PROIECT DE HOTARARE Privind alocarea unor fonduri pentru premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean sezonul 2012-2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

Privind alocarea unor fonduri pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean sezonul  2012-2013

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere rezultatul obtinut de echipa de fotbal Rapid Jibou, locul I in campionatul judetean de fotbal, sezonul 2012-2013;

– solicitarea cu nr. 18/10.06.2013 a presedintelui Clubului Sportiv Rapid Jibou.

– referatul nr.2794/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea Clubului Sportiv Rapid Jibou,  alocarea sumei  pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean 2012-2013.

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  3800 lei din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean sezonul 2012-2013.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

            PRIMAR,

            Ing.Eugen Balanean                                                                  Avizat legalitatea:

                                                                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria