Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2019

Ianuarie 2019

 • HOTĂRAREA nr. 1 din 08.01.2019 – Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local
 • HOTĂRÂREA NR.2 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  întocmirii unui act adițional la contractul de concesiune
 • HOTĂRÂREA nr.3 din 29.01.2019 – Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a cheltuililor aferente proiectuluilui „Modernizare și extindere Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou „

 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.01.2019 – Privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din  29.01.2019 – Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 2019-2020 în UAT la nivelul orașului Jibou
 • HOTĂRÂREA NR.6 din 29.01.2019 – Privind  înființarea Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou și a Regulamentului  de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou
 • HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.01.2019 – Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
 • HOTĂRÂREA NR. 8 din 29.01.2019 – Privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

 • HOTĂRÂREA NR. 9 din 29.01.2019 – Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012
 • HOTĂRÂREA NR. 10 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 11 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018
 • HOTĂRÂREA NR.12 din 29.01.2019 – Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018
 • HOTĂRÂREA NR. 13 din 29.01.2019 – Privind modificarea   contractului de închiriere  nr. 12.164/20.10.2010 în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23 și prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile, prin act adițional
 • HOTĂRÂREA nr . 14 din 29.01.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2019
 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 26.02.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 1 pentru  investiția Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj