PV 3 din 27.03.2018

Procesul Verbal nr. 3 din 27.03.2018
PROCES VERBAL Încheiat azi, 27 martie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27 martie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou

               La lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl.Ghiurco Dan-primar, d-na Opriș Maria-secretar oraș, dl viceprimar Sarkozi Paul și funcționari din aparatul de specialitate.

Convocarea consilierilor la lucrările ședinței s-a asigurat în scris și prin e-mail în ziua de 23.03.2018 cu precizarea datei, orei și a locului de desfăsurare a ședinței.

Precizez ca au fost convocati toti consilierii.

Domnul consilier Stana Ioan – președinte de ședință constată că toti consilierii sunt  prezenti si  declară deschise lucrările ședinței de astăzi.

Consilierii prezenți  sunt :  Bujor Ioan,  Mureșan Augustin,  Stana Ioan, Foltiș Radu, Indrieș Ana, Țelea Valentin, Csatlos Șandor, Almaș Ioan, Cotuț  Ștefan,  Micle Corina, Petrean Doru, Taran Daniel, Pintea Victor, Coman Cristina,Tarba Andrei, Rus Dan, Sarkozi Paul

Dna secretar constată  prezenţa și legalitatea constituirii ședinței și  supune spre aprobare procesul verbal din luna anterioara, menționând că acesta poate fi consultat, de către cei interesați la Compartimentul, Administrație publică locală.

Dacă  sunt discuții pe marginea procesului verbal? -Nu sunt.

Supun spre aprobare procesul verbale .

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Dl Primar -in conformitate cu art.39 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata sedinta  ordinara a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ati luat act si care a fost discuta si ieri in comisiile de specialitate. La ordinea de zi initiala  mai avem de completat cu un proiect de hotarare.

Dl Stana Ioan – supune la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se supune la vot completarea ordinii de zi.

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Dl Stana Ioan –buna ziua si bine ati venit

 

ORDINE  DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind necesitatea întăbulării stăzilor din orașul Jibou și satele aparținătoare.

Dl viceprimar – cine este domnul si de ce face poze?

Dl Duma Iulian – sunt de la presa sau un simplu cetatean.

Dl Stana – va rog sa luati loc si sa nu perturbati linistea.

Dl primar-In conformitate cu Legea 7/1996 si tinand cont de investitiile  care sunt in derulare si care  urmeaza,  am venit cu propunerea de a intabula strazile din orasul Jibou si din satele apartinatoare. Aceasta intabulare fiind obligatorie pentru promovarea unor proiecte.

Dna Indries – puteti sa ne spuneti aproximativ cat costa?

Dl Primar –undeva la  80000 plus TVA .

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.17 din  27.03.2018

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a  elementelor de activ și pasiv.

Dl Primar- in conformitate cu Legea 82/1991 institutiile  publice au obligatia sa inventarieze elementele de  activ si pasiv si a fost desemnata o comisie de inventariere in acest sens.

Dl Telea – garantiile materiale  sunt mult sub minimul de anul trecut si cred ca ar trebui actualizate.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  18 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.18 din  27.03.2018

 

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de actualizare a Regulamentului de atribuire / licitare a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință  sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou.

Dl Primar – ati vazut raportul, daca aveti de facut propuneri sau completari

Dl Cotut- cei care au magazine ar trebui sa le dam voie sa aiba o intrare pentru  aprovizionare  marfa

Dna Nagy- in cadrul mRegulamentului este cuprinsa prevederea potrivit  careia persoanele fizice sau juridice care detin magazine la parterul blocurilor pot sa-si inchirieze locuri de parcare  prin licitatie/atribuire iar acestea vor utiliza parcarea pentru intreaga zi. Este normal ca si acestia sa plateasca.

DlCotut- eu propun acces in magazin, cum ar fi la Codreanu

Dna Nagy- prin constructia blocului, magazinul in care functioneaza d-nul Codreanu a avut destinatie de locuinta. Nu avem prevazut acces direct din strada si mi se pare normal sa plateasca si dansul. De fapt domnul in cauza detine doua contracte de inchiriere loc de parcareatat pentru aprovizionare cat si pentru clienti.

Dl Taran –exista posibilitatea de sanctiona daca se parcheaza pe locul inchiriat de catre un alt cetatean care este doar in trecere?

Dna Nagy- daca este in trecere intre orele 8:00-16:00 poate sa parcheze ocozional, titularul abonamentului are drept de folosinta intre orele 16:00-8:00 inclusiv in sarbatorile legale , sambata si duminica.

Dl Rus – nu ar trebui specificat ca doar masinile pana  la 3,5 tone au voie sa parcheze in oras , nu cred ca e autobaza in centru ?

Dna Nagy – regulamenul face referire numai pentru parcarile de domiciliu.

Dna Indries – propun sa se puna tablite de parcare unde sa fie trecut orarul.

Dna Nagy – comandam placute cu orar pentru parcarile de domiciliu.

Dna Coman – mi se pare termenul  de sapte ani prea mare,

Dna Nagy – sunt clauze de reziliere daca va fi cazul. Am propus incheierea contractele pentru inchirierea locurilor de porcare pe o durata de sapte ani sau mai putin in functie de data incheierii contractului, toate incepand cu data de 31.12.2024 indiferent de data incheierii acestora. Am propus acest termen avand in vedere ca si celelalte contracte de inchiriere incheiate in anii precedenti au termen de finalizare in data de 31.12.2024.

Dna Coman –este clauza de incetare?

Dna Nagy – Da sunt clauze in contract.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare cum a fost initiat

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.19 din  27.03.2018

 

4. Proiect de hotărâre privind   modificarea articolului 9 lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a pieței agro alimentare  și a târgului de animale Jibou, aprobat prin HCL nr. 44/28.04.2015.

DlPrimar –propunem  schimbarea  zilei a targului de animale din  sambata  cu  cea de miercuri.

Dl Almas – sa se anunte in mass media si prin afise.

Dl Csatlos – in momentul in care este zi de targ multe persoane  vin cu carute si ar trebui reglementate  problemele. In fata gradinitei nr. 2 erau 3 carute care au stat mai mult de o ora, erau legate  singure si a ramas o mizerie de nedescris in urma lor.

Dl Primar – in zilele de targ trebui sa-i deviem pe drumul de centura

Dl Talos – Pe strada Libertatii oricum vor merge pentru ca nu au pe unde altundeva.

Dl Telea – in centru nu au ce cauta carutele

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.20 din  27.03.2018

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

SC PARC INDUSTRIAL SRL.

Dl Primar – aveti raportul , le-am discutat in sedinta pe comisii daca sunt alte nelamuri.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?- 17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.21 din  27.03.2018

 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea situatiilor financiare la sfarsitul anului 2017

SC PARC INDUSTRIAL SRL.

DlPrimar – aveti situatiile  financiare la sfarsitul anului 2017, le-am discutat  in sedinta pe comisii  daca aveti alte intrebari.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?- 17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.22 din  27.03.2018

 

7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2018.

Dna Micle il propune pe domnul Petrean Doru Aurelian

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?- 17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.23 din  27.03.2018

 

 8. Raport anual privind starea economica, socială și de mediu a UAT oraș  Jibou.

Dl Primar – Am incercat sa prezint un raport cat mai sintetic si in acelasi timp cat mai complet. Daca pe marginea raportului aveti intrebari?

Tarba – legat de str. Tudor Vladimirescu am vazut ca se afla in derulare

Dl Primar – a fost semnat contractul de executare lucrari, firma castigatoare lucreaza la finalizarea proiectului tehnic.

DlTarba – cum se numeste firma?

Dl Primar – Riposta Trans SRL din Nusfalau

Dl Tarba – care este suma de executie?

Dl Viceprimar – 6.500.000 lei cu TVA inclus

DlPintea – am citit rap si ma bucur ca am regasit si cateva aspecte privind manifestarile  din 2017, simpozionul Arta in gradina si festivalul Somes cantecele tale. Saptamana  trecuta am participat la conferinta nationala de folclor organizata de Ministerul educatie nationale si vrea sa transmit felicitarile din partea Ministerului .Anul acesta festivalul Somes cantecele tale se va desfasura in perioada 25 -27 iulie. Ministerul organizeaza o actiune deosebita cu ocazia centenarul care se numeste 100 de ani  100 de localitati si este inclus si clubul copiilor Jibou .

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?- 17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.23 din  27.03.2018

9. Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal –PUZ, a Regulamentului de urbanism în vederea  introducerii  în intravilan a suprafetei de 10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate  și statie de betoane,Raportul informării și consultării publicului.

Dl Primar – am prezentat ieri in comisie solicitarea societatii  privind aprobarea PUZ-lui

Dl Tarba- PUG-ul orasul in ce stadiu este?

Dra Ciascai – este la Ministerul Culturii

Dna Coman – in 2001 a fost prima hotarare

Dl Tarba – cat estimati ca mai dureaza?

Ciascai – depinde de Ministerul Culturii

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Stana Ioan  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?- 17 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-nu sunt

Se adopta HCL nr.24 din  27.03.2018

 

 9.  Informare privind activitatea Poliției Locale.

Dl Taran – este o problema cu  depozitarea deseurilor in paduri  si pe oriunde se apuca .

In sarcina cui raman sa le ridice?

Dl Cotut – avem camere peste tot si ar trebui vazut ce duc carutele.Sa-i ducem pe cei de la ajutor social sa curete.

Dl Almas – cei care conduc tractoare nu sunt obligati sa aiba carnet de conducere dar circula pe drumurile publice si in stare de ebrietate.

Dl Cotut – o compl la ceea ce a spus dl Almas – pe asfalt ramane pamant  si mizerie si ar trebui obligati sa-si  curete rotile in momentul in care ies de pe aratura  pe drumuri.

Dl Talos – pe str. Stejarilor au fost pusi sa curete drumul.

Dl Almas – atentie cum se depoziteaza deseurile pentru ca  la Cuceu s-a depozitat a o cantitate mare de tulheni si sa blocat valea.

Dl Talos – o sa dicutam cu colegii de la mediu si o sa luam masuri.

Dna Indries – mare atentie la cersetori, sunt peste tot la orice ora.

Dl Talos – am discutat si cu Simida, asistent social  despre faptul ca eu ca politist  local pot sa sanctionez  doar parintele pe copil nu.

Dna Micle – ieri in fata magazinului Petran erau plin de copii care cerseau  s-au lipit de masina si mi-a fost  frica sa opornesc si sa plec.

DlCsatlos – in mai multe zile in parcarea de langa Biserica Reformata sunt parcate masini cu trailer dupa ele si propun marcarea spatiilor pentru parcare.

Dl Csatlos – peste zi stau aici microbuzele  se aduna copii, fac  galagie si propun alte locuri pentru parcarea lor.

Dl Talos – stabiliti o locatie si noi ii directionam pe soferii microbuzelor spre acea locatie.

Dl Viceprimar- si anul trecut am avut o discutie cu soferii , dar cel care nu ne intelege este cel din Maramures.

Dl Tarba – in cele doua decantoare se poate depozita si deseuri care rezulta din curatarea copacilor?

Dl Viceprimar – pe Ciglentir in cele doua bazine se depoziteaza numai deseu din construcii nimic altceva , celelate intra in sarcinile noastre.  Sunt containere selective dar nu toata lumea arunca acolo ca mai arunca si pe marginea vaii .

Dl Telea –  pe str Ronei ar tebui puse containere pentru colectare selectiva. Deseurile de vegetatie cine le aduna , tot noi?

Dl Telea – cum se procedeaza pe Ciglentir?

Pintea – cu respectul  cuvenit va rog sa-mi dati voie sa va informez in legatura cu un  imobil de pe str. Liceului a dlui Cozma care este un pericol social ,  si nu o gospodareste nimeni

Dl Vice  eu stiam ca o nepoata a dansilor mai are grija acolo

 

 10.  Diverse.

Dl Almas – este o lista de 240 de persoane pentru introducere gaz in Cuceu. Cand sunteti dispus sa ne intalnim si sa incepem ?

Dl Primar- va rog sa aduceti tabelul sa facem o solicitare la cei de la gaz.

Dl Petrean – este problema cu  mizeriei de pe jos din oras, oriune ai merge , iar cei care curata sa insiste mai mult pentru in bucsusi e plin da ambalaje.

Dl Taran – in fata la curte veche e plin de mucuru de tigari intre flori si pe jos

Dl Talos – se intampla noapte, ce pot sa fac este sa-l amendez pe administratorul blocului

Dl Primar– am trimis adresa sa-si curete in fata magazinului.

Dl Tarba –cand credeti ca se va incepe asfaltarea capetelor de strazi?

Dl Primar – am semnat contractul de executare lucrari, intr-o luna firma castigatoare  trebuie sa predea proiectul si au termen de executare de 5 luni. Trebuie sa fie gata pana in noiembrie 2018 .

Dl Cotut –  propun o hotarare de consiliu prin care drumul facut sa nu se mai poate sparge.

DlTaran – parcarea pe centru se blocheaza in fiecare zi. Vin cu masinile le parcheaza si  merg la servici in alte orase.Trebuiea  sa gasim o solutie.

Dna Indries – luna trecuta ati fost de acord sa-l invitam pe dl comandat Boldea si pe dna dr Chivu.

Dl Telea – propun  dotarea cu echipament de lucru a persoanelor care activeaza in Jibou cu inscriptie , orice echipa e muncitori au echipament inscriptionat.

Dl Foltis – la caminul din Var scurgerea de la chiuveta din bucatarie este trasa direct in pamant  de firma care a lucrat acolo.

  • Se vor incepe lucrarile la capela si va rog sa reparati drumul pentru ca sunt gropi.

Dl Viceprimar – aveti nevoie de autorizatie pentru a construi capela.

Dl Foltis- avem

Dl Pintea – in calitate de presedinte al comisiei imi permit sa fac o constatare, recent s-au fimalizat toate olimpeadele scolare , in fiecare an copiii care au participat au fost premiati iar profesorii apreciaza acest gest.La olimpeadele judetene au fost premiati locurile 1,2,3 cei care au primit mentiuni nu pot fi premiati ?

Dl Pintea – sa iei mentiune la faza nationala este o realizare destul de mare si eu cred ca ar fi bine sa fie premiati si elevii care iau mentiuni.

Dl Csatlos – nu pot fi stimulati elevii care pleaca la olimpeade nationale sau judetene inainte de a pleca? Sunt costuri destul de mari.

Dl Rus – cand se vor repartiza locurile de parcare in strada Castanilor

Dl Viceprimar –dupa ce se ia hotararea o trimitem  la prefectura iar cand primim avizul  o sa incepem procedurile.

Dna Micle – ar fi bine sa se faca curatenie in parcul garii

Dl Primar – noi le-am solicitat celor de la CFR sa ne dea noua parcul.

Dna Micle – sunt tot mai multi caini in gara

Dl Primar – am trimis o solicitare la Citadin

Dl Muresan –fiecare agent economic este obligat sa faca curat in fata magazinului , este si raspunderea noastra sa facem zona orasului mai frumoasa.

Dl Stana – va multumesc pentru prezenta.

Dl Stana – presedinte de sedinta constata ca punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                   CONTRASEMNEAZA

STANA IOAN ROMULUS                                                                                            SECRETAR ORAS, OPRIS MARIA