PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2012

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

              Privind aprobarea contului de executie bugetara pe  anul 2012

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oras,

                                                                        Opris Maria