PV 8 din 12.07.2018

Procesul Verbal nr. 8 din 12.07.2018
PROCES VERBAL Încheiat azi, 12.07.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Jibou
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 12.07.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Jibou

La lucrările ședintei extraordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl.Ghiurco Dan-primar, dl.Sarkozi Paul-viceprimar d-na Opriș Maria-secretar oraș și funcționari din aparatul de specialitate.

Convocarea consilierilor la lucrările ședinței s-a asigurat în scris și prin e-mail în ziua de 09.07.2018 cu precizarea datei, orei și a locului de desfăsurare a ședinței.

Precizez ca au fost convocati toti consilierii.

Doamna consilier Indreies Ana Claudia -președinte de ședință constată că din cei 17 consilieri sunt prezenti  13  si  declară deschise lucrările ședinței.

Consilierii prezenți  sunt : Mureșan Augustin,  Foltiș Radu, Indrieș Ana ,Țelea Valentin, Csatlos Șandor, Almaș Ioan,  Micle Corina, Taran Daniel, Pintea Victor,  Cotut Stefan,Petrean Doru, Stana Ioan, Sarkozi Paul- viceprimar

Lipsesc domnii consilieri: , dl Bujor Ioan, Tarba Andrei, Coman Cristina, Rus Dan

Dna secretar constată  prezenţa și  legalitatea constituirii ședinței

Dl Primar -in conformitate cu art.39 alin 2 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata sedinta  extraordinara a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ati luat act. Daca la ordinea de zi pe care ati primit-o mai aveti de facut completări sau modificari?- Nu sunt.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Cine este pentru?- 13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

 

ORDINE  DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii de fonduri pentru investitia „Reabilitare si modernizarea strazilor T. Vladimirescu si Odorheiului„

Dl Primar-dupa nenumarate incercari nu am reusit sa ajungem la……………..

si am ajuns la solutia ca la drumul de centura cu dorosol. Aceasta lucrare nu era prevazuta in proiect si in caietul de sarcini. Am cerut oferte insa in final oferta cea mai buna a venit tot de la constructor de 20,19 lei pe mp.

Dl Petrean – cand faci reabilitari pe drum exiztent nu stii la ce sa te astepti.

Dl Primar – noi am ales solutia cea mai grea sa excavam pentruca era mult mai simplu sa facem o suprainaltare

Dna indries- este obligatorie interventia asta si la str Libertatii trebuie sa faceti asta

Dna Pop-este cuprinsa  imbunatatirea terenului cu blocaj de piatra,dar nu areusit, nu ne-am putut imagina ca este asa de prost

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.75  din  12.07.2018

2.Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea aprobarii  investitiei  „Proiectare si executie puncte subterane de colectare a deseurilor menajare„

Dl Primar –in ianuarie cand am aprobatat lista de investiitii am aprobat aceasta investitie si am alocat suma de 400mii lei.Noi trebuie sa avem o hotarare strict pe aceasta investitie, cu precizarea ca se vor amplasa pe aceleasi locatii.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.76 din  12.07.2018

3. Proiect de  hotărâre privind  modificarea HCL nr. 192/29.12.2017 prin  trecerea unor bunuri din domeniul public al orasului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou in domeniul privat al orasului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou.

Dl primar -aceste bunuri care dorim sa le trecem din domeniul public in privat  au si suprafete de pamant

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr. 77 din  12.07.2018

4. Proiect de hotarare privind casarea unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou

Dna Indreies Ana  – intrebari?

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr. 78 din  12.07.2018

 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de cooperare pentru dezvoltarea formarilor tehnice si profesionale in sectorul industrial din judetul Salaj

Dl Primar- prin acest acord de cooperare orasul Jibou isi asuma obligatii care sunt cuprinse in acordul pe care l-ati primit. Nu sunt unitati economice din orasul Jibou incluse in acest parteneriat dar vor fi.

Dl Csatlos- este o initiativa a Consiliului Judetean pentru dezvoltarea invatamantului dual, in sensul ca implica mult mai mult agentul economic,practica se se afce la locul de munca unde agentul economic il pregateste pentru postul care doreste. Acest sistem a functionat in cateva localitati, in Salaj nu a existat dar se doreste implementarea acestui program.

Dna  Indries- dup rezultatele de la bacalaureat eu cred ca este o  idee buna

Dna Indreies Ana  – intrebari?

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr. 79 din  12.07.2018

6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de consultanta -reprezentare/asistenta juridica.

Dna Secretar – s-a emis decizia curtii de conturi si este necesar sa recuperam sumele

Dl Primar- nu vrem sa mai fim in situatia in care suntem acuma, de ani de zile sunt sume mari nerecuperate

Secretar- avem nevoie de un ajutor specializat

Dl Almas- nu iti garanteaza nimeni  ca se castiga

Dna Indreies Ana  – intrebari?

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dna Indreies Ana  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  13 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.80 din  12.07.2018

Dna Indreies Ana Claudia  presedinta de sedinta , constata ca punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat si declara sedinta inchisa.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA

INDREIES ANA CLAUDIA                                     SECRETAR ORAS, OPRIS MARIA