Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local – 2020

Ianuarie 2020

 • HOTĂRÂREA nr.1 Din 08.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței extraordinare a Consiliului local  din data de 08/01/2020

 • HOTĂRAREA nr. 2 Din 08.01.2020 Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local

 • HOTĂRAREA nr. 3 Din 08.01.2020 privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 4 Din 28.01.2020 Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 5 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 6 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 7 Din 28.01.2020 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018

 • HOTĂRÂREA nr. 8 Din  28.01.2020 Privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A2, ap.14, proprietatea Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 9 Din 28.01.2020 Privind privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A14, ap.7, proprietatea Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 10 Din 28.01.2020 Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

 • HOTĂRÂREA  nr. 11 Din  28.01. 2020 Privind completarea HCL nr.135/2019 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA NR. 12 Din 28.01.2020 privind aprobarea cererii de trecere a suprafetei de teren de 670mp situat in Orasul Jibou, str. Libertatii, nr. 28, din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea  Consiliului Județean  in domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea bunului imobil ”bun de interes local”

 • HOTĂRÂREA nr. 13 Din 28.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2020

Februarie 2020

Martie 2020

 • HOTĂRÂREA   nr.  24 Din 04.03.2020 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea  strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU JUD. Salaj

 • HOTĂRÂREA nr. 25 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Modernizare Corp C1  si amenajare teren  de sport din cadrul Liceului tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA  nr. 26 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Modernizare  si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel  JIBOU cad SMIS 123519

 • HOTĂRÂREA  nr. 27 Din 04.03.2020 Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Reabilitarea  si Modernizarea  strazii Wesselenyi UAT oras Jibou judetul Salaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 28 Din  04.03.2020 privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2020 acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

 • HOTĂRÂREA  nr. 29 Din 04.03.2020 Privind   atestarea  la domeniu public de interes local unui imobil (cladiri si teren ) Gradinita cu program prelungit Prichindel  inscris  provizoriu in cartrea  funciara   nr 53393 Jibou in vederea  inscrierii definitive  in cartea funciara a imobilului

 • HOTĂRÂREA  nr. 30 Din 04.03.2020 Privind repartizarea sumei de 110.000 lei CS Rapid Jibou si incheierea contractului de finantare  

 • HOTĂRÂREA NR. 31 Din 04.03.2020 Privind  modificarea prevederilor art 13  din Regulamentul  actualizat  de atribuire /licitare  locuri de parcare de domiciliu /resedinta aprobat prin HCL nr 19/27.03. 2018 cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31.03.2020 privind aprobarea actualizării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru proiectul   ”Reabilitarea  și modernizarea  Școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” 

 • HOTĂRÂREA NR. 34 Din 31.03.2020 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor  aferente proiectului    “ Reabilitarea  și modernizarea  Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ”  cod SMIS 122851

 • HOTĂRÂREA NR. 35 Din 31.03.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Oras Jibou din anii precedenți

 • HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31.03.2020 privind alocarea  sumei de 60.000 lei pentru achiziționarea de  materiale sanitare și dezinfectanți

Aprilie 2020

Mai 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 55 Din  26.05.2020 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe anul 2019 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA  nr. 56 Din 26.05.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA  nr. 57 Din 26.05.2020 privind aprobarea contractului de comodat  între UAT Oraș Jibou și Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța in vederea utilizarii gratuite a unui cort de campanie

 • HOTĂRÂREA  nr. 58 Din 26.05.2020 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

 • HOTĂRÂREA  nr. 59 Din 26.05.2020 privind validarea  Dispozitia nr. 253/12.05.2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 60 Din 26.05.2020 privind   alocare fonduri în vederea tipăririi lucrării monografice ”Jibou-Arc peste timp”

 • HOTĂRÂREA  nr. 61 Din 26.05.2020 privind  aprobarea  ”Regulamentului cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Jibou”

 • HOTĂRÂREA  nr. 62 Din 26.05.2020 privind  aprobarea  ” Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau  privat al orașului aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Jibou”

 • HOTĂRÂREA  nr. 63 Din 26.05.2020 privind  transmiterea dreptului de concesiune prevăzut  in contractele de concesiune  nr.4829/29.06.2005 ,de la S.C.Absolut SRL la dl. Jurje Raul Silviu și Jurje Alexandra și  nr.11113/30.12.2004 de la Dl Pop Marius Horațiu la  dl.Rezmives David Raul si Ardelean Lavinia Rozica

 • HOTĂRÂREA NR. 64 Din 26.05.2020 Privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic pentru investitia  ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC-STÂLPI METALICI, LOC. JIBOU PE STRĂZILE WESSELENYI MIKLOȘ ȘI STADIONULUI, NR. FN, JUD. SALAJ”

 • HOTĂRÂREA nr. 65 Din 26.05.2020 Privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17/18.02.2020  cu investiția „Extindere retea de distribuție gaze naturale în loc. Jibou, străzile Ronei, Firizei și Someșului”

 • HOTĂRÂREA NR. 66 Din 26.05.2020 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale in loc. Jibou, străzile Ronei, Firizei și Someșului”

 • HOTĂRÂREA NR. 67 Din 26.05.2020  privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia Reparatii strada Wesselenyi Miklos Oraș Jibou, jud. Sălaj”

 • HOTĂRÂREA  nr. 68 Din 26.05.2020 privind  aprobarea  Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism

 • HOTĂRÂREA  nr. 69 Din 26.05.2020 Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

 • HOTĂRÂREA  nr. 70 Din 26.05.2020 Privind aprobarea Statutului UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 71 Din 26.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou”, cod SMIS 126103

 • HOTĂRÂREA NR. 72 Din 26.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj, cod SMIS 122405

 • HOTĂRÂREA  nr. 73 Din 26.05.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri și proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri

 • HOTĂRÂREA  nr. 74 Din 26.05.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iunie 2020

Iunie 2020

 • HOTĂRÂREA NR.75 Din 16.06.2020 Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrari de interventie privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” cod SMIS 116945

 • HOTĂRÂREA NR. 76 Din 16.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Lucrari de interventie privind cresterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” și a cheltuielilor aferente

 • HOTĂRÂREA NR. 77 Din 16.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului: MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, cod SMIS 123519

 • HOTĂRÂREA  nr. 78 Din  16.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 79 Din  16.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri

 • HOTĂRÂREA  nr. 80 Din  16.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru obiectivul „Extindere modernizare retele apa AC.MF 797/94”

 • HOTĂRÂREA nr. 81 Din  16.06.2020 Privind completarea punctului 12  din Anexa   la HCL nr. 192/2017 privind modificarea, completarea și inventarul domeniului public  al orașului JIBOU  apobat prin HCL  nr.33/1999 ,cu modificările ulterioare,  atestat prin HG  nr. 966/2002 cu modificările ulterioare, cu date de carte funciară

 • HOTĂRÂREA  nr. 82 Din 16.06.2020 privind participarea UAT oraș Jibou la Programul de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2020, acordul privind casarea unui autoturism uzat și asigurarea contribuției  proprii necesară achiziționării autoturismului  nou în cadrul programului

 • HOTĂRÂREA nr. 83 Din 16.06.2020 Privind trecerea din domeniului public de interes local în domeniul privat al orașului Jibou a punctului de colectare deseuri menajere precum și casarea și scoaterea acestuia din inventar

 • HOTĂRÂREA nr. 84 Din 16.06.2020 Privind completarea Anexei  la HCL 150/2018 privind amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 85 Din 16.06.2020 Completarea Anexei la HCL nr.192/2017  privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou , sectiunea  Bunuri Imobile  CAP. Puncte de Colectare deseuri  menajere cu 6 puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere, bunuri de interes  local și 3 puncte de colectare selectivă cu acces controlat

 • HOTĂRÂREA NR. 86 Din 16.06.2020 Privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj a bunurilor recepționate în baza proceselor verbale la terminarea lucrărilor privind realizarea unor puncte gospodărești îngropate de colectare a deșeurilor și a unor puncte de colectare selectivă cu acces controlat

 • HOTĂRÂREA  nr. 87 Din  29.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA  nr. 88 Din  29.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri și proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri

 • HOTĂRÂREA nr. 89 Din 29.06.2020 Privind alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an  50 ani de căsătorie

 • HOTĂRÂREA nr. 90 Din 29.06.2020 Privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17/18.02.2020  cu investiția „Extindere sistem de supraveghere video în orasul Jibou”

 • HOTĂRÂREA NR. 91 Din 29.06.2020 privind  extinderea spatiului locativ deținut de Rezmiveș Vasile chiriaș din imobilul situat pe str.Ronei nr.23  cu  încă trei camere în suprafata de  42 mp și dependinte în suprafata de 7 mp și  includerea în spatiul locativ a fiului Zagor Vasile cu sotia Zagor Iudit

 • HOTĂRÂREA NR. 92 Din 29.06.2020 Privind aprobarea  prelungirii duratei unor contracte  de închiriere  pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe  pentru o perioadă de 5 ani de la data expirării, pentru  titularii ale căror contracte expiră în anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 93 Din 29.06.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”

 • HOTĂRÂREA NR. 94 Din 29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare  pentru investiția ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj” cod SMIS 122405

 • HOTĂRÂREA NR. 95 Din 29.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele apartinatoare” cod SMIS 12517

 • HOTĂRÂREA NR. 96 Din 29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare  pentru proiectul ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele apartinatoare” cod SMIS 125172

 • HOTĂRÂREA NR. 97 Din 29.06.2020 Privind  aprobarea participării UAT oraș JIBOU  prin cofinanțare  la achizitionarea  de lucrari prin Programul Național de Cadastru și Carte funciară a lucrărilor de înregistrare  sistematică  inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru  sectoare cadastrale

 • HOTĂRÂREA  nr. 98 Din  29.06.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie 2020

Iulie 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 99 Din  09.07.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la UAT oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 100 Din  09.07.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA  nr. 101 Din  09.07.2020 privind  aprobarea încheierii a doua contracte de asistență juridică

 • HOTĂRÂREA NR. 102 Din 16.07.2020 privind completarea HCL nr.95/29.06.2020 cu Anexa privind descrierea investiției aferente proiectului ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele aparținătoare” cod SMIS 125172

 • HOTĂRÂREA  nr. 103 Din  28.07.2020 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2020  la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 104 Din  28.07.2020 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. II 2020 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 105 Din  28.07.2020 Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetarâ

 • HOTĂRÂREA  nr. 106 Din  28.07.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 107 Din 28.07.2020 privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii

 • HOTĂRÂREA NR. 108 Din 28.07.2020 Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 109 Din  28.07.2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

 • HOTĂRÂREA  nr. 110  Din  28.07.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între. Orașul Jibou și Compania de apă Someș S.A  în vederea   „EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE CANALIZARE PE STR. WESSELENYI DIN ORAȘUL JIBOU JUD. SĂLAJ”

 • HOTĂRÂREA  nr. 111 Din  28.07.2020 privind completarea HCL nr.70/2019 pentru stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării  obligațiilor  ce revin   persoanelor fizice, instituțiilor publice, agenților economici   celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a a curățeniei  în orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 112 Din  28.07.2020 privind aprobarea  Regulamentului privind  organizarea si funcționarea Pieței Agroalimentare și a Târgului de animale din orașul Jibou   

 • HOTĂRÂREA  nr. 113 Din 28.07.2020 Pentru  aprobare Regulamentul privind funcționarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și terenurilor de  sport aflate în administrarea U.A.T.-Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 114 Din 28.07.2020 privind aprobare taxelor pentru utilizarea  temporară a locurilor publice din Piața agroalimentară

 • HOTĂRÂREA  nr. 115 Din  28.07.2020 Privind  utilizarea  gratuită a terenului de tenis  situat în orașul Jibou str. Castanilor

 • HOTĂRÂREA  nr. 116 Din  28.07.2020 Privind aprobarea amplasării  monumentului „Bust Mihai Viteazul”

 • HOTĂRÂREA  nr. 117 Din 28.07.2020 privind aprobarea Regulamentul cadru privind achiziția de imobile

 • HOTĂRÂREA  nr. 118 Din 28.07.2020 privind aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a unui teren,în suprafață de 197 mp, înscris în CF 54420 Jibou, situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizării unor  parcări

 • HOTĂRÂREA  nr.119 Din  28.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unei parcele de teren, situată în incinta Parcului Industrial Jibou, înscrisă în CF52683 nr.cadastral 52683 în suprafață de 2822 mp

 • HOTĂRÂREA  nr. 120 Din 28.07.2020 Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Oraș Jibou a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al României

 • HOTĂRÂREA  nr. 121 Din 28.07.2020 Privind întocmirea unui act adițional  la contractul de închiriere nr. 5027/2013 având ca obiect spațiu destinat cabinetelor  medicale

 • HOTĂRÂREA  nr. 122 Din 28.07.2020 Privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 6028/2006  pentru desfășurarea  de servicii cu caracter  medical –analize de laborator

 • HOTĂRÂREA  nr. 123 Din 28.07.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  august 2020

August 2020

Septembrie 2020

Octombrie 2020

Noiembrie 2020

 • HOTĂRÂREA nr. 157 Din 24.11.2020 Privind rectificarea bugetului pe anul 2020  potrivit HCJ nr.87/2020

 • HOTĂRÂREA nr. 158 Din 24.11.2020 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța”

 • HOTĂRÂREA  nr. 159 Din  24.11.2020 privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, prevazute de  OUG nr.181/2020, art.15, privind unele masuri fiscal bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

 • HOTĂRÂREA nr. 160 Din 24.11.2020 privind aprobarea Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 161 Din 24.11.2020 privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

 • HOTĂRÂREA nr. 162 Din 24.11.2020 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

 • HOTĂRÂREA nr. 163 Din 24.11.2020 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

 • HOTĂRÂREA nr. 164 Din 24.11.2020 Privind rectificarea bugetului pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA nr. 165 Din 24.11.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  decembrie  2020

Decembrie 2020