Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local – 2020

Ianuarie 2020

 • HOTĂRÂREA nr.1 Din 08.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței extraordinare a Consiliului local  din data de 08/01/2020

 • HOTĂRAREA nr. 2 Din 08.01.2020 Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local

 • HOTĂRAREA nr. 3 Din 08.01.2020 privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 4 Din 28.01.2020 Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 5 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 6 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 7 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018

 • HOTĂRÂREA nr. 8 Din  28.01.2020 Privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A2, ap.14, proprietatea Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 9 Din 28.01.2020 Privind privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A14, ap.7, proprietatea Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 10 Din 28.01.2020 Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

 • HOTĂRÂREA  nr. 11 Din  28.01. 2020 Privind completarea HCL nr.135/2019 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA NR. 12 Din 28.01.2020 privind aprobarea cererii de trecere a suprafetei de teren de 670mp situat in Orasul Jibou, str. Libertatii, nr. 28, din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea  Consiliului Județean  in domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea bunului imobil ”bun de interes local”

 • HOTĂRÂREA nr. 13 Din 28.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2020

Februarie 2020

Martie 2020

 • HOTĂRÂREA   nr.  24 Din 04.03.2020 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea  strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU JUD. Salaj

 • HOTĂRÂREA nr. 25 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Modernizare Corp C1  si amenajare teren  de sport din cadrul Liceului tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA  nr. 26 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Modernizare  si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel  JIBOU cad SMIS 123519

 • HOTĂRÂREA  nr. 27 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Reabilitarea  si Modernizarea  strazii Wesselenyi UAT oras Jibou judetul Salaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 28 Din  04.03.2020 privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2020 acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

 • HOTĂRÂREA  nr. 29 Din 04.03.2020 Privind   atestarea  la domeniu public de interes local unui imobil (cladiri si teren ) Gradinita cu program prelungit Prichindel  inscris  provizoriu in cartrea  funciara   nr 53393 Jibou in vederea  inscrierii definitive  in cartea funciara a imobilului

 • HOTĂRÂREA  nr. 30 Din 04.03.2020 Privind repartizarea sumei de 110.000 lei CS Rapid Jibou si incheierea contractului de finantare  

 • HOTĂRÂREA NR. 31 Din 04.03.2020 Privind  modificarea prevederilor art 13  din Regulamentul  actualizat  de atribuire /licitare  locuri de parcare de domiciliu /resedinta aprobat prin HCL nr 19/27.03. 2018 cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31.03.2020 privind aprobarea actualizării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru proiectul   ”Reabilitarea  și modernizarea  Școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” 

 • HOTĂRÂREA NR. 34 Din 31.03.2020 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor  aferente proiectului    “ Reabilitarea  și modernizarea  Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ”  cod SMIS 122851

 • HOTĂRÂREA NR. 35 Din 31.03.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Oras Jibou din anii precedenți

 • HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31.03.2020 privind alocarea  sumei de 60.000 lei pentru achiziționarea de  materiale sanitare și dezinfectanți

Aprilie 2020