PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza in acest an 50 de ani de casatorie

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza  in acest an 50 de ani de  casatorie 

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

           -Raportul de specialitate al secretarului orasului Jibou ,d-na Opris Maria prin care se propune acordarea unor premii in valoare de 250 lei  familiilor care aniverseaza in  anul 2013 acest an 50 de  casatorie.

In temeiul art. 45(6)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  premierea cu suma de 250 lei a familiilor care aniverseaza in anul 2013 ,50 de ani de casatorie .

           Art. 2. – Persoanele indreptatite vor prezenta   certificatul de casatorie  si          actele de identitate in original si in copie .

           Art. 3 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre  d-na Achimut Maria si Cret Cosmina

           Art. 4. – Prezenta se  comunica cu:

            PRIMAR,

            Ing.Eugen Balanean                                                      Avizat legalitatea:

                                                                                                Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria