PV 7 din 26.06.2018

Procesul Verbal nr. 7 din 26.06.2018
PROCES VERBAL Încheiat azi, 26 iunie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 26 iunie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou

          La lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl.Ghiurco Dan-primar, d-na Opriș Maria-secretar oraș și funcționari din aparatul de specialitate.

Convocarea consilierilor la lucrările ședinței s-a asigurat în scris și prin e-mail în ziua de 22.06.2018 cu precizarea datei, orei și a locului de desfăsurare a ședinței.

Precizez ca au fost convocati toti consilierii.

Domnul consilier Foltis Radu – președinte de ședință constată că toti consilierii sunt prezenti

Consilierii prezenți  sunt :  Bujor Ioan,  Mureșan Augustin,  Stana Ioan, Foltiș Radu, Indrieș Ana, Țelea Valentin, Csatlos Șandor, Almaș Ioan, Cotuț  Ștefan,  Micle Corina, Petrean Doru, Taran Daniel, Pintea Victor, Coman Cristina,Tarba Andrei, Rus Dan,Sarkozi Dan

Dna secretar constată  prezenţa și  legalitatea constituirii ședinței și  supune spre aprobare procesul verbal din data de29.05.2018 si din  data de 08.06.2018 , menționând că acestea pot fi consultat, de către cei interesați la Compartimentul, Administrație publică locală.

Dacă  sunt discuții pe marginea proceselor verbal? -Nu sunt.

Supun spre aprobare procesul verbal din data de 29.05.2018 .

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Supun spre aprobare procesul verbal din data de 08.06.2018

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Dl Primar -in conformitate cu art.39 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata sedinta  ordinara a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ati luat act si care a fost discuta si ieri in comisiile de specialitate.

Dl Primar– supune la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se supune la vot completarea ordinii de zi.

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Dl Foltis –buna ziua si bine ati venit

 

ORDINE  DE ZI:

1.Proiect de hotarare  privind trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Jibou si din administrarea Consiliului local Jibou, in domeniul public al Judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj.

Dl Primar- prin Hotararea Consiliului Local  din luna ianuarie a fost schimbata destintia imobilului, prin Hotararea Consiliului Judetean din luna  mai ne solicita trecerea din domeniul public al orasului Jibou si din administrarea Consiliului local Jibou, in domeniul public al Judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj.

Conform Legii nr.213 trecerea se face prin hotararea consiliului local

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.59 din  26.06.2018

2.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unor terenuri, situate in orasul Jibou, din domeniul public al Statului Roman, concesionate Companiei Nationale de cai ferate „CFR„ SA, in domeniul public al  orasului Jibou, judetul Salaj si administrarea Consiliului Local al orasului Jibou

Dl Primar- solcitarea de trecere se refera la cele 5 loturi :la parc, dispensar, drumul care merge in Parcul Industrial, si str. Amurgului

Dna Micle-se ia parcul cu aleea pana la drum?

Dl Primar- asa am solicitat.

Dna Indreies-poate ar mai trebui insistat pentru zona de la depou cantina care este o cladire mare si se poate amenaja o parcare, si zona de la autogara

Dl Primar- ideea este buna, o parte e in zona de siguranta a CFR-ului, putem incerca

Dna Ciascai- nu stim pe cine e intabulata

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.60 din  26.06.2018

3. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de  4 mp, teren situat in loc. Cuceu.

Dl Primar-RCS RDS ne solicita aceasta inchiriere pentru amplasare container care sa deserveasca satele Cuceu, Popeni si Mirsid. Locul de amplasare e in incinta scolii din Cuceu

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.61 din  26.06.2018.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor terenuri din propritatea Statului Roman  in domeniul privat al orasului  Jibou si administrarea Consiliului Local.

dlPrimar- trebuie sa trecem de pe Statul Roman in domeniul privat al orasului Jibou imobilele de care ati luat act si desprr care am discutat in sedinta de comisii

dna Indreies- nu am regasit aici cladirea de pe str. Libertatii

dna Ciascai – este un litigiu acolo si nu se poate

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-1 Petrean Doru

Dl Petrean Doru se abtine de la vot deoarece are interes patrimonial in aplicarea hotararii.

Se adopta HCL nr.62 din  26.06.2018.

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru asigurarea salariilor personalului medical.

Dl Primar – aceste sume sunt necesare pentru  plata salarilor medicilor si asistentilor

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.63 din  26.06.2018.

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018 cu suma de 300,00 mii lei din excedentul anului anterior pentru finantarea investitii .

Dl Primar – aceasta suma este pentru  sala de sport, bazin de inot , str Libertatii si str. Spitalului si avem nevoie de aceste fonduri.

Dl Tarba – str. Libertatii nu este prioritara pentru ca este in stare buna

Dl Primar- noi dorim sa obtim o finantare dar trebuie sa avem prregatit proiectul

Dl Bujor- str. Libertatii a fost asfaltata de trei ori pana acuma,trebuie incercat sa se faca cum trebuie

Dna Indries- sa luam in considerare ca nu mai avem trafic greu

Dl Primar- drumul cedeaza si fara trafic greu datorita infiltratiilor

Dl Stana – avand in vedere ca locuiesc pe str. Libertatii vreau sa va spun ca s-a gresit cand s-a facut drumul pentru ca nu avem unde sa parcam masinile. Avand in vedere ca asigurati parcarea la blocuri ar fi bine sa incercati si acolo

Dl Tarba – parerea mea este ca  str Trandafirilor e mai prioritara

Dl Primar- modul in care au fost propuse investitiile e dupa cum sunt prioritare si dupa cum sunt facute canalizarile. Nu putem sa facem modernizari decat in momentul in care  sunt facute canalizarile

Dna Micle- e foarte important ca arterele principare sa fie aranjate

Dna Micle- faceti o adresa pentru trecerile de pietoni la cei de la drumuri

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.64 din  26.06.2018.

7. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume cultelor religioase din raza UAT Jibou.

Primar- potrivit og 82 am aprobat sumele cu amenadamntul ca s ase ia de pa protopoiat sa se dea l biserica 1

Dl Almas- pentru capela de la Var suma este prea mica

Dna Indries- sustin proiectul de la biserica 1 si proiectul de la Var, dar nu cred ca schimbarea tablei de la catedrala este prioritara. As avea o rugaminte ca anul viitor sa vedem si din partea lor un interes pentru toti oamenii.

Dl Pintea citeste alocarea sumelor la fiecare biserica in parte

Dl Bujor- sustin ideea dnei Indries pentru aranjarea aleii din cimitir

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.65 din  26.06.2018.

8. Proiect de hotarare privind  alocarea de fonduri pentru  Festivalul  International de Folclor ‘’SOMES CANTECELE TALE ”.

Dl Pintea –cultura e cea care ma ajuta sa raman om. Festivalul nostru este la cea de-a 32 editie si este dedicata centnarului marii uniri. Aducem si formatii noi din Israel,Slovacia Spania, Ucraina,judetul Olt, Satu Mare,Maramurea,Alba,Cluj,Salaj,Suceava, Dambovita. Va lansez invitatie sa fiti cu totii prezenti daca este posibil .

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.66 din  26.06.2018.

9. Proiect de hotarare privind virari  de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.67 din  26.06.2018.

10. Proiect de hotarare privind modificarea art 3 din HCl 126/26.09.2017 privind valorificarea masei lemnoase.

Dl Almas- as  venii cu o propunere pentru o familie nevoiasa din Cuceu

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.68 din  26.06.2018.

11.Proiect de hotarare  privind aprobarea unui protocol de colaborarea intre Compania de apa Sucursala Zalau si Primaria orasului Jibou.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.69 din  26.06.2018.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei „MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL JIBOU„ si aprobarea indicatorilor tehnico economici.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.70 din  26.06.2018.

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea investitiei „REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR LIBERTATII SI SPITALULUI DIN JIBOU JUDETUL SALAJ „ si aprobarea indicatorilor tehnico economici.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.71 din  26.06.2018.

14.Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al orasului Jibou

domnului Cosmin Ionel Sicora

Dl Primar daca toti sunteti de acord mergem pe vot deschis

Dl Csatlos- unde este cadrul de inmare?

Dl Primar – pe scena in cadrul festivalului Somes Cantecele Tale

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.72 din  26.06.2018.

15.Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al orasului Jibou

domnului Radu Serban.

Dl Cotut- ma bucur ca este propus dl Radu Serban la propunerea mea . Este o persoana foarte serioasa si sper ca acel ajutor financiar pentr Arta in gradina sa mearga mai departe

Dl Pintea consider ca cele doua personalitati sunt valori ale orasului Jibou si a  judetului Salaj. Sunt adevarati ambasadori ai judetului. Trebuie sa-ii apreciem si sa nu-i uitam.

In luna septembrie se vor implini 50 de ani de la infiintarea Gradinii Botanice Jibou.

Dna Coman- ei stiu ca vor fi numiti?

Dna secretar- da stiu

Dl Bujor- cati cetateni de onoare sunt la nivelul orasului Jibou

Dna Indries- ar fi bine sa avem in primarie un tablou cu poze si nume a cetatenilor de onoare

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.73 din  26.06.2018.

16. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2018.

Dl Muresan o propune pe dna Indreies Ana Claudia

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Foltiș Radu  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.74 din  26.06.2018.

17.  Informare privind activitatea Poliției Locale.

Dna Indries- pe str. 1 Mai unde s-a inchiriat pentru rosii si legume s-a inchiriat tot trotuarului?

Dl Talos- nu

Dna Indries –dl m-a amenintat pentru ca am parcat masina in fata lui

Dna Micle- pe str Traian langa casa familiei Balog care este abandonata  se perindau ai multi cetateni de etnie rroma,ar fi bines a verificati.

Dl Almas – ati dat aprobare persoanelor de etnie rroma care fac cazane sa vina la Cuceu pentru ca ei asta spun?

Dl Primar- nu

Dl Taran – pe str. Salcamilor sunt multi caini si nu mai poti sa iesi  pe strada

Dl Talos- nu-i putem lua noi

Dl Taran daca vor sa-i tina sa-i tina in curte

Dl Muresan – avem centru frumos dar sunt multi cetateni care arunca mizerie mananca seminte si nu poti sa treci de ei pe strada va rog sa luati masuri ca e pacat

18.  Diverse.

Dna Micle- felicitari pentru modul in care arata orasul, florile sunt frumoase si ingrijite si daca  mai este cate o buruiana nu trebui sa facem observatii.

-Sa dati amenzi la cei care fac mizerie si manaca seminte, indiferent de cine este el sau parintele lui.

Dl Pintea- se fac eforturi remarcabile pentru pastrarea curateniei, si e pacat de munca unor oameni si ca isi bat joc de lucrul altuia.

Dna Indries – urcarea in Parcul Industrial din partea cealata sa se renoveze mai ales la trecerea de la calea ferata

-cand incep lucrarile la blocurile O1 si O2?

Dl Primar- ieri am ma  cerut clarificari , a transmis proiectantul datele solicitate

Dna indries – pe str 1 Mai au iesit buruieni prin pavaje si ar trebui ierbicidat

– la Cafe Lux se puteam turna mai aproape betonul de capacele de canalizare pentru ca  vede urat

Dl Telea- in Rona drumul care duce in sat ,este o  curba care este foarte stramta  si ar fi bine daca s-ar putea largii

Dl Primar- am stabilit ce facem acolo in Rona vom face canalizarea pluviala si va veni un zid de sprijin care va consolida drumul si atunci vom largi si drumul

Dna secretar- dl consilier  Tarba a depus un proiect de hotarare si expunere de motive, ca din luna august sa se puna pe site-ul primariei toate facturile. Din 25 mai a intrat in vigoare legea  privind protectia dateler.

Citeste legea 544 art. 5  si Legea 98 achizitii publice

Dna Secretar sunt studenti , persoane care ne solicita date si noi le dam

Dl Tarba – dosarul de achizitie publica este informatie publica

dl Tarba – nu exista nici un fel de incalcare a legii

dl Tarba – daca ar fi legala ati de acord?

Dna Micle- nu inteleg care este rationamentul

Dl  Tarba – sa se vada cum se chltuieste banul public

s-au cumparat 3 imprimante multifunctionale si nu inteleg la ce era nevoie de 3 si de ce s-au cheltuit atatia bani . Se gaseau si mai ieftine

dl Primar – sunt cumparate  pe proiecte POCU sunt din fondurile lor si ei au impus dotarile

dl Tarba – de ce sunt pe SEAP, cine le-a achizitionat?  tocmai de aici a venit  idea de a posta facturile , de ce vreti sa ascundem de oameni astea?

Dl Primar – nu vrem sa ascundem

Dna Indries- ar fi trebuit sa o puneti pe ordinea de zi , daca o adoptam spuneau  cei de la prefectura daca este sau nu legala.

Dl Pintea – acces la actele contabile le au organele abilitate si pot fi puse la dispozitia cetateanului la cerere

Dl Tarba – de 1 iunie am avut un invitat ca Axinte si o sa va dau cateva extrase din text care dovedesc ca banii pentru  ziua copilului au fost bani aruncati.

Dl Tarba citeste

Dl Csatlos – in ultima sedinta au fost doamnele din proiecte si la o urmatoare intalnire mi-au spus ca simt o reticienta din partea cetatenilor si ne solicita ajutor. Sunt oportunitati pe care ar fi pacat sa le pierdem .

dl Almas – i-am informat pe cetateni , si cetatenii sunt foarte multumiti de lucrarile care sau facut acolo. As vrea sa va rog sa ma anuntati si pe mine cand se fac lucrari acolo.Un domn consilier de la Dobin doreste sa unim cele 2 drumuri

dl Cotut sunt drumuri care au fost asfaltate si nu sa facut fundatii  dorim sa vedm cine a facut receptia .

  • Sa nu uitati sa reparati traversarile

Dl Tarba – cu capetele de strazi cum stam?

Dl Primar – in momentul in care termina de asfaltat  pe sate, vin in Jibou si Var

Dl Pintea – azi sunem la jumatatea mandatului

Dl Foltiș Radu  presedinte de sedinta , constata ca punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat si declara sedinta inchisa

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

FOLTIS  RADU                                                            SECRETAR ORAS,                                                                                                         OPRIS MARIA