Proiecte şi hotărâri ale Consiliului Local 2014

Ianuarie 2014

  Februarie 2014
   Martie 2014
 • Hotararea nr. 15 din 25 martie 2014  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna aprilie 2014
 • Hotararea nr 16 din 25 martie 2014  privind cuprinderea la domeniul public a unor canale pluvial deschise situate in extravilanul orasului Jibou
 • Hotararea nr 17 din 25-martie 2014  privind rectificarea bugetului local potrivit adresei nr.3670/04.03.2014 a DGFP Salaj
 • Hotararea nr. 18 din 25 martie 2014   privind rectificarea bugetului local potrivit HCJ Salaj nr.15/28.02.2014
 • Hotararea nr. 19 din 25 martie 2014  privind rectificarea bugetului local potrivit adresei nr.4150/10.03.2014 a DGFP Salaj
 • Hotararea nr. 20 din 25 martie 2014   privind aprobarea realizarii investitiei „Pietruire Drum Comunal DC 20:Dobrin-Cuceu”
 • Hotararea nr. 21 din 25 martie 2014  privind rectificarea bugetului local  pentru finantarea obiectivului de investitii „Pietruire drum DC Dobrin-Cuceu”
 • Hotararea nr. 22 din 25 martie-2014   privind aprobarea realizarii investitiei „Modernizare zona centrala in orasul Jibou”
 • Hotararea nr. 23 din 25 martie-2014  privind aprobarea modificarii statului de functii al compartimentului Agricol din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, investitii din aparatul de specialitate al Primarului,  prin transformarea unei functii publice de executie vacanta, din  aparatului de specialitate al Primarului Orasului Jibou
 • Hotararea nr. 24 din 25 03 2014  pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului JIBOU în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
 • Hotararea nr 25 din 25 martie 2014  privind trecerea unui imobil situate in incinta Primariei Jibou din domeniul public de interes local  în domeniul privat al oraşului Jibou
 • Hotararea nr. 26 din 25 martie 2014  privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri
 • Hotararea nr. 30 din 25 martie 2014  privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Casei de cultura a Orasului Jibou
 • Hotararea nr. 31 din 25 martie 2014  privind aprobarea  bugetului pentru anul 2014 la SC Parc Industrial SRL  Jibou
 • Hotararea nr. 32 din 25 martie 2014  privind aprobarea repartizarii pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la SC Parc Industrial SRL  Jibou
 • Hotararea nr.33 din 25 martie-2014  privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice  domeniului public di privat prestate de SC Parc Industrial SRL  Jibou
                                                       Aprilie 2014
                                                         Mai 2014
 • Hotararea nr 41 din 27 mai 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna iunie 2014
 • Hotararea nr 42 din 27 mai 2014 privind aprobarea contului de executie bugetara pe  anul 2013
 • Hotararea nr 43 din 27 mai 2014  privind aprobarea executiei bugetului  pe trimestrul I anul 2014
 • Hotararea nr 44 din 27 mai 2014  privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de cercetatori de la CCB Jibou pentru a participa in parteneriat cu Orasul Jibou la o expeditie stiintifica
 • Hotararea nr 45 din 27 mai 2014  privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de elevi de la Clubul Copiilor Jibou pentru a participa la Concursul National de Mestesuguri Traditionale „Pe fir de balada” in perioada 16-18 iunie 2014  la Targu Jiu
 • Hotararea nr 46 din 27 mai 2014  privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale
 • Hotararea nr 47 din 27 mai 2014  privind alocarea unei sume pentru achizitionare servicii juridice – asistenta si reprezentare in dosarul nr  6485/337/2013
                                                        Iulie 2014

 

 • Hotararea nr 59 din 29 iulie 2014  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna august 2014
 • Hotararea nr 62 din 29 iulie 2014  privind rectificarea bugetului local potrivit Ordinului nr.720 din 22 mai 2014
 • Hotararea nr 63 din 29 iulie 2014  privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 
 • Hotararea nr 64 din 29 iulie 2014  privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului   National de  Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” si acordarea unor premii in cadrul acestor festivitati
 • Hotararea nr 65 din 29 iulie 2014  privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza  50 de ani de  casatorie in anul 2014 
 • Hotararea nr 66 din 29 iulie 2014  privind aprobarea  modificarii statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului,  SPCLEP, Serviciul Politia locala
                                                      Septembrie  2014

 

                                                       Octombrie 2014