PV 1 din 30.02.2018

Procesul Verbal nr. 1 din 30.01.2018
PROCES VERBAL Încheiat azi, 30 ianuarie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 ianuarie 2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Jibou

               La lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl.Ghiurco Dan-primar, dl.Sarkozi Paul-viceprimar d-na Opriș Maria-secretar oraș și funcționari din aparatul de specialitate.

Convocarea consilierilor la lucrările ședinței s-a asigurat în scris și prin e-mail în ziua de 26.01.2018 cu precizarea datei, orei și a locului de desfăsurare a ședinței.

Lipsesc domni consilieri  Tarba Andrei si  Rus Dan

Precizez ca au fost convocati toti consilierii.

Domnul consilier Pintea Victor – președinte de ședință constată că din cei 17 consilieri sunt prezenti doar 15 si  declară deschise lucrările ședinței de astăzi.

Consilierii prezenți  sunt :  Bujor Ioan,  Mureșan Augustin,  Stana Ioan, Foltiș Radu, Indrieș Ana ,Țelea Valentin, Csatlos Șandor, Almaș Ioan, Cotuț  Ștefan,  Micle Corina, Petrean Doru, Taran Daniel, Pintea Victor, dl Sarkozi Paul- viceprimar, Coman Cristina

Dna secretar constată  prezenţa și  legalitatea constituirii ședinței și  supune spre aprobare procesele verbale din luna anterioara, menționând că acestea pot fi consultate, de către cei interesați la Compartimentul, Administrație publică locală.

Dacă  sunt discuții pe marginea proceselor verbale? -Nu sunt.

Supun spre aprobare procesele verbale .

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Dl Primar -in conformitate cu art.39 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata sedinta  ordinara a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ati luat act si care a fost discuta si ieri in comisiile de specialitate. La ordinea de zi initiala  mai avem de completat cu un proiect de hotarare.

Dl Pintea Victor  – supune la vot ordinea de zi in forma initiala.

Cine este pentru?-  14 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-dl Cotut

Se supune la vot completarea ordinii de zi.

Cine este pentru?-  14 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-dl Cotut

Dl Pintea- ma simt onorat  sa conduc prima sedinta a Consiliului Local din acest an , avand in vedere ca  este anul centenar . As vrea sa va adresez cateva ganduri personale, a unui batran dascal dar tanar consilier. De curand am inceput o carte de 365 de pagini si as vrea sa punem  noi gandurile noastre  pe acele pagini.Daca doriti am putea sa-i dam si un nume cum ar fi, oportunitate. Imi doresc sa avem parte de liniste pace si intelegere si sa fim mai eficienti iar discutele politice sa lase loc unei confruntari eficiente.

 

ORDINE  DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind propunerea de completare a art.1 din HCL nr.108/29.08.2017.

Dl primar- prin acea hotarare am aprobat schimbarea destinatiei imobilului din locatitatea  Var,in care a functionat scoala cu clasele I-IV, care are arondata o suprafata de teren  iar Ministerul Educatiei ne-a solicitat sa facem o delimitare si sa precizam care suprafata apartine scolii. Am dezmembrat  acel teren in suprafata de  2086 mp aferent scolii primare din Var iar diferenta de 434 mp ii revine caminului cultural cu precizarea ca schimbarea destinatiei va fi pe o perioada  de 10 ani.

Avizele comisiilor sunt favorabile

D-l Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  14 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-dl Cotut

Se adopta HCL nr.1 din 30.01.2018

 

 

2. Proiect de  hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Orașului Jibou, respectiv  Poliţia  Locală  a Orașului Jibou, Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor Jibou, Serviciul public de gospodărie comunală și Serviciul Salubrizare Jibou.

Dl primar-asa cum am vorbit in sedinta de comisii, noi prin hcl nr. 67/2017 am aprobat atat salarile de baza cat si coeficinti,  pentru functionarii publici si pentru personalul contractual . Prin Hotarea de Guvern 846 s-a stabilit ca nivelul salariului de baza minim garantat in plata  sa fie 1900 lei. OUG 79 pentru  modificarea si completarea Legii nr. 227 privind codul fiscal, sufera modificari. In consecinta tinand cont de actele normative ale Guvernului si ale codului fiscal,  am venit cu un proiect de hotarare  privind stabilirea salariul de baza incepand cu 1 ianuarie 2018.

Dl Pintea–  s-a discutat in sedinta de comisii dar cei care aveti de facut completari va rog sa vorbiti pe rand , intr-un modcivilizat

Dl Viceprimar – in urma discutiilor din comisii am rugat-o pe dna de la personal sa ne faca o simulare pentru 3 angajati: un functionar, un muncitor si un politist local si avem urmotoarele variante.

-Salariul brut ,retineri si salariul net  la 31.12.2017

-Salariul din  decembrie marit din 25 %

Iar ultima este varianta mea, pentru ca angajati sa simte ca salariul a crescut cu 31  % plus cei 25% care reprezinta trecerea contributiei de la angajator la angajat.

Simularile sunt pe persoane care lucreaza la noi la cea mai mare treapta de vechime si mie nu mi se pare ca salariile sunt mari.

Dna Indries– si in iulie anul trecut  s-a discutat dar nu sunt de acord cu coeficientul de calcul

-Daca ne raportam la veniturile primariei sunt tot aceleasi din 2016.Faptul ca trebuie sa treaca 25 % la angajat e bine dar aici discutam de cresteri salariale mai mari. Trebuie sa tinem cont ca toti suntem platiti de cetateni.Asa cum noi am aprobat sa fim platiti cu 8% si nu cu 10%,din decenta nu ar trebui sa se mearga pe maxim.

Dl Primar– vrea sa repet pentru a fi bine retinut. Nu a venit primaria sa solicite aceasta marire. In urma actelor normative elaborate am facut asta,si nu numai noi ci  toate primariile trebuie sa se supuna legislatiei actuale, iar comparativ cu alte UAT-uri fata de celelalte orase din judet noi am venit cu propuneri mai mici  si suntem cu mult sub salariile altor UAT-uri de oras si chiar comune.

Dna Coman– salar de baza -citeste art. 1 alin 13 din L 153/2017,

Noi aparem in anexa 8 si de atunci de ce se  fac maririle acum cand in Legea 153  scrie anul 2023. Legea 153/2017 s-a facut etapizat  si celor carar nu li sa marit atunci  se mareste acum . Nu ar fi problema sa aprob maririle de salar dar in urma cu o luna ati scazu bonitatea ca sa va faceti  bani pentru salar. Dar alte primarii au pastrat bonitatea de 10 % .

Dl Primar– ati indus eronat  in discutie ca am micsorat bonitatea  pentru a face bani pentru  salar dar va inselati amarnic.Trebuia sa-mi dati exemple de primarii care are 10 % bonitate pentru ca eu nu stiu.

Dna Teglas– recitesc  art 11 din lege, astfel ca in anexa 8 familia ocupationala Administratie , sunt prevazute functiile publice din administratie publica locala, iar salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local,nefiiind prevazuti coeficienti.

Art. 11 nu prevede in mod expres stabilirea salariilor atat in valoare nominala, cat si sub forma de coeficienti, dar am apreciat ca pentru flexibilitate si transparenta ar fi util a fi introdusi pe langa salariile de baza nominala si coeficienti aferenti fiecarei functii.

Art 12 se refera la alte categorii de bugetari si nu ne vizeaza pe noi.

Dna Micle– referitor  la anexe, daca ati fi facut un calcul simplu dar coeficientul cu care este inmultit pentru anul 2023 este inmultit sa se dea salariul e vorba de  2495 iar noi acum vorbim de 1900. In anexa e o suma

Dl Telea– noi am aprobat o marire in 2017 , din 1 ianuarie a crescut salariul minim pe economie  cu 25 % , din ce am primit de la dl viceprimar salariile nete nu sunt mari dar raportata la salariile nete ale cetatenilor salariati din Jibou sunt mari.

La 4000 lei  – retineri = 2806 lei

din 01 ian 4000 – retineri =2808. Legea nu ne cere sa marim salariile,numai minimul iar eu pledez pentru a pastra  venitul net dar cred ca e suficient o crestere de 20 %.

Dl Primar– abordarea a fost unitara cu celelalte UAT-uri .

Dl Viceprimar –citeste Lg .153/2017 art.38

Dl Cotut – noi am votat coeficientul de marire  si nu mi se pare o marire mare. Ceea ce va rog e sa nu marim taxele  si impozitele, pentru ca in ziar scrie in Jibou s-au marit taxele.In ziar ar trebui facuta o dezmintire.

Dl Primar– am facut acea  dezmintire si am trimis-o ziarului dar nu a fost publicata.

Dl Cotut –beneficiul care exista este diferenta de 6 % e de la scaderea impozitului de 16 % la 10 %.

Dl Telea– nu numai de acolo e crestere

Avizele comisiilor sunt favorabile

D-l Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  11 voturi. Impotrivă?- 2 Coman, Indries. Abțineri?-2 Muresan, Telea

Se adopta HCL nr.2 din 30.01.2018

– Vreau sa va amintesc ca se ia hotararea cu  jumatate plus 1 din numarul consilierilor prezenti.

3. Proiect de  hotărâre privind modificare HCL 183 din 19 decembrie 2017 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018.

Dl primar– avem solicitarea din partea dnei Vasile Maria si in baza Legi 341/2004 am venit in fata dumneavoastra cu un proiect de hotarare pentru  scutire impozit  pe apartament.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.3 din 30.01.2018

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei părți din chiria stabilita pentru închirierea spațiilor din incinta unităților sanitare începând cu anul 2018.

Dl Primar-asa cum am stabilit cu ani in urma pentru  procentul pentru  unitatile scolare tot asa dorim sa stabilim si la unitatile sanitare. Avem o solicitare de  inchiriere a unui cabinet  in ambulatoriu si noi am venit cu o propunere ca 50% din valoarea chiriei sa revina primariei .

Avizele comisiilor sunt favorabile

D-l Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.4 din 30.01.2018

5. Proiect de  hotărâre privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului numitilor Pop Laurentiu si Pop Rada Magdalena.

Dl primar– numitii Pop Laurentiu si Pop Rada Magdalena solicita atribuire teren prin ordinul prefectului,OCPI a avizat documetatia depusa de ei. Pentru emiterea ordinului Prefectului este necesara hotararea consiliului local.

Avizele comisiilor sunt favorabile

D-l Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.5 din 30.01.2018

 

6. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului numitei Matei Rodica .

Dl primar– dna Matei Rodica solicita atribuire de teren prin ordinului prefectului ,OCPI a avizat documetatia depusa de ei. Pentru emiterea ordinului Prefectului este necesara hotararea consiliului local.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.6 din 30.01.2018

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a  statului de functii.

Dl primar avem un  post de personal contractual pe care dorim sa-l mutam la urbanism deoarece  o functie a indeplinit conditiile de pensionare.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.7 din 30.01.2018

 

8. Proiect de  hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2018.

Dna Micle il propune pe dl Muresan

Avizele comisiilor sunt favorabile

Dl Pintea Victor  – supune la vot proiectul de hotarare

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

Se adopta HCL nr.8 din 30.01.2018

 

9.  Raport de activitate  al secretarului UAT Oras JIBOU  pe perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Dna secretar– Evaluare se face de catre dl primar la propunerea  consilului local

Dna Coman propune calificativul FB

Cine este pentru?-  15 voturi. Impotrivă?- Nu sunt. Abțineri?-Nu sunt

 

10. Informare privind activitatea Poliției Locale.

Dl Talos– referitor la problema d-lui Cotut, se poate monta un aditional si nu vor mai fi probleme cu cei care aprovizioneaza.

Dl Almas– in Cuceu au  aparut romi care faceau caldari, si-au intins corturi, acuma au plecat si a ramas o mizerie de nedescris.

dl Foltis– pasunea Varului e inchiriata toata si sunt oi care stau pe ea iar ciobanii ii ameninta pe sateni.

Dl Taran –cum urci pe str Spitalului se parcheaza  aproape pe tot drumul si ar trebui luate masuri

Dl Petrean – conform  raportului ati dat 5 sanctiuni cu amenda dintre care 2 au fost ale mele.

Dl Talos– baietii au fost avertizati de multe ori

Dl Petrean – au oprit sau au stationat? Daca au mers sa duca un meniu nu puteau sa stea mai mult de 5 minute .Nu pot lasa masina foarte departe ca atunci se raceste mancarea.

-Pe str Castanilor toti vecinii solicita inlaturarea indicatorului

Dna Micle –pe  str Castanilor foarte multi romi frecventeaza centrala si nu fac tocmai lucruri decente

Dl Cotut-sunt  camere pe Valea Rosie de ce nu-i gasim pe cei care merg cu cai si duc mizeria.

Dl Talos– noaptea nu se vede clar , dar am gasit unele peroane si le-am amendat

Dl Cotut– sa-i ducem pe cei cu ajutor social sa curete  si se vor da de gol ei intre ei.

Dl Primar – recent am facut acolo o actiune de curatare.

 

10. Informare privind principalele activitati desfasurate de Poliția Orașului Jibou în anul 2017.

 

11. Informare privind raportul de activitate desfasurate de CASA ORASENEASCA DE CULTURA JIBOU  pe anul 2017.

Dna Indries – care e salariul net pe 2017

Dl Petris – 1200 pe 2017

dl Gyorfi -2100

dna Indries – anul trecut s-au marit salariile, ati beneficiat de aceste mariri?

Dl Petris– nu

Dna Indries – si anul acesta se vor mari salariile cu 25% dar numai pentru aceasta trecere a contributiei.

dl Primar – aceasta e  legea, e Ordonanta de Urgenta a Guvernului si nu hotararea consiliul local, nu consiliul local decide asta.

Dl Csatlos– legat de activitatea  de la Casa de Cultura au fost sesizari pentru ca nu merg echipamntele. Cereti ce aveti nevoie.

Dl Petris– este depusa cerere din decembrie anul trecut.

Dl Telea– am  asistat la cateva evenimente la Casa de Cultura dar am ramas cu un gust amar cand vine vorba de sonorizare.In mijlocul manifestarilor  se tot intrerupeau microfoanele.

Dl Petris– sunt de proasta calitate si cablurile sunt vechi si uzate

Dl Telea– ne-am facut de rusine

Dl Petris– nu se poate cumpara fara licitatie pe SEAP si mi se  cumpara aparatura  la pretul cel mai mic

Dl Primar– ceea ce a spus dl Telea e de dorit sa nu se mai intample

dl Telea– la 24 ianuarie ce s-a intamplat?

Dl Petris– am avut avarie la tabloul de curent, un scurt circuit

Dl Muresan– suntem pusi intr-o postura proasta, cand am gresit o data trebuie luate masuri ca a doua oara sa nu mai gresim. Dvs spuneti ca daca se mai face un eveniment s-ar  putea sa se mai intample?

Dl Petris– da e posibil

Dl Muresan–  atunci trebuie sa gasim o persoana care sa fie competenta.Raportul nu e la nivel de Casa de Cultura, nu ati scris venituri si cheltuieli, nr de copii  care sunt la dansuri

Dl Petris– nu am considerat ca e relevant sa scriu numarul de copii

Dl Muresan –  avem o responsabil pentru oras si trebuie sa iasa bine, sa nu ne facem de rusine

Dl Petris– si eu incerc sa imi dau tot interesul sa iasa foarte bine dar cu ce am eu la Casa de Cultura nu face fata.

Dl Petris– de 3 ani am cerut cabluri si nu le-am primit

Dna Coman – astazi s-au votata salariile si au crescut cu 25%, nu stiu daca o sa-i simtiti la buzunar , la art 37 aveti o parghie unde puteti face contestatie catre ordonotorul de credite.

Dl Stana– oferiti consultatii juridice?

Dl Taran– acum un an am spus ca trebuie investitii la Casa de Cultura. Ati cerut si nu sa dat.

Dl Viceprimar– am avut intalnite cu constructorul si i-am returnat microfoanele si ne-au dat altele care se pare sunt mai rele.

Dl Viceprimar–  dupa 1 decembrie am avut o discutie cu dl Petris si am  aflat ca are prins 2000 lei care nu s-au folosit pentru ca dansul  nu a stiut.

-La  evenimentul din 24 ianuarie a cazut curentul dar nu e vina dlui director.

Dl Petrean– ce marca de boxe aveti in dotare

dl Petris– cele mai slabe boxe

Dl Petrean– Cum teatrul din Cluj poate sa aiba coloane? Interesati-va cum au facut ei sa facem in asa fel incat sa  avem si noi?

Dna Micle– referitor  la ce a spus dna Coman. Ati fost categoria cea mai dezavantajata, dar dna Coman nu poate sa faca afirmatia ca nu veti beneficia de cresteri de salar.Dupa calculele mele cresterea e de 4,27%

Dl Petris– eu astept sa vad cati bani o sa iau in mana. Prima data am facut o sesizare catre primarie si am primit asigurari ca imi va creste salariul din ianuarie cu 25%.

Dna Indries– ati fost indus in eroare, cresterea va fi numai pentru ca se trece contributia de la angajat la angajator

Dna Micle -nu afirm ca salariile sunt mari

Dl Petris– femeia de servici are salar mai mare decat mine dupa ce am facut facultate si masterat.

Dl Stana– eu nu am inteles ce a vrut sa spuna dna Coman. De ce spuneti ca nu avem cadru legal sa marim salriile.

Dna Indries– cred ca nu ati inteles dumneavoastra bine

Dna Indries -va felicit pentru activitate , tot mai multi copii merg la Casa de Cultura si aveti dreptate cand spuneti ca femeie de servici are salar mai mare decat dumneavoastra.

12. Informare privind activitatea desfasurata de BIBLIOTECA ORASENEASCA JIBOU pe anul 2017.

Dl Taran –aveti spatiu suficient?

Dl Deak– Nu. Avem 9000 de carti care sunt deasupra postei , si am solicitat un spatiu , cei care vin la calculatoate mai vorbesc, iar daca avem pe cineva care doreste sa invete acolo nu prea e posibil.Ne- ar trebui un spatiu si inca o persoana care sa ne ajute.

Dl Primar– Banii incasati de la copiii care invata dansuri unde merg?

Dl Petris-o parte la profesor si o parte la primarie pentru inchiriere.

Dl Muresan – vreau sa va felicit pentru material pe care l-ati facut, asta denota ca se tine o edidenta clara  a tot ce se intampla in biblioteca.

Dl Deak– aceasta sedinta este o suprapunere de  sedinta cu cea de la Zalau unde este colega mea iar aceste situatii sunt solicitate de statistica la Zalau si de aceea tinem o evidenta asa clara.

Dl Csatlos-vreau sa amintesc o  buna colaborare dintre biblioteca si  unitatile de invatamant

O solutionare la problema spatiului, nu ar fi posibila mansardare?

Dl Primar -E in garantie 5 ani si nu se poate intervenii

Dl Deak– scad cititorii in varsta deoarece e greu sa urce cele 17 scari.In toata lumea bibliotecile sunt la parter.

Dl Cotut– am vazut si eu ca e o singura camera. Cine a facut lucrarea,sunt deja crapaturi si nimeni nu s-a gandit ca la biblioteca trebuie un spatiu mai mare?

Dl Deak – am vrut sa multumim conducerii Liceului O. Goga pentru ca elevi ne-au ajutat sa mutam biblioteca.

 

13. Diverse.

Dl Cotut Tiberiu – referitor la semnul  din fata magazinului, clienti care opresc la mine sunt  amendati, agenti comerciali amendati si as dorii sa se gaseasca o solutie.

Dl primar– sa discutat situatia  in sedintele  anterioare

Dna Indries– am discut problema dumneavoastra  dar a mai aparut unul si in fata la Petran pe sens unic si nu ai unde sa parchezi. Concluzia e ca trebuie sa mergem la Peni sau Unicarm

Se pare ca se vrea sa inchida magazile toti oamenii din Jibou si sa functioneze doar cele mari

Dl Almas– sunt unul dintre colaboratorii dlui Cotut si eu am avut o problema  si am fost atentionat de organele de circulatie.

Dl Telea – am venit cu propunerea sa se puna semne de circulatie de la Garofita pana la calea ferata ,s-au pus semnele

Daca asta e singura modalitate de aprovizionare atunci sa facem sa se poata.

Dl Viceprimar– am discutat cu dl Cotut si am ajuns la 2 variante

dl Muresan– eu sunt persoana care este de partea oamenilor care au afaceri in jibou. Trebuie sa avem grija de oamenii de la noi.

Dna Indries– domnul Cotut trebuie  sa mearga de aici cu un raspuns.

dl Pintea – consiliul local a luat act de dorinta dumneavoastra iar  aparatul de specialitate  va lua masuri.

dl Primar– eu l-am rugat sa vina in sedinta pentru ca nu am gasit alta solutie

dl Primar-o sa gasim o solutie care sa va satisfaca.

Dna Micle– am citit raportul politiei orasenesti si  nu am vazut o identificare a persoanelor  care nu locuiesc cu acte si ma refer la cersetorie.

Dl Csatlos–  raportul e  bun dar nu atat de bun cum ar trebui sa fie.

Dl Foltis– fosta locuinta a invatatorului din Var o  propun sa fie  un spatiu social pentru ca se distruge.

Dl Cotut– eu vad prioritate sa se curete drumuri spre camin si scoli pentru ca au fost parinti care m-au sunat ca nu s-a deszapezit drumul de la camin.

Dl Petrean – noi avem un serviciu care deszapezeste ca mi se pare ca ne-a uat prin surpindere?

Dl Primar-in momentul in care a inceput sa ninga tractorul  a fost non stop pe teren.Cu un singur utilaj poti face atata cat poti, nu e vorba numai de oras ci si de satele apartinatoare ci si de  drumul de  centura.

dna Indries– in fata la trezorerie, in fata la tribunal, pe totuare, unde nu se poate merge cu utilajul se poate curata cu cei de la social

– ma bucur ca primaria are o pagina de facebook si va recomand sa puneti convocatorul pe facebook ca sa vada cetateni ce se discuta in sedintele de consiliu.

-La V-uri  nu sa discutat sa se faca baza sportiva ci teren de joaca.Oameni de acolo sunt revoltati ca se va face baza sportiva si eu stiu ca am votat teren de joaca. Va rog sa ne spuneti adevarul si sa nu ne mai induceti in eroare.

Dl Primar-cand vom avea situatia juridica a terenului  va vom da mai multe detalii

Dl Primar– aceste discutii nu au rost acum pentru ca inca nu avem terenul respectiv

Dna indries– au fost la dumneavoastra  acei oameni

Dl Primar– noi i-am chemat  pe cei care au garaje si le-am spus ca vrem sa amenajam zona respectiva

Dna Indries– sa nu ne induceti in eroare si sa ne spuneti adevarul

Dl Cotut– si eu am garaj acolo, acele terenuri s-au  concesionat  si nu sa platiti timp de 15 ani si va spun si de ce , pentru ca primaria era in judecata cu dl Szelei

Dl Primar– cum platesc locatarii de la blocuri locurile de parcare,asa trebuie sa plateasca si cei dinV-uri care au garaje

Dl Viceprimar – in legatura cu deszapezirile  eu cred ca noi ne-am facut datoria . In 2 zile am imprastiat 22  tona sare .Am inceput cu zona centrala , pentile, strazile care au mai ramas iar dupa ce s-a terminat puteai sa o iei de la capat.

Este drept ca a ramas gradinita o data pe dinafara si m-a sunat dna directoare. Am trimis masina cu sare si am rezolvat problema. Am fost sunat ca a cazut cineva in fata la BRD ca era gheata, nici la mine acasa nu vine nimeni sa-mi curete trotuarul, asa cum isi curata fiecare in fata casei sau a magazinului tot asa trebuie sa curete si cei de la BRD.La anul daca vom avea un utilaj in plus cu siguranta ne vom descurca mai bine.

Dl Cotut– in prima zi am fost sunat dimineata si nu a fost curatat, si daca am fost sunat am atras atentia

Dl Pintea – vreau sa va multumesc pentru interventii

Dl Pintea – presedinte de sedinta constata ca punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                   CONTRASEMNEAZA

PINTEA VICTOR                                                                                                        SECRETAR ORAS, OPRIS MARIA