Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local 2017

Decembrie 2017

 • HOTĂRÂREA nr. 192 Din 29.12.2017 privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 191 Din 19.12.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna ianuarie 2018
 • HOTĂRÂREA nr 190 Din 19. 12. 2017 Privind completarea  domeniului public de interes local cu un imobil /apartament situat în strada Libertății nr. 25 ap. 3 bloc L.17  și darea acestuia în administrarea Spitalului orășenesc Jibou
 • HOTĂRÂREA NR. 189 Din 19. 12 2017 Privind suplimentarea fondurilor necesare realizarii investiției „Puncte  subterane de colectare  a deșeurilor  menajere în orașul Jibou „
 • HOTĂRÂREA nr 188 Din 19 decembrie 2017 privind  modificarea titlului proiectului aprobat prin HCL 65/2017 din ”REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR O1 ȘI O2 SITUATE IN LOCALITATEA JIBOU, STR. GAROAFELOR” în  ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” și  modificarea art.1 din HCL nr.65/27.06.2017
 • HOTĂRÂREA NR. 187 Din 19. 12 2017 Privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2017
 • HOTĂRÂREA NR. 186 Din 19. 12 2017 Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 pentru finantarea unui obiectiv de investitii
 • HOTĂRÂREA NR. 185 Din 19. 12 2017 Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 în vederea derulării în bune condiții a  proiectelor „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate CIVIC „ și proiectul ”Abordare integrată  a saraciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități
 • HOTĂRÂREA NR. 184 Din 19. 12 2017 Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 potrivit deciziei  nr 4418/19.12. 2017
 • HOTĂRÂREA NR. 183 Din 19. 12 2017 Privind aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 182 Din 19. 12 2017 Privind aprobarea  alocării  sumei de 4.200 lei pentru achizionare servicii juridice
 • HOTĂRÂREA nr. 181 Din 19. 12. 2017 Privind completarea  art 1 din HCL nr2/  12.01. 2012 cu date de carte funciară
 • HOTĂRÂREA nr. 180 Din 19. 12. 2017 Privind completarea  art 1 din HCL nr. 149/31. 10. 2017 privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe str. Stejarilor nr 175 cu date de carte funciara
 • HOTĂRÂREA nr. 179 Din 19. 12. 2017 Privind  modificarea art. 1 al  hotărârii nr. 23 din 28.02.2017prin completarea cu date de carte funciară
 • HOTĂRÂREA nr. 178 Din 19. 12 2017 Privind trecerea  din  domeniului public  in domeniul privat  a unor mijloace fixe concesionate catre Compania de Apa  Somes SA  in vederea scoaterii din functiune si  casarii acestora
 • HOTĂRÂREA NR. 177 Din 19.12.2017 Privind acceptarea propunerii ofertei de donație  a unui teren aflat în proprietatea
 • HOTĂRÂREA nr. 176 Din 19. 12 2017 Privind  completarea Hotărârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea  din  domeniului public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe,  puncte de colectare  situate în str. Castanilor și A. Iancu în vederea casării acestora, retragerea  din administrarea  și gestionarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară  Ecodes Sălaj  a celor doua puncte de colectare
 • HOTĂRÂREA nr. 175 Din 19. 12. 2017 Privind aprobarea Planului de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 174 Din 19.12.2017 Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2018
 • HOTĂRÂREA nr .173 Din 19. 12. 2017 Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 171 Din 19.12.2017 Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou  2018/2019

Noiembrie 2017

Octombrie 2017

 • HOTĂRÂREA nr. 150 Din 31.10.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna noiembrie 2017
 • HOTĂRÂREA nr. 149 Din 31.10. 2017 Privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe
 • HOTĂRÂREA NR. 148 Din 31.10.2017 Privind  virări de credite de la un capitol la alt capitol bugetar
 • HOTĂRÂREA NR. 147 Din 31.10.2017 Privind   aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. III 2017
 • HOTĂRÂREA nr .146 din 31. 10. 2017 Privind rectificarea bugetului local la Spitalul orășenesc Jibou  potrivit raportului de specialitate  nr 12.466/2017
 • HOTĂRÂREA nr. 145 din 31. 10. 2017 Privind rectificarea bugetului local la Spitalul orășenesc Jibou  potrivit raportului de specialitate  nr 12.462/2017
 • HOTĂRÂREA nr .144 din 31.10.2017 Privind rectificarea bugetului local potrivit raportului de specialitate  nr 12.464/2017
 • HOTĂRÂREA NR. 143 Din 31. 10. 2017 Privind aprobarea  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare a  două chioșcuri  situate în partea stângă, la intrarea în Piața Agroalimentară  str. 1 Mai nr. 22 oraș Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 142 Din 31. 10. 2017 Privind schimbarea destinatiei apartamentului nr 7 /bloculA14 str. Garoafelor nr 11
 • HOTĂRÂREA nr. 141 din 31.10.2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2018
 • HOTĂRÂREA nr. 140 Din 31.10.2017 Privind   darea în administrare  a bunurilor care compun sistemul de utilități  publice prin intermediul carora  este prestat serviciul de utilități publice  către serviciul  cu personalitate juridică   SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local
 • HOTĂRÂREA nr. 139 Din 31. 10 2017 Privind   darea în administrare  a prestării  serviciului de salubrizare  către serviciul cu personalitate juridica  SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local
 • HOTĂRÂREA NR. 138 Din 31.10.2017 Privind aprobarea   Regulamentului  de organizare  și funcționare al Serviciului  de salubrizare și a caietelor de  sarcini
 • HOTĂRÂREA nr. 137 Din 31. 10. 2017 Privind  completarea HCL   nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea   salariilor de baza  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodărie comunală , aleșii locali
 • HOTĂRÂREA NR. 136 Din 31.10.2017 Privind aprobarea Notei de Reactualizare a  Regulamentului  de organizare  și funcționare al Serviciului public  de gospodărie comunală
 • HOTĂRÂREA NR. 135 Din 31.10.2017 Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
 • HOTĂRÂREA NR. 134 Din 31.10.2017 privind reorganizarea compartimentului Salubrizare  din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală ,în serviciul public de interes local specializat  cu personalitate juridică „Salubrizare Jibou „organizat în subordinea Consiliului Local Jibou ,înființat prin HCL nr 103/29.08.2017 , aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
 • HOTĂRÂREA nr 131 Din 04.10.2017 Privind  stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online  a impozitelor și taxelor locale utilizand cardul bancar  în sistemul  național  electronic de plăți
 • HOTĂRÂREA nr 130 Din 04.10.2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 pentru prefinanțări  proiecte
 • HOTARAREA nr 128 Din 04.10.2017 Privind virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar
 • HOTĂRÂREA nr 129 din 04.10.2017 Privind rectificarea bugetului local potrivit Hotărârii nr 123/29.09.2017 a Consiliului Județean Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr. 133 din 24.10.2017 privind  modificarea HCL nr. 115/26.09.2017 pentru  asigurarea  finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr.2   din orașul Jibou județul Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr. 132 din 24.10.2017 privind  modificarea HCL nr. 114 /26.09.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “ Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței  cu program  normal nr.2   din localitatea Jibou “

Septembrie 2017

 • HOTĂRÂREA nr 127 Din 26.09 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna octombrie  2017
 • HOTĂRÂREA nr 126 Din 26. 09. 2017 privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte
 • HOTĂRÂREA nr 125 Din 26.09. 2017 Privind numirea reprezentantului  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  la Clubul Copiilor Jibou
 • HOTĂRÂREA nr 124 Din 26.09. 2017 Privind numirea reprezentantului  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   la Gradinita cu Program Prelungit “Prichindel “
 • HOTĂRÂREA nr.123 Din 26.09. 2017 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga
 • HOTĂRÂREA nr.122 Din 26.09. 2017 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   la Liceul theoretic Ion Agarbiceanu
 • HOTĂRÂREA nr.121 din 26. 09. 2017 Privind rectificarea bugetului local cu suma de 45,00miilei suma alocata pentru UAT Oras Jibou pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni
 • HOTĂRÂREA nr.120 din 26. 09. 2017 Privind rectificarea bugetului local
 • HOTĂRÂREA nr.119 din 26. 09. 2017 Privind rectificarea bugetului local potrivit deciziei  AJFP  Salaj
 • HOTĂRÂREA nr.118 Din 26.09. 2017 Privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia  “Modernizare si reabilitare Grup Scolar  Octavian Goga  in localitatea Jibou ,judetul Salaj”
 • HOTĂRÂREA nr.117 Din 26.09. 2017 Privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia “Modernizarea strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU “
 • HOTĂRÂREA nr.116 Din 26.09. 2017 privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Reabilitarea și modernizarea străzii  Wesselenyi UAT oraș JIBOU “
 • HOTĂRÂREA nr 115 Din 26.09. 2017 privind  asigurarea   finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr. 2   din orașul Jibou județul Sălaj în valoare de 150.000 lei  din bugetul local
 • HOTĂRÂREA nr.114 Din 26.09. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  “ Reabilitarea  și modernizarea Gradiniței  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou “
 • HOTĂRÂREA nr.113 Din 26.09. 2017 privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai investiției  “ Reabilitare și modernizare sediu  Primărie “
 • HOTĂRÂREA nr.112 Din 26.09. 2017 privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Modernizare  Străzi în orașul Jibou în anul 2017”
 • HOTĂRÂREA nr.111 Din 26.09.2017 privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Avram Iancu nr.12, bl. G2, ap.7 loc. Jibou ,Biroului pentru Servicii comunitare integrate pentru o calitate –CIVIC
 • HOTĂRÂREA nr.110 Din 26.09. 2017 privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr 10.709/2015 pentru spațiul cu destinație de locuință situat în str. Garoafelor  nr.11,  bl. A14 , ap.1
 • HOTĂRÂREA nr.109 Din 26.09.2017 privind aprobarea  casării unor mijloace  fixe din domeniul privat al orașului Jibou :

August 2017

Iulie 2017

 • HOTĂRÂREA nr.89 Din 28 iulie 2017 privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr.88 Din 28 iulie 2017 Privind achiziționarea și montarea a trei puncte gospodărești subteren de colectare a deșeurilor  menajere în orașul JIBOU astfel:  două pentru modernizare și unul pentru înființare
 • HOTĂRÂREA nr.87 Din 28 iulie 2017 privind aprobarea investiției Sala de Sport  în  orașul Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.86 Din 28 iulie 2017 privind înființarea unei străzi în orașul Jibou și cuprinderea acesteia la domeniului public de interes local
 • HOTĂRÂREA nr.85 Din 28 iulie 2017 privind  înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
 • HOTĂRÂREA nr.84 Din 28 iulie 2017 privind completarea HCL nr 133/2015 privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
 • HOTĂRÂREA nr.83 Din 28 iulie 2017 privind asigurarea  finanțării pentru categoriile  de cheltuieli care nu se  finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările  de Reabilitare  și Modernizare  a străzilor
 • HOTĂRÂREA nr.82 Din 28 iulie 2017 prin  care se ia act de  demisia domnului  consilier Țăran Daniel  din Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Jibou  membru supleant și se declara locul vacant
 • HOTĂRÂREA nr.81 Din 28 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea sedintelor Consiliului local din  luna  august 2017
 • HOTĂRÂREA nr.80 Din 28 iulie 2017 privind transformarea postului de farmacist  din cadrul farmaciei cu circuit închis a Spitalului orășenesc Jibou în post de asistent de farmacie; modificarea Statului de funcții
 • HOTĂRÂREA nr.79 Din 28 iulie 2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere  nr. 4328 din 19.09. 2012
 • HOTĂRÂREA nr.78 Din 28 iulie 2017 privind   utilizarea  fondului constituit pentru anul 2017 din cota de dezvoltare  de către Compania de Apă Someș S.A. secția Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.77 Din 28 iulie 2017 privind aprobarea  instituirii unei noi taxe pentru utilizarea domeniului public  și completarea  HCL nr 132/2017
 • HOTĂRÂREA nr.76 Din 28 iulie 2017 privind  suplimentarea valorii investiției „canalizare pluvială „ cu suma de 35.000 lei
 • HOTĂRÂREA nr.75 Din 28 iulie 2017 Privind   rectificarea bugetului pe anul 2017
 • HOTĂRÂREA nr.74 Din 28 iulie 2017 privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2017
 • HOTĂRÂREA nr.73 Din 28 iulie 2017 privind   alocarea unui sprijin  financiar  în valoare de 21.000 lei pentru Festivalul Internațional de Folclor  și Meșteșuguri Artistice  Tradiționale “ Someș Cantecele tale”
 • HOTĂRÂREA nr.72 Din 28 iulie 2017 privind   alocarea unui sprijin  financiar elevilor  participanți la cercul de pictură
 • HOTĂRÂREA nr.71 Din 28 iulie 2017 privind actualizarea Comisiei tehnice  de amenajare a teritoriului  și urbanism
 • HOTĂRÂREA nr.70 Din 28 iulie 2017 privind completarea  domeniului public de interes local cu  un teren  situat în intravilanul orașului Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.69 Din 28 iulie 2017  privind premierea familiilor care aniversează în anul 2017  ,50 de ani de căsătorie
 • HOTĂRÂREA nr.68 Din 28 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.67 Din 28 iulie 2017 privind stabilirea  salariilor de bază  pentru funcționarii  publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou , Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală , aleșii locali
 • HOTĂRÂREA nr.66 Din 28 iulie 2017 privind participarea UAT oraș Jibou la Programul de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2017, acordul privind casarea a două autovehicule uzate și asigurarea contribuției  proprii necesare achiziționării autoturismelor  noi în cadrul programului
 • RAPORT DE SPECIALITATE 18.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Orașului Jibou, respectiv,  Poliţia  Locală  a Orașului Jibou, Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor Jibou și Serviciul public de gospodărie comunală

Iunie 2017

 • HOTĂRÂREA nr. 65 din 27 iunie 2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și a documentatiilor  faza DALI pentru lucrarile  de” Reabilitare  termică a blocurilor de locuințe  O1 si O2  situate în  orașul Jibou str. Garoafelor “
 • HOTĂRÂREA NR. 64 din 27 iunie 2017 Privind aprobarea organizarii licitatiei  publice deschise cu strigare  pentru inchirierea  unei suprafete de  1 mp spatiu  situat in incinta Primariei orasului Jibou(parter) pentru amplasare  aparat de cafea
 • HOTĂRÂREA nr. 63 din 27 iunie 2017 privind   prelungirea  duratei mandatului  administratorului Societății Parc Industrial SRL. pe perioada  mandatului actual al Consiliului local
 • HOTĂRÂREA nr. 62 din 27.06.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea sedintelor Consiliului local din luna iulie
 • HOTĂRÂREA nr. 61 din 27 iunie 2017 privind   schimbarea  destinației  apartamentului  nr 7 din  blocul G2  din spațiu de locuit  în spațiu de birou consiliere cetățeni
 • HOTĂRÂREA nr.60 din 27 .06. 2017 privind   alocarea sumei de 5.000 lei  solicitată de către Centrul de Cercetări Biologice Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul International  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VI a în perioada 18-28 iulie 2017
 • HOTĂRÂREA nr. 59 din 27.06.2017 privind virări de credite  bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
 • HOTĂRÂREA nr. 58 din 22.06. 2017 Prin  care se ia act de   demisiile domnilor consilieri Muresan Augustin si Telea Muresan Valentin  din Consiliul de administratie la Spitalul orasenesc Jibou si se declara locurile vacante
 • HOTĂRÂREA nr 57 din 22.06.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședintei de îndată a Consiliului local din 22.06 2017

Mai 2017

 • dasdf
 • HOTĂRÂREA nr. 55 din 30 mai 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședintelor
 • HOTĂRÂREA nr.54 din 30 mai 2017 privind  aprobarea utilizării  sumei de 5.000 lei pentru  manifestările dedicate Zilei de
 • HOTĂRÂREA nr.53 din 30 mai 2017 privind  aprobarea utilizării  sumei de 5.000 lei pentru achiziționarea unor servicii juridice
 • HOTĂRÂREA nr 52 din 30 mai 2017 privind suplimentarea  unui post în regim contractual  în cadrul compartimentului  Management de proiecte  si achizitii publice ,aprobarea Organigramei  si a Statului de functii al UAT oras Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.51 din 30 mai 2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările  de reabilitare și modernizare  a străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou
 • HOTĂRÂREA nr.50 din 30 mai 2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările  privind “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOU
 • HOTĂRÂREA nr.49 din 30 mai 2017 privind   trecerera  unui imobil  din domeniul public  al Statului Roman  și administrarea Companiei de Căi Ferate CFR  în domeniului public de interes local  și administrarea Consiliului local
 • HOTĂRÂREA nr. 48 din 30 mai 2017 privind   completarea domeniului public de interes local  cu un teren aferent  Gradiniței Prichindel  din orașul JIBOU

Aprilie 2017

Martie 2017

Februarie 2017

Ianuarie 2017