PV 4 din 24.04.2018

Procesul Verbal nr. 4 din 24.04.2018
PROCES VERBAL Încheiat azi, 24 aprilie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24 aprilie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou

               La lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: d-na Opriș Maria-secretar oraș, dl viceprimar Sarkozi Paul și funcționari din aparatul de specialitate.

Convocarea consilierilor la lucrările ședinței s-a asigurat în scris și prin e-mail în ziua de 20.04.2018 cu precizarea datei, orei și a locului de desfăsurare a ședinței.

Precizez ca au fost convocati toti consilierii.

Domnul consilier Petrean Doru Aurelian – președinte de ședință constată că din cei 17  consilierii sunt  prezenti doar 16 si  declară deschise lucrările ședinței de astăzi.

Consilierii prezenți  sunt :  Bujor Ioan,  Mureșan Augustin, Foltiș Radu, Indrieș Ana, Țelea Valentin, Csatlos Șandor, Almaș Ioan,  Micle Corina, Petrean Doru, Taran Daniel, Pintea Victor, Coman Cristina,Tarba Andrei, Rus Dan, Sarkozi Paul

Lipsesc domni consilieri Cotut stefan,

Dna secretar constată  prezenţa și legalitatea constituirii ședinței și  supune spre aprobare procesul verbal din luna anterioara, menționând că acesta poate fi consultat, de către cei interesați la Compartimentul, Administrație publică locală.

Dacă  sunt discuții pe marginea procesului verbal? -Nu sunt.

Supun spre aprobare procesul verbale .

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Dna secretar -in conformitate cu art.39 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata sedinta  ordinara a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ati luat act si care a fost discuta si ieri in comisiile de specialitate. La ordinea de zi initiala  mai avem de completat cu un proiect de hotarare.

Dl Petrean Doru – supune la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se supune la vot completarea ordinii de zi.

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt.

 

ORDINE  DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2017.

dl Petrean –intrebari

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.25 din  24.04.2018

 

 

2 Proiect de hotărâre privind contul de executie bugetara incheiat la 31.03.2018.

Am facut un calcul si cresterile cu cheltuielile salariale au crescut la 68%

dna Opris -Salariile au crescut din iulie 2017 , in trim 1 2017 au fost salarii mici

dna Micle-cat e cresterea?

dl Tarba- am  constatat ca au crescut cheltuielile de personal cu 68 % fata de anul trecut .

dna Opris -nu putem compara primul trimestru 2017 cu primul trimestru 2018

Dna Opris- nu putem compara asa pentru ca salariile au crescut in iulie 2017, in primul trimestru 2017 erau salariile mici.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.26 din  24.04.2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar cercului de pictura ARTA LA CERC  din cadrul Clubului Copiilor jibou.

Dl Petrean – s-a discutat ieri , mai aveti intrebari?

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.27 din  24.04.2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii pentru elevii participanti la olimpiadele scolare.

Dl Petrean – Avem solicitare de la primar de a premia profesorul a carui copil a castigat doua premii nationale cu suma de  500 lei

Dl Rus- au fost cazuri in care toate locurile au fost luate de copii din Salaj  rolul profesorului e de a pregatii pe copii.

Pe dl Pintea cine il premiaza? Si dl Pintea a adus multe premii de care suntem mandrii .

Dl Pintea – asa se procedeaza si in alte localitati.

Dl Pintea- profesorii care ii pregatesc pe elevii premiati sunt recompensati in alte locuri.

Dl Tarba – sa nu creem un precedent

Dl Bujor –nu  exista gradatii de merit pentru asta?

Dna Coman – daca are rezultate poate sa primeasca gradatii.

Dl Pintea- as vrea sa-i felicit pe toti copii si pe profesorii lor, si as vrea sa se stie ca nu se compara cu activitatile extrascolare. Fiecare UAT ii recompenseaza intr-un fel sau altul pe elevii premianti si pe profesorii lor. Sa participe la olimpeade nu e sufecint sa inveti doar la ore trebui multa munca si inafara orelor de la scoala.

Dl Petrean propun sa votam proiectul cum a fost propus in forma initiala fara premierea d-nei profesor.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.28 din  24.04.2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind  alocare fonduri necesare pentru proiectare si executie ascensor la Spitalul Orasenesc Jibou.

Dl Taran –daca este cineva prezent dintre persoanele care fac parte din consiliul de administratie as vrea sa stiu care este atmosfera acolo, mai sunt probleme?

Dna Opris – lucrurile merg bine. Dna dr Chivu se lupta ca lucrurile sa merg bine.

Dl Taran– cu sumele imputate cum sa rezolvat ?

Dna Opris – s-a facut angajament de plata si se retine in fiecare luna.

Dna Coman– sunteti in consiliul de administratie?

Dna Opris- da

Dna Coman- Propuneti sa se faca o sala de asteptare pentru ca lumea asteapta pe hol.

Opris – nu au unde

Dna Micle – am fost la urgenta nu demult si am intalnit un medic neurolog si am fost foarte mulumita.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.29 din  24.04.2018

6. Proiect de hotărâre privind predarea terenului catre Compania Nationala de Investitii pentru promovarea obiectivului de investitii Construire bazin de inot didactic in orasul Jibou, judetul Salaj„.

Dl Tarba – ce inseamna juridic predare terenului ?

Dna Pop – toate proiectele care se fac cu CNI trebuie  predate pe perioada executarii lucrarilor lor cu titlu gratuit iar la sfarsitul executiei la predarea lucrarilor o luam inapoi.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.30 din  24.04.2018

 

7. Proiect de hotărâre privind predarea terenului catre Compania Nationala de Investitii pentru promovarea obiectivului de investitii Construire sala de sport scolara cu tribune cu 180 locuri  in orasul Jibou, judetul Salaj„.

Dna Pop- este acelasi lucru ca si la  bazinul de inot.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.31 din  24.04.2018

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Jibou pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

Dl Foltis – s-a stabilit vreo suma ?

Dna Secretar – nu , acuma se aproba  doar regulamentul.

Dna Indries- nu se poate discuta cu preotii sa se faca un trotuar in cimitir?

Dna Indries- am fost saptamana trecuta la inmormantare si a fost noroi foarte mare.

Dl Viceprimar – la inceputul lunii am trmis o adres atuturor bisercilor , pentru ca an fost sesizatii de protectia consumatorului

Dna Indries – cu banii

Dl Csatlos – sustin acest proiect de hotarare dar propun sa se trimita o adresa sa stie toti

Dl Almas – propun conducerii primariei  sa verifice unde se duc banii, pentru ca nu se duc banii unde trebuie.

Bujor – in interesul  cetatenilor mi se pare bine ca se fie acseul in cimitir

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.32 din  24.04.2018

 

9. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA JIBOU” si aprobarea indicatorilor tehnico- economici.

Dl Rus – este specificat ca se face o sala de festivitati dar nu scrie unde. Legat de  redactare scrie undeva „situatia existenta „ dac scriem existenta inseamna ca exista si nu putem scrie ca , cladirea va avea inaltimea , ci are inaltimea

Dl Petrean – poate fi o greseala de scriere.

Dl Rusu – scrie polistiren expandat de 15 cm dar nu scrie densitatea lui.

Dl Viceprimar – la cladirile publice izolatia trebuie sa fie de 15 cm

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.33 din  24.04.2018

10. Proiect de hotarare privind privind aprobarea vânzarii prin licitatie publică deschisă cu strigare  a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 situat în str.Ronei nr.33/a apartinând domeniului privat al oraşului Jibou.

Dl Petrean – daca aveti intrebari, va rog.

Dl Petrean – trebuie alesi 2 consilieri pentru comisia de vanzare.

Dl Muresan ii propune pe dl Rus Dan si Taran Daniel

In urma votului secret au fost desemnati consilierii Rus Dan si Taran Daniel

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.34 din  24.04.2018

 

11. Proiect de hotarare privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului și atribuirea unei noi utilități terenului în suprafață de 20402 mp.

Dl Csatlos – primele doua investitii sunt sala de sport si bazinul de inot?

Dl Viceprimar-  primele doua investitii se vor derula prin CNI iar cel deal treilea proiect „Centrul Multifunctional„ incercam  prin fonduri

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.35 din  24.04.2018

 

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL„.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.36 din  24.04.2018

 

13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2018.

dna Micle il propune pe dl Rus Dan

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.37 din  24.04.2018

14 Proiect de hotarare privind  schimbare  destinației  imobil.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.38 din  24.04.2018

15 Proiect de hotarare Privind   modificarea art.4 alin 2 și 3 din  Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr.82/2016 aferent  Proiectului Abordare integrată  a sărăciei și a excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități ID 101910.

Dl Taran – am fost la un seminar  aici in sala de sedinta , si am fost cam putini , mai multi au fost din cadrul primariei , avem proiecte sunt foarte multi bani si am vrea sa ne spuna cineva ce se face , sunt rezultate?

Dl Viceprimar  – se tin cursuri de calificare insa este o problema cu  reticienta fata de partea privata si nu prea vin oameni , au fost doar doua  firme .

Dl Taran – nu a fost nici macar o persoana de etnie roma.

Dl Viceprimar – nu este doar pentru persoanele de etnie roma.

Dl Csatlos – fiind implicat in proiect si reprezentantul institutiei implicate in proiect pot sa va spun ce se intampla la noi in scoala.

Marea parte de activitati sunt in faza de organizare si lucrurile se misca cam incet. Avem o mica intarziere.

Iar cu hrana batem pasul pe loc pentru ca suma prevazuta in proioect nu este atractiva pentru  nici un agent economic, respectiv  5 lei pe copil . si noi am fi vrut sa intre si Cuceul .Noi propunem suma de 8 lei dar este posibil sa ne se accepte .

-Cealalta activitate este after scool – copiii pot sa mai ramana dar fara mancare , pentru ca nu putenm asigura partea de catering

– Program de Parenting ,consiliere a parintilor pentru educatie si consatientizare, si de anul viitor si profesoriii vor primii pachete educationale. – Sefa de la Baia Mare nu stia de proiectul de hotarare de azi , i-am trimis  dnei proiectul dar inca nu am primit un raspuns

Dl Muresan –cum pot sa dai o masa cu 5 lei , cei din proiecte nu s-au interesat cat costa un meniu azi?

Dl Tarba – banii mai multi se duc la sefi, la consultanti.

Dl Taran – solicitam sa ni se prezinte un raport  despre proiecte

Dl Pintea – proiectul suna bine pe hartie ,  sunt cuprinsi  in grupul tinta 150 de copii si am gasit doar 30 . din pacate sunt fonduri care beneficiaza sau nu  beneficiaza unele persoane si sunt copii care fac performante nu gasim intotdeauna si nu sunt rasplatiti.

Dl Pintea – cine conduce acet proiect?

Vice – 60 % dintre angajatii  primarie sunt in proiect, sunt dupa orele lucrate

Dl Tarba – sunt si stimulente pentru orele lucrate

Dl Viceprimar – da

Dl Pintea – un dascal care sta multe ore cu un copil pentru olimpiadele nationale nu sunt rasplatiti.

Dl Petrean – asteptam raportul  in sedinta urmatoare.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.39 din  24.04.2018

16 Proiect de hotarare  privind   modificarea art.4 alin. 2 și 3 din  Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent  Proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Petrean Doru  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  16 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.40 din  24.04.2018

 

14.  Informare privind activitatea Poliției Locale.

Dl Talos – vrea sa  va dau cateva raspunsuri de la sedinta trecuta

-Am facut informare referitoare la  deseurile care nu sunt menajare unde cum se poate proceda

– Strada Stejarilor nu am rezolvat situatia pentru ca cei de la socila au fost dusi pe soseaua de centura

– utilajele  agricole am discutat cu cei de la politia orasului si flacoanele sau strans

Dl Almas – am solicitat un  buldoexcavator  pentru a curat valea.

Dl Talos – Agentii economici  si-au luat angajamentul de a curata trotuarul.

Dl Talos – am reusit sa identificam mai multe fapte , s-a furat un cazan de la dna Dunca si l-am prins pe faptas

Dna Indries pe str Stejarilor – sa stati mai mult acolo, muzica se aude pana pe str Odorheiului .

Dl Csatlos- duminica erau doua boxe mari pe strada si vindeau si bere in strada pentru care nu cred ca au autorizatie sa vanda

Dna Indries-  semnul de la Petrean de ce nu s-a luat ? e penibil sa mergi la magazin si sa nu ai unde parca. Nu se vrea sau nu se poate?

-pe str Salcamilor e tot un plug si o semanatoare, sa le bage in curte.

Dl Talos am fost persoanl la dl Moldovan dar in hotararea de consiliu nu avem articol in care

Dna INDRIES – venim cu o propunere din parte consiliului local care sa interzica carutele pe centru

Sunteti de acord ?

Dna Indries- toti consilierii prezenti sunt de acord

Dna Indries- dna secretar sal consultati pe dl talos cand faceti paportul sa va puneti de acoord ce articole mai puneti in hotarare. Sau tre modificate

Propunem interzicerea carutelor pe centru pentru luna viitoare

Dl Foltis- masinile cu fier vechi lasa multa mizerie

Dl Talos – mergem in fiecare seara la ei si ii punem sa adune si stam laga ei pana aduna.

Dl Rus- daca mergeti pe dig si valea agrijului e o mizerie de nedescris .

Dl Csatlos insistati  sa se marcheze parcarea  de langa biserica

Dna Coman – la gradina botanica duminica s-a blocat circulatia si era bine sa fiti acolo

Dl Csatlos- daca imi oferiti sprijin pot sa ofer parcarea din curtea scolii.

Dna Micle – era legat un cal legat de un stalp pe trotuar, nu au ce cauta caii si vacile pe trotuare  si proprietarii de caini s-ai plimbe cu botnitet

Dl Taran – stiti ca am avut o spargere si am pierdut 4000 lei iar noaptea nu s-a vazut nimic pe camere.Necesita camere cu inflarosu.

Dna Micle – ati sunat la 112, s-au luat amprente ?

Dl Taran – nu s-au gasit amprente.

Dna Micle – eu nu cred  asa ceva sa nu fie nici o urma.

Dl Taran – nu s-a gasit nimic.

Dl Rus- sa nu fie discriminare intre cele doua biserici ortodoxe sa nu  stati doi politisti in fata catedralei  ci sa va  impartiti sa fiti la ambele biserici

Dl Talos – la o biserica stam noi iar la cealata jandarmeria

Dl Rus- scrie in fisa postului ca nu puteti sta numai cate doi?

Dl talos-legea zice ca patrula e formata din 2 persoane , eu pot sa- i si despart , dar in timpul asta eu pot sa am o urgenta pe strada Stejarilor

Dna Micle – cred ca ar trebui sa aveti mei mult sprijin de la politia orasului,

Dl Taran-  sunt din ce in ce mai dezamagit de politia orasului.

Dl Taran- am sunat la politie si ei au venit dupa 15 minute.

Dna Indries – doamna secretar ,pe dl Boldea am tot solicita sa-l chemati de doua luni in sedinta , ati facut invitatie?

Dna secretar- nu am facut

Dna Indries-  se pare ca  solicit degeaba sa-l invitati pe dl  cms Boldea.

Dl Petran – va rog personal legat de  dl Szelei , isi scoate boxele afara le da la maxim  si nu poti sta in casa

-L-am solicitat pe dl Talos a venit a oprit muzica si dupa o jumatate de ora a pornit-o iar si ne-a injurat pe toti.

Dl Talos- legea iti permite numai sa-i sanctionezi ,  persoana care ma suna trebuie sa fie si martor sa semneze procesul verbal dar nu vor sa semneze.

-In ordonanta nr. 2 scrie ca procesul verbal trebuie semnat de cel putin un martor.

Dna Indries- ar fi bine sa si filmati sa aveti probe daca contesta cineva.

 

15.  Diverse.

Dl Petrean– propun amplasare aparate de taxat la parcarile din  centru

Dl Viceprimar– trebuie facut un studiu si vom incepe de anul viitor

Dl Viceprimar-dna Indries a ridicat problema cu semnul de la Petran,  nu sunt de acord sa se ia semnul cu oprire interzisa din fata de la Petreanu pentru ca in fata mea a sarit un copil de dupa o masina parcata pe acea parte si puteam sa o lovesc.

Dna Indries- trebuia sa spuneti ca nu ia jos si gata nu sa ma induceti in eroare.

Dl Talos – s-a luat decizia asta si pentru ca ambulanta s-a blocat acolo.

Dl Talos –noi  nu am dat nici o sanctiune pantru parcarile neregulamentare din fata la Petrean si la Cotut.

Dna Indries-referitor la intrarile in oras sunt neingrijite, ar trebui mai multi oameni la intretinere in schimb stricam tot ce-i bun.

Dl Viceprimar- chiar ieri ma felicitat cineva pentru florile din sensul giratoriu

Dna Indries – gardul de la parc de ce sa luat, cum ii mai protejezi pe copii?

Dl Viceprimar – saptamana  trecuta s-a inceput la cosit si am inceput pe str.Traian, avem doar trei oameni la cosit.

Speram ca in luna iunie sa putem achizitiona acel buldoexcavator

Dl Viceprimar urmeaza sa se monteza 4 pergole in parc

Dl Tarba – cei care lucreaza la intretinere ati spus ca cei 7 oameni vor fi folositi pentru curatenie, de ce sunt doar trei oameni la curateni?

Vice-  deaorece avem doar trei cositori

Dl Tarba – nu cred ca este o idee rea  cu pergole dar cred ca  ar fi altele mei importante

Legat de capetele de strazi cu asflaterea, anul trecut in noiembrie cand am intrebat mi sa spus ca totul este pregatit si ca se asteapta doar vremea buna, cand apare soarele ne apucam de asfaltat.

Sunt oameni care ajung acasa cu noroiul pana in gat. Va invit sa veniti pe strada Izvorului sa vedeti acolo veciniii care sunt exact in situatia asta.

Dl Viceprimar- doar doi vecini aveti in situatia asta, nu este cazul dumneavoastra ca aveti asfalt.

Dl Viceprimar – avem o firma castigatoare, s-a dat dispozitia de incepere  in cursul lunii viitoare

Dl Tarba- legat de  licentele de contabilitate stiti ceva ?

Dna secretar –nu m-am ocupat eu dai puteti sa veniti dupa sedinta sus la colege.

Dna Micle – investitia de pe strada castanilor

Dl Viceprimar – au fost cei care au castigat, trebuie sa vina cu proiectul de executare

Dna Micel- ce vom avea acolo

Dl Viceprimar-  teren fotbal tenis, pista de alegare, skate park si zona de agrement

Dna Indries- fac galagie la fotbal ar fi mai bine tenis

Dl Pintea- profit de prezenta dlui Talos si solicit  vegherea copiiilpr pe str Wesselenyi  intre orele

12-14.

Propun ca in luna mai sa se faca sedinta pe comisii in aceeasi zi cu sedinta de la ora 11:00, avand in vedere ca luni este sarbatoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA

PETREAN  DORU  AURELIAN                                                  SECRETAR ORAS, OPRIS MARIA