PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT  DE  HOTARARE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru luna iulie 2013

            Primarul orasului Jibou

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  d.na/dl. consilier  _________________   pentru conducerea şedinţelor din luna iulie 2013.

                        Art. 3 –  Prezenta se comunică cu:

                                    PRIMAR,

                                    Ing.Eugen Balanean                              Avizat legalitatea:

                                                                                                 Secretar oras,

                                                                                                 Opris Maria