Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local 2018

 • ANEXA LA HCL  nr. 168/2018 – CAIET DE SARCINI PENTRU INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE  A UNEI SUPRAFATE  de 42 MP CE APARTINE DOMENIULUI  PUBLIC  AL ORASULUI JIBOU

Decembrie 2018

Noiembrie 2018

Octombrie 2018

 • HOTĂRÂREA nr. 131 din 23.10.2018 -Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna Noiembrie 2018
 • HOTĂRÂREA  nr .130 din  23.10.2018 – Privind rectificarea bugetului Spitalului orășenesc Jibou  pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA  nr. 129 din 23.10.2018 – Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.III 2018 la Spitalul orășenesc Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 128 din 23.10.2018 – Privind aprobarea criteriilor  de evaluare a performanțelor  profesionale  ale angajaților Spitalului orășenesc Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 127 din 23.10.2018 – Privind alocarea sumei de 70.000 lei  necesară achiziționării  unei centrale de alarmare pentru un sistem  centralizat de alarmare  a orașului în situații de urgență  și a unei sirene  electronice de alarmare
 • HOTĂRÂREA nr. 126 din 23.10.2018 – Privind aprobarea sumei de 10.000 lei  necesare pentru achiziționarea  unui complex cu statuete intitulat „Nașterea Domnului„ și amplasarea acestuia sub cortul luminos în proximitatea Catedralei Sf .Prorooc Daniel și  Sf. Mare Mucenic Gheorghe
 • HOTĂRÂREA NR. 125 din 23.10.2018 – Privind dezvelirea  monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  și alocarea sumei de 11.000 lei sumă ce reprezintă cheltuieli  pentru organizarea evenimentului și plata serviciilor
 • HOTĂRÂREA NR. 124 din 23.10.2018 – Privind achizitionarea a doua catarge pentru monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Centenarului  Marii Uniri a Romaniei
 • HOTĂRÂREA NR. 123 din 23.10.2018 – Privind  amplasarea   monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  și alocarea sumei de 160.000  lei suma necesară pentru realizarea acestuia
 • HOTĂRÂREA NR. 122 din   23.10.2018 – Privind  alocarea sumelor  pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor  cu cerințe educaționale  speciale și repartizarea  acestor sume pe unități  de învățământ
 • HOTĂRÂREA  nr.121 din 23.10.2018 – Privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- CIVIC  ”
 • HOTĂRÂREA nr. 120 din 23.10.2018 – Privind aprobarea achiziționării unui distribuitor a materialului antiderapant pe timp de iarnă
 • HOTĂRÂREA  nr .119 din  23.10.2018 -Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA  nr. 118 din 23.10.2018 – Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.III 2018
 • HOTĂRÂREA  nr. 117 din   23.10.2018 – Privind aprobarea investitiei  Extindere retea de apa pentru alimentarea hidrantilor exteriori  pentru  institutiile de invatamant din str. Wesselenyi
 • HOTĂRÂREA  nr. 116 din  23.10.2018 – Privind  prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului JIBOU  și a Regulamentului Local de Urbanism aferent până la data de 31.12.2023.
 • HOTĂRÂREA nr. 115 din 23.10.2018 – Privind aprobarea cererii de finanțare a Lucrărilor de intervenție privind creșterea  performanțelor energetice  ale blocurilor  de locuințe O1 și O2 și a cheltuielilor aferente
 • HOTĂRÂREA  nr. 114 din  23.10. 2018 – Privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 94/2018  pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou„
 • HOTĂRÂREA  nr.113 din 23.10.2018  – Privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 95/2018 pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou „

Septembrie 2018

 • HOTĂRÂREA nr. 112 din 25.09.2018 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna octombri 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 111 din 25.09.2018

 • HOTĂRÂREA  nr. 110 din 25.09. 2018 – Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/07.02.2012

 • HOTĂRÂREA nr. 109 din 25.09.2018 – Privind aprobarea Elaborării Studiului de fezabilitate  pentru extinderea rețelelor  de gaze naturale în  satele Cuceu și Rona, a studiului geotehnic, a documentației  pentru ridicarea  topografică, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism
 • HOTĂRÂREA nr. 108 din 25.09.2018 – Privind efectuarea unor virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
 • HOTĂRÂREA nr. 107 din 25.09.2018 – Privind rectificarea  bugetului pe anul 2018 cu suma de 220miilei
 • HOTĂRÂREA NR.106 din 18.09.2018 – Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „ Construire Bazin de înot didactic” din orașul Jibou str. firizei, nr. 4, judeţul Sălaj”
 • HOTĂRÂREA NR.105 din 18.09.2018 – Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „ Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri” din ORAȘUL JIBOU strada FIRIZEI nr. 4,  judeţul SĂLAJ
 • HOTĂRÂREA NR.104 din 18.09.2018 – Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”
 • HOTĂRÂREA NR.103 din 18.09.2018 – Privind  aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  privind proiectul “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOUși satele aparținătoare aprobați prin HCL nr. 50/2017

August 2018

 • HOTĂRÂREA nr. 102 din 28.08.2018 – Privind aprobarea efectuĂrii unor modificări  în Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate
 • HOTĂRÂREA nr. 101 din 28.08.2018 – Privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 116/2017 pentru investiția „Reabilitarea străzii Wesselenyii UAT oraș  Jibou„
 • HOTĂRÂREA nr. 100 din 28.08.2018 – Privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 117/2017 pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor  Nuferilor și Stadionului din orașul Jibou„
 • HOTĂRÂREA nr. 99 din 28.08.2018 – Privind  modificarea art. 1 al  Hotărârii nr. 190 din 19.12.2017prin completarea cu date de carte funciară
 • HOTĂRÂREA nr. 98 din 28.08.2018 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna septembrie  2018
 • HOTĂRÂREA nr. 97 din 28.08.2018 – Privind suplimentarea sumei de 6000 lei stabilită prin HCL nr. 80/2018
 • HOTĂRÂREA nr. 96 din 28.08.2018 – Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)
 • HOTĂRÂREA nr. 95 din 28.08.2018 – privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 132/2017 pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou„
 • HOTĂRÂREA nr. 94 din 28.08.2018 – privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 51/2017  pentru investiția „Reabilitare și modernizare  a străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou

Iulie 2018

 • HOTĂRÂREA nr. 93 din 31.07.2018 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna August 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 92 din 31.07.2018 – Privind aprobarea studiului de oportunitate precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Dotarea Ambulatoriului   de specialitate al Spitalului Orășenesc JIBOU„
 • HOTĂRÂREA nr. 91 din 31.07.2018 – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici pentru investiția Modernizare  Corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului   Tehnologic Octavian Goga
 • HOTĂRÂREA nr. 90 din 31.07.2018 – Privind aprobarea  documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția „Centru Multifuncțional Jibou„
 • HOTĂRÂREA nr. 89 din 31.07.2018 – Privind emiterea avizului favorabil în vederera  modificării structurii Spitalului orășenesc  JIBOU
 • HOTĂRÂREA nr. 88 din 31.07.2018 – Privind aprobarea Raportului de evaluare privind teren extravilan cu Stația de captare apă industrială  situată pe malul stâng al râului SOMEȘ
 • HOTĂRÂREA nr. 87 din 31.07.2018 – Privind aprobarea investiției „Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber„ în strada Castanilor orașul Jibou.
 • HOTĂRÂREA nr. 86 din 31.07.2018 – privind  modificarea denumirii Compartimentului de Servicii și Prestații Sociale în Direcția de Asistență Socială, modificarea structurii organizatorice, a Organigramei UAT oraș Jibou, Statului de funcții cu numărul de posturi  și a Regulamentelor de organizare și funcționare
 • HOTĂRÂREA nr. 85 din 31.07.2018 – privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 84 din 31.07.2018 – privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”
 • HOTĂRÂREA nr. 83 din 31.07.2018 – privind   acordarea unui sprijin financiar pentru buna desfășurare a Simpozionului științific aniversar „50 de ani de la înfințarea Grădinii Botanice Vasile Fati JIBOU„
 • HOTĂRÂREA nr. 82 din 31.07.2018 – privind  suplimentarea  fondurilor necesare pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor „ SOMEȘ CÂNTECELE TALE„
 • HOTĂRÂREA nr. 81 din 31.07.2018 –  privind   alocarea sumei de 5.000 lei  Asociație „Prietenii Grădinii Botanica Jibou„  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VII a
 • HOTĂRÂREA nr. 80 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA NR. 80 Din 12.07.2018 Privind aprobarea alocării sumei de 6000 lei pentru achiziționare servicii juridice
 • HOTĂRÂREA nr. 79 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA nr. 79 Din 12.07.2018 Privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formării tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr. 78 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA nr. 78 Din 12.07.2018 Privind aprobarea casării unor puncte de colectare deșeuri menajere și scoaterea lor din inventar
 • HOTĂRÂREA nr. 77 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA nr. 77 Din 12.07.2018 Privind abrogarea pct. 28,29,30 din ANEXA la HCL nr. 192/29.12.2017 prin trecerea din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul privat al orașului JIBOU și administrarea Consiliului local a unor puncte de colectare
 • HOTĂRÂREA nr. 76 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA nr. 76 Din 12.07.2018 Privind aprobarea investiției „Proiectare și Execuție Puncte Subterane de colectare a deșeurilor menajere„
 • HOTĂRÂREA nr. 75 din 12.07.2018 > HOTĂRÂREA nr. 75 Din 12.07.2018 Privind aprobarea suplimentării de fonduri pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului„

Iunie 2018

 • nr. 74 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.74 Din 26.06.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna iulie 2018
 • nr. 73 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.73 Din 26.06.2018 privind acordarea titlui de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului profesor universitar doctor Radu Șerban Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca
 • nr. 72 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.72 Din 26.06.2018 privind acordarea titlui de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului profesor doctor Cosmin Ionel Sicora, cercetător științific 1, director general la CCB Jibou, director la Grădina Botanică Cluj Napoca
 • nr. 71 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 71 Din 26.06 .2018 Privind aprobarea investitiei Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din orasul Jibou judetul SALAJ si aprobarea indicatorilor tehnico economici
 • nr. 70 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 70 Din 26.06.2018 Privind aprobarea documentatiei tehinco-economice precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare și extindere Grădinița cu program Prelungit „Prichindel” Jibou
 • nr. 69 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.69 Din 26.06.2018 Privind aprobarea unui protocol de colaborare între Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalău și Orașul Jibou
 • nr. 68 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 68 Din 26.06.2018 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 126/26.09. 2017 privind vânzare lemn de foc către populație și valorificarea unei cantități de masă lemnoasă pentru confecționat diverse obiecte
 • nr. 67 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 67 Din 26 iunie 2018 Privind efectuarea unor virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
 • nr. 66 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 66 Din 26 iunie 2018 Privind alocarea unor fonduri pentru desfășurarea manifestărilor „Someș Cântecele tale„ ediția XXXII
 • nr. 65 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 65 Din 26 iunie 2018 Privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou
 • nr. 64 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.64 Din 26 iunie 2018 Privind rectificarea bugetului local din excedentul anului anterior pentru finanțarea unor investiții
 • nr. 63 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 63 Din 26 iunie 2018 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical
 • nr. 62 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 62 Din 26.06.2018 Privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Roman în domeniul privat al orașului Jibou și în administrarea Consiliului local Jibou
 • nr. 61 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 61 Din 26.06.2018 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren situat în loc. Cuceu nr. 60
 • nr. 60 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 60 Din 26.06.2018 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor terenuri situate în orașul Jibou din domeniul public al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou
 • nr. 59 din 26.06.2018 > HOTĂRÂREA nr. 59 Din 26.06.2018 Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj
 • nr. 58 din 08.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.58 Din 08.06.2018 Privind dezmembrarea unui teren în vederea amplasării obiectivului de investiții Sala de sport cu tribuna 180 locuri si modificarea art.2 (4) din HCL nr. 35/2018
 • nr. 57 din 08.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.57 Din 08.06.2018 privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Jibou
 • nr. 56 din 08.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.56 Din 08.06.2018 Privind necesitatea efectuării unor modificări în titlul și în art.1 din HCL nr. 31/2018
 • nr. 55 din 08.06.2018 > HOTĂRÂREA nr.55 Din 08.06.2018 Privind necesitatea efectuarii unor modificări în titlul și în art.1 din HCL nr.30/2018

Mai 2018

• nr. 54 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr.54 Din 29.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna iunie 2018
 • nr. 53 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 53 Din 29. Mai 2018 privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor locale pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul localităților
 • nr. 52 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 52 Din 29.05.2018 privind mandatarea primarului Oraşului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării majorării, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipal – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016
 • nr. 51 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 51 Din 29.05.2018 privind completarea art.13 și 67 din Regulamentul actualizat de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu punct de lucru în orașul Jibou. aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.19/27.03.2018
 • nr. 50 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA NR. 50 Din 29.05.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a parterului unui imobilul situat în Parcul industrial Jibou
 • nr. 49 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 49 Din 29. Mai 2018 Privind alocarea unei sume activitatilor dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE
 • nr. 48 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 48 Din 29. Mai 2018 Privind utilizarea fondului constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare de către Compania de apă Someș SA secția Jibou
 • nr. 47 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 47 Din 29. Mai 2018 Privind rectificarea bugetului local al orașului Jibou cu suma de 14,00 mii lei din excedentul anului anterior pentru finanțarea obiectivului de investiții InterSNEP-Sistemul Național Electronic de Plăți
 • nr. 46 din 29.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 46 Din 29. Mai 2018 Privind rectificarea bugetului Spitalului orășenesc JIBOU cu suma de 150mii lei din excedentul anului anterior pentru finanțarea obiectivului de investiții „Proiectare și execuție ASCENSOR„
 • nr. 45 din 15.05.2018 > HOTĂRÂREA NR. 45 Din 15.05.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al orașului
 • nr. 44 din 15.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 44 Din 15.05.2018 privind alocarea sumei 700 lei activitatii culturale cu specific rromani
 • nr. 43 din 15.05.2018 > HOTĂRÂREA nr. 43 Din 15.05.2018 privind alocarea sumei 10000 lei in cadrul proiectului „ROMANIAN CLIMATE CHANGE RESEARCH EXPEDITION SIBERIA„
 • nr. 42 din 15.05.2018 > HOTĂRÂREA NR. 42 Din 15.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, judetul Salaj

Aprilie 2018

 • nr. 40 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr.40 Din 24.04.2018 Privind modificarea art.4 alin. 2 și 3 din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent Proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223
 • nr. 39 din 24.04.2018 > LOCAL HOTĂRÂREA nr.39 Din 24.04.2018 Privind modificarea art.4 alin 2 și 3 din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr.82/2016 aferent Proiectului Abordare integrată a sărăciei și a excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități ID 101910
 • nr. 38 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr.38 Din 24.04.2018 privind schimbarea destinației imobil
 • nr. 37 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr.37 Din 24.04.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna mai 2018
 • nr. 36 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 36 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea investiției “ CENTRU MULTIFUNCȚIONAL”
 • nr. 35 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 35 Din 24 aprilie 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului și atribuirea unei noi utilități terenului în suprafață de 20402 mp
 • nr. 34 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 34 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publică deschisă cu strigare a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 situat în str.Ronei nr.33/a apartinând domeniului privat al oraşului Jibou
 • nr. 33 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 33 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea investiției “ Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” și aprobarea indicatorilor tehnico- economici
 • nr. 32 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 32 Din 24 aprilie 2018 Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
 • nr. 31 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr.31 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire sală de sport școlară” din ORAȘUL JIBOU, judeţul SĂLAJ” str. Firizei nr. 4
 • nr. 30 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr.30 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire bazin de înot didactic” din ORAȘUL JIBOU, judeţul SĂLAJ” str. Firizei nr. 4
 • nr. 29 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 29 Din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare și execuție a unui ascensor la Spitalul orășenesc Jibou
 • nr. 28 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 28 Din 24 aprilie 2018 Privind aprobarea premierii elevilor participanți la olimpiadele școlare
 • nr. 27 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA nr. 27 Din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 5000 lei Cercului de pictură de la Clubul Copiilor Jibou pentru desfășurarea proiectului “Arta la Cerc“
 • nr. 26 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 26 Din 24 aprilie 2018 Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I 2018
 • nr. 25 din 24.04.2018 > HOTĂRÂREA NR. 25 Din 24 aprilie 2017 Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2017

Martie 2018

 • nr. 24 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr.24 Din 27.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –PUZ, a Regulamentului de urbanism în vederea introducerii în intravilan a suprafetei de 10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate și statie de betoane,Raportul informării și consultării publicului
 • nr. 23 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr.23 Din 27.03.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna aprilie 2018
 • nr. 22 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr. 22 Din 27.03. 2018 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2017
 • nr. 21 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr. 21 Din 27.03.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2018
 • nr. 20 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr. 20 Din 27.03.2018 privind modificarea art.9 lit (b) din Regulamentul de organizare și functionare a pieții agroalimentare și a târgului de animale aprobat prin HCL nr. 44/28.04.2015
 • nr. 19 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr. 19 Din 27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare in parcarile de domiciliu/resedinta sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou
 • nr. 18 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr.18 Din 27.03.2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv
 • nr. 17 din 27.03.2018 > HOTĂRÂREA nr.17 Din 27.03.2018 privind necesitatea întăbulării străzilor din orașul Jibou și satele aparținătoare

Februarie 2018

 • nr. 16 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr.16 Din 19.02.2018 privind emiterea avizului favorabil în vederea modificării structurii organizatorice a Spitalului orășenesc Jibou
 • nr. 15 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr.15 Din 19.02.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna martie 2018
 • nr. 14 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr. 14 Din 19.02.2018 privind aprobarea Programului anual și al Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare
 • nr. 13 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA NR. 13 Din 19.02.2018 Privind aprobarea tarifelor pentru utilajele din cadrul serviciului de salubrizare
 • nr. 12 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr. 12 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitățile finanțate din venituri proprii pe anul 2018
 • nr. 11 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr. 11 Din 19.02.2018 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2018
 • nr. 10 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr. 10 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de funcționare al UAT oraș Jibou pe anul 2018 și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021
 • nr. 9 din 19.02.2018 > HOTĂRÂREA nr. 9 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou pe anul 2018 și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021

Ianuarie 2018 

 • nr. 8 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA NR 8 Din 30. 01. 2018 Privind modificarea anexei I și II la HCL nr. 135/2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
 • nr. 7 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA nr . 7 Din 30.01.2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru conducerea ședințelor Consiliului local din luna februarie 2018
 • nr. 6 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA NR. 6 Din 30.01.2018 Privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991, republicată în favoarea numitei Matei Rodica
 • nr. 5 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA NR. 5 Din 30.01.2018 Privind propunerea de atribuire în proprietate ,prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991 ,republicată în favoarea numiților Pop Lauențiu Dan și Pop Rada Magdalena
 • nr. 4 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA nr 4 Din 30.01.2018 privind stabilirea cotei -părți din chiria stabilită pentru închirierea spațiilor din incinta unităților sanitare începând cu anul 2018
 • nr. 3 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA NR. 3 Din 30. 01. 2018 Privind modificarea HCL nr 183 /19. 12. 2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 • nr. 2 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA nr. 2 Din 30.01. 2018 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou ,Serviciul Public de Gospodarie comunala ,Serviciul Salubrizare Jibou
 • nr. 1 din 30.01.2018 > HOTĂRÂREA nr. 1 Din 30.01 2018 Privind completarea art 1 din HCL nr 108/29.08.2017 privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în orașul Jibou loc. Var nr 103/A , în care a funcționat Școala cu clasele I-IV