, vărsăminte, valorificarea bunurilor,

amenzi:  3.522.795 lei ,

–          sume defalcate  din TVA  7.683.138 lei,

–          cote defalcate din impozitul pe venit   3.102.700 lei

–          sume alocate de Consiliul Judeţean:         99.332 lei

–          subvenţii                                               427.947 lei

–          fonduri europene                                     450.444 lei

Cheltuielile totale efectuate în cursul anului 2012 au fost de 13.129.467 lei.

Structura lor pe activităţi este următoarea:

– autorităţi publice                                           1.278.716 lei

– alte servicii publice generale                             163.581 lei

– Ordine publică şi siguranţă naţ.                         259.681 lei

– Invăţământ                                                 6.659.863 lei

– sănătate                                                          160.902 lei

– Cultură, recreere şi religie                                363.767  lei

– Asigurare şi asistenţă socială                         1.037867 lei

– Servicii şi dezv.publică                                    1.073.531 lei

– Protecţia mediului                                            310.993 lei

– Transporturi,străzi                                         1.814.859 lei

– Ambulatoriu-proiecte finantate                              5.707 lei

Comparând în mărime absolută veniturile realizate cu cheltuielile efectuate rezultă un excedent de  2.156.889 lei

Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2012 este prezentat în Anexa 1 la prezentul raport.

Referitor la activitatea de executare silită, în anul 2012 s-au emis

733 somaţii însoţite de titlu executoriu din care 59 pentru persoane juridice  şi 857 pentru persoane fizice, numărul de popriri fiind de 622 din care 28 la persoane juridice şi 594 la persoane fizice. Suma încasată din executare silită a fost de 402.592,25 lei, întocmindu-se un  număr de 40 dosare de insolvabilitate.

Achiziţii realizate şi lucrări executate  în anul 2012

– Lucrari de asfaltare                                                                 886.412 lei

– Achizitie mixture asfaltica                                                          34.794 lei

– Reabilitare trotuare str. Nuferilor                                                38.737 lei

– Reabilitare si modernizare trotuar si canalizare pluviala

pe str. Libertatii                                                                           146.223,56 lei

– Modernizare cartier Avram Iancu                                              307.089 lei

– Reabilitare trotuar pe str. T.Vladimirescu                                      77.440 lei

– Reabilitare trotuar str. 1 Mai                                                        24.574,30 lei

– Reabilitare iluminat public zona centrala si str.Liberatii                  112.290 lei

 

            Proiecte contractate şi finalizate in anul 2012:

– Reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu de specialitate(Policlinica)

Valoare totala 1.209.211 lei

– Reabilitare termica  la blocurile de locuinte

Valoare totala 1.258.271 lei

– Baza sportiva satul Rona

Valoare totala 651.792 lei

– Mansardsare si modernizare  Vestiar la Baza sportiva Rapid Jibou

Valoare totala 252.985 lei

In domeniul Protecţiei mediului:

–          activitati de salubrizare, igienizare si ecologizare cu beneficiarii de ajutor social, inclusiv intocmirea actelor de pontaj si situatiile de lucrari

–          verificarea respectarii programului de lucru si comunicarea actelor prevazute de OUG nr.,55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii activitatilor in folosul colectivitatii.

–          S-a colaborat cu Garda Nationala de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului, Serviciul de Gospodarie a Apelor, Consiliul Judetean Salaj, Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor,. ANRSC, pe teme de: informatia de mediu, investitii pe mediu, managementul deseurilor, administrare rampa deseuri, monitorizare indicatorilor de calitate pentru apa, aer, sol si subsol, ecarisarea teritoriului  neutralizarea deseurilor animaliere, evidenta gestiunii deseurilor municipale, spatii verzi, machete si situatii pe aceste teme.

–          Intocmirea si verificarea contractelor de salubrizare

–          Actualizarea contractelor pentru preluare DEEE,  deseuri reciclabile, concesionare rampa, spalatorie auto, colectare surse iluminat, deseuri periculoase.

–          Actiuni in teren pentru verificarea respectarii legislatiei de protectie a mediului si de solutionare a sesizarilor in acest domeniu.

 

Serviciul public de gospodărie comunală si SC Parc Industrial au desfăşurat în anul 2012 numeroase activităţi atât în oraş cât şi în satele aparţinătoare:

–          reparaţii şi întreţinere străzi şi trotuare

–          reparaţii curente Sediu Primărie şi clădire sediu Serviciu gospodărie comunală

–          reabilitare strazi si trotuare

–          realizarea de marcaje rutiere şi pietonale

–          întreţinere spaţii şi zone verzi

–          măturat stradal

–          curăţat rigole şi acostamente

–          lucrări de vidanjare

–          igienizare cursuri de apă

–          colectare şi  transport gunoi menajer

–          transport local elevi

–          alte activităţi de gospodărie comunală

 

In domeniul social prin Comparitmentul de Servicii si Prestatii Sociale s-au instrumentat in anul 2012 urmatoarele dosare :

–          un număr de 155 dosare de ajutor social din care 95 in plata

–          330 dosare subventie la incalzire cu gaze naturale cu suma totala lunara de 33010 lei

–          277 dosare subventie la incalzirea cu combustibili lichizi si solizi cu suma totala lunara de 12160 lei

–          95 cereri subventie incalzire cu lemne depuse de beneficiarii de ajutor social in suma totala pe intreg sezonul rece de 27550 lei

–          14 dosare alocatie de sustinere a familiei

In ceea ce priveste prestatiile sociale pentru persoanele cu handicap

gradul I au beneficiat de drepturi salariale un numar de 52 asistenti personali si  un numar de 54 indemnizatii lunare.

In ceea ce priveşte  serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

au emis un număr de 91 certificate de urbanism, 65 autorizaţii de construire şi 7 autorizaţii de demolare.

La compartimentul agricol s-au efectuat operatiuni la cele 2682 pozitii inscrise in registrul agricol si s-au eliberat un numar de 53 certificate de producator.

Activitatea Serviciul public local de evidenta a persoanelor:

serviciul de evidenta a persoanelor prin activitatea desfasurata pentru intreaga raza teritoriala de desevire a realizat urmatoarele actiuni:

s-au luat in evidenta un numar de 260 persoane, din care 256 la nastere,

s-au eliberat  un numar de 3305 carti de identitate, din care 30 provizorii; s-au anulat un numar de 10 carti de identitate, s-au inregistrat 252 vize de resedinta, s-au operat un numar de 828 schimbari de domiciliu, s-au aplicat un numar de 35 sanctiuni,  amenzi aplicate in valoare de 1600 lei.

De asemenea activitatea desfasurata de serviciul de evidenta a persoanelor cuprinde actiuni de verificare pentru identificarea persoanelor privind solutionarea dosarelor din instantele de judecata, operarea comunicarilor de nastere si deces, modificari privind statutul civil al persoanlor, rezolvarea dosarelor privind schimbarea numelui, prenumelui persoanelor pe cale administrative, operarea mentiunilor operative.

– biroul stare civila  a efectuat urmatoarele documente in anul 2012:

– acte de nastere si transcrieri                15

– acte de casatorie si transcrieri              66

– acte de deces si transcrieri                   109

– acte de divort                                      3

Certificate de stare civila eliberate:

– de nastere                   274

– de casatorie                 91

– de deces                     122

– de divort                        3

Alte operatiuni de stare civila:

– schimbare de nume pe cale administrative         4

– rectificari, anulari, tagada/recunoastere  paternitate  55

– eliberare extrase solicitate de insittutiile statului    145

– mentiuni pe marginea actelor de stare civila        1453

– anexa pentru succesiuni   94

– corespondenta cu institutiile statului  si Serviciul de evidenta a     persoanelor

Serviciul public Politia locala:

Activitatea celor 8 agenti de politie locala se desfasoara in domeniile: ordine si liniste publica, paza bunurilor; circulatia pe drumurile publice, , disciplina in constructii si afisaj stradal, protectia mediului, activitate comerciala, evidenta persoanelor, actiuni in comun cu politia orasului si alte atributii.

Cea mai mare parte a activitatii este indreptata in scopul prevenirii tulburarii ordinii si linistii publice,  prin actiuni de patrulare in echipe pe zonele orasului si cu precadere in centrul orasului, la unitatile scolare arondate pentru a se preveni evenimente nedorite in randul elevilor, participarea la manifestatiile care au loc in oras pe parcursul intregului an, actiuni comune cu specialistii din Primarie pentru depistarea incalcarilor legale privind protectia mediului si disciplina in constructii, protejarea domeniului public si privat. S-a acordat sprijin Cabinetului medical scolar pentru actiunea de vaccinare a copiilor scolari si prescolari din satele apartinatoare si din str.Stejarilor. S-a actionat pentru fluidizarea circulatiei pe drumurile publice, respectiv in zonele centrale, aglomerate, cu restrictii de circulatie. Potrivit planului  actiuni al Politiei locale au fost organizate patrule in zona strazilor T.Vladimirescu, Odorheiului si Stejarilor, zona Barc si str. Agrijului pentru prevenirea furturilor de produse agricole de pe camp, dar si furtului de material lemons. S-a acordat sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu , de protectie a consumatorilor in oras, in piata de alimente si oborul de animale.

Pe parcursul anului 2012 au fost legitimate un numar de 731 persoane, am intervenit  in 372 de situatii deosebite la solicitarea cetatenilor. Au fost depistate 3 persoane care au sustras produse agricole si au fost predate Politiei orasului,  2 persoane au fost depistate transportand material lemons sustras din padurea proprietatea Primariei, prejudiciul fiind recuperat. Au fost identificati un numar de 5 copiii romi care cersesc in special in zona centrala, ca urmare parintii acestora au fost sanctionati; au fost identificati un numar de 8 persoane fara adapost, 119 persoane  care apeleaza la mila publica, 107 persoane rascolind prin containere, 30 de infractori depistati si predate Politiei orasului; 20 dp ersoane care au desfasurat activitati comerciale pe domeniul public fara autorizatie, 20 persoane care au conturbat linistea publica, 8 persoane care nu si-au justificat prezenta pe orasului, 5 persoane care au depozitat moloz in locuri neautorizate.

Sanctiunile aplicate in anul 2013 se prezinta astfel: 250 avertismente verbale, 48 avertismente scrise, 34 amenzi  in valoare de 5400 lei.

In cadrul serviciului administraţie publică, secretariat, relaţii cu

publicul, s-au înregistrat:

–          5861 acte  în registrul de intrare-ieşire

–          7409  in registrul de petitii

–          116 solicitări de informaţii de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001 rezolvate favorabil în totalitate, din care adresate în scris un număr de 2, în format electronic 3, iar 111 înregistrate verbal (adresate)

Nu am avut plângeri în instanţă privind liberul acces la informaţiile de

interes public.

S-au înregistrat un număr de 9 petiţii în sensul de reclamaţii şi  nemulţumiri, toate adresate de persoane fizice.

 

Audientele înregistrate în cursul anului 2012, ţinute după programul dat publicităţii, au fost de 585 la Primar, 233 la viceprimar  şi   59 la secretarul oraşului.

In cursul anului 2012, autoritatea executivă-Primarul, în exercitarea

atribuţiilor, a emis  un număr de 784  dispoziţii, iar autoritatea deliberativă- Consiliul Local a adoptat un număr de 97 hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

Ing. Eugen Bălănean