PROIECT DE HOTARARE Privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind alocarea unor fonduri pentru  acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou.

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

– solicitarea cu nr. 1896/2013 a consilierului educativ Neagota Victoria, de la Liceul teoretic Ion Agarbiceanu Jibou pentru acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu dl.doctor Cristian Andrei;

– referatul nr.3055/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea consilierului educativ de la Liceul Teoretic Ion Agabiceanu Jibou, alocarea sumei de 600  lei pentru desfasurarea parteneriatului  educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu doctorul Cristian Andrei.

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul  art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  500 lei din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale pentru acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu doctorul Cristian Andrei.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                    Avizat legalitatea:

                                                                     Secretar oras,

                                                                      Opris Maria