Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local – 2016

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 • HOTARAREA NR. 22 Din 10 februarie 2016 – Privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educational, acordarea acestuia sub forma de tichete sociale pentru gradinita conform Legii nr. 248/2015, privind stimularea participarii in invatamantul prescolari a copiilor provenind din familii defavorizate
 • HOTARAREA NR. 23 Din 23 februarie 2016 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna martie 2016
 • Proiect de hotarare nr.24 /2016 – Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial apartinand domeniului privat al orasului Jibou.
 • HOTARAREA NR. 24 Din 23 februarie 2016 – Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial apartinand domeniului privat al orasului Jibou.
 • HOTARAREA NR. 25 Din 23 februarie 2016 – privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial apartinand domeniului privat al orasului Jibou.
 • HOTARAREA NR. 26 Din 23 februarie 2016 – Privind aderarea UAT Jibou la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Salaj, ca membru sustinator
 • Proiect de hotarare nr. 27/2016 – Privind aderarea UAT Jibou la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Salaj, ca membru sustinator
 • HOTARAREA NR. 27 din 23 februarie 2016 – Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d.lui Veres Vasile, domiciliata in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79
 • HOTARAREA NR. 28 Din 23 februarie 2016 – Privind privind delegarea gestiunii prin atribuire directa a unor activitati de administrare a domeniului public si privat Serviciului public de gospodarie comunala si modificarea partiala a HCL nr. 39/29.04.2014 privind delegarea gestiunii prin atribuire directa a activitatilor de administrare a domeniului public si privat catre SC Parc Industrial SRL
 • HOTARAREA NR.29 Din 23 februarie 2016 – Privind aprobarea transformarii si mutarii unor posturi contractuale vacante in cadrul organigramei si a numarului de posturi existent.
 • Proiect de hotarare nr. 30 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna martie 2016
 • HOTARAREA NR. 32 Din 23 februarie 2016 – Privind reactualizarea Regulamentului pentru eliberarea autorizatiilor in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie public ape raza Orasului Jibou, precum si alte activitati recreative si distractive pentru societati comerciale si persoane fizice autorizate si inregistrate de catre Registrul Comertului.
 • Proiect de hotarare nr. 32/2016 – privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial apartinand domeniului privat al orasului Jibou.
 • HOTĂRÂREA NR. 33 din 23 februarie 2016 – Privind aprobarea alocarii sumei de 1.500 lei pentru achizitionare servicii juridice – reprezentare in instanta privind rejudecarea cauzei civile cu SC Prof Bio SRL pentru recuperare prejudiciu constatat de Camera de Conturi a Judetului Salaj
 • HOTARAREA NR.35 Din 23 februarie 2016 – Privind rectificarea modului de inscriere a nr. top din CF 2246 din art. 1 din HCL nr. 38/26.01.2001 privind incetarea dreptului de administrare al Protopopiatului Ortodox asupra terenului in suprafata de 1524 mp, situat in str. 1 Mai si atribuirea acestui teren Bisericii Ortodoxe nr. 2 Jibou.

Martie 2016

Aprilie 2016

Mai 2016

Iunie 2016

Iulie 2016

August 2016

Septembrie 2016

 • HOTĂRÂREA nr .111 Din 27.09.2016 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna octombrie 2016
 • HOTARAREA nr 112 din 27. 09. 2016 – Privind rectificarea bugetului local potrivit deciziei nr 3/2016 a AJFP Salaj
 • HOTARAREA nr 113 din 27.09.2016 – Privind rectificarea bugetului local potrivit prevederilor Hotararii nr 131 din 31. 08. 2016 a Consiliului Judetean Salaj Salaj cu suma de 14,30mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor / elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
 • HOTARAREA nr 114 din 27.09.2016 – Privind rectificarea bugetului local potrivit prevederilor Hotararii nr 140 din 19. 09. 2016 a Consiliului Judetean Salaj Salaj cu suma de 138,30 mii lei
 • HOTĂRÂREA nr 115 Din 27.09.2016 – Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie si in Comisia de Evaluare a Calitatii Educatiei la unităţile de învăţământ din orasul JIBOU
 • HOTARAREA nr. 116 din 27.09.2016 – Privind aprobarea premierii domnului Drajan Cristian Vlad elev in clasa a IX a la Liceul theoretic Ion Agarbiceanu JIBOU
 • HOTARAREA nr 117 din 27.09.2016 – Privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociatiei “ Suntem parinti, noua ne pasa “
 • HOTARAREA nr 118 din 27.09.2016 – Privind infiintarea a trei posturi de personal contractual : unul in cadrul Serviciului Buget, finante, contabilitate impozite si taxe locale , doua posturi de personal contractual in cadrul Serviciului public de gospodarie comunala, modificarea statului de functii a organigramei

Octombrie 2016

Noiembrie 2016

Decembrie 2016