Proiecte si hotărâri ale Consiliului Local – 2023

Ianuarie 2023

HOTĂRÂREA NR. 1 Din 10.01.2023 privind aprobarea documentatiei de urbanism:  ”Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zona de instituții și servicii în zona strazii Ronei„

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT HUSIA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 3 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT CUCEU, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 10.01 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:  “DRUM COLECTOR AFERENT DRUMULUI DE CENTURA EST JIBOU ( STR AGRIJULUI)“

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 17.01.2023 pentru modificarea HCL 189/2021 privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 8 Din 17.01.2023 Privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oras Jibou, prin completarea cu două imobile –  Pasune sat Cuceu

HOTĂRÂREA NR. 9 din 31.01.2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sicora Cosmin Ionel, precum și vacantarea locului de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 10 Din  31.01.2023 privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2023-2024 retea scolara

HOTARAREA NR. 11 din  31.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

HOTARAREA NR. 12 din  31.01.2023 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

HOTARAREA NR. 13 din  31.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 14 Din 31.01.2023 privind  aprobarea  bugetului de functionare, aprobarea bugetului de dezvoltare,  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate și bugetul fondurilor externe nerambursabile, UAT oras Jibou  pentru anul  2023

HOTĂRÂREA NR. 15 Din 31.01.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2023 buget parc

HOTĂRÂREA NR. 16 Din 31.01.2023 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 17 Din 31.01 2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța stat de functii

HOTĂRÂREA NR. 18 Din 31.01 2023 privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța Plan strategic

HOTĂRÂREA NR. 19 Din 31.01.2023 privind  aprobarea  bugetului pe anul 2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța buget spital

HOTĂRÂREA NR. 20 Din 31.01.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou Stat de functii UAT

HOTARAREA  NR. 21 in 31.01.2023 privind achizitionarea  unor  servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, in instanta a UAT oras Jibou

HOTĂRÂREA NR. 22 Din  31.01.2023 Privind privind alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive

HOTĂRÂREA NR. 23 Din 30.01.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții la Serviciul Salubrizare Jibou prin transformarea postului vacant de muncitor necalificat in muncitor calificat

HOTĂRÂREA NR. 24 Din 31.01.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2023

Februarie 2023

HOTĂRÂREA nr. 25 Din 13.02.2023 privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou Stat de functii UAT

HOTĂRÂREA NR. 26 13.02.2023 privind aprobarea modificarii HCL 175 din 12.12.2022 Anexa 1 si Anexa 2 HCL 26

HOTĂRÂREA NR. 27 Din 13.02.2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 176/2022 Anexa 1 si Anexa 2 HCL 27

HOTĂRÂREA NR. 28 Din 13.02.2023 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri

HOTĂRÂREA  NR. 29 Din  13.02.2023 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate realizat pentru  concesionarea prin Licitație deschisa a unei suprafețe de 50Ha teren cu categoria de folosință pășune, proprietate privata a orasului  Jibou situată în extravilanul orașului Anexa

HOTĂRÂREA NR. 30 din  13.02.2023 privind  aprobarea PROTOCOALELOR  DE  COLABORARE în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 între Ministerul Muncii si Solidarității Sociale și UAT- ORAȘ JIBOU Anexa Protocol 1  Anexa Protocol 2 

HOTĂRÂREA NR. 31 din 15.02.2023 privind depunerea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 32 din 15.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA NR. 33 din 15.02.2023 privind implementarea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”