PROIECT DE HOTARARE Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului National de Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale”

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului   National de  Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale”

            Primarul orasului Jibou.

            Având în vedere:

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  8.000 lei   din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru buna desfasurare a  Festivalului International de Folclor si Mestesuguri  Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” organizat de Clubul copiilor Jibou in perioada 8-11 august 2013,  festival care a devenit o traditie la nivelul  orasului Jibou .

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                    Avizat legalitatea:

                                                                  Secretar oras,

                                                                  Opris Maria