Proiect de hotarare nr. 27/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                                Proiect de hotarare nr. 27/2016

privind aderarea UAT Jibou la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Salaj, ca membru sustinator

Viceprimarul orasului Jibou,

Având în vedere referatul nr. 1682/09.02.2016 al compartimentului servicii si prestatii sociale , invitatia Filislei Crucea Rosie Salaj de a adera la calitatea de membru sustinator al SNCRR inregistrata la nr.1682/09.02.2016;

In conformitate cu prevederile Legii nr.524/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.139/1995 –Legea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;

            In temeiul art. 39(1) si 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aproba aderarea UAT Jibou  la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Salaj, ca membru sustinator si cu o contributie anuala de 6000 lei.

            Art. 2 – In cuantumul contributiei anuale Filiala Salaj a Crucii Rosii, la solicitarea  Primariei Orasului Jibou, va desfasura pentru UAT Jibou: cursuri de igiena acreditate de Ministrerul Sanatatii, curs de prim ajutorr conform normelor europene, activitati sanitare  si concursuri pentru copiii de la gradinite si scoli, diseminarea si difuzarea notiunilor legate de Crucea Rosie  si Miscarea Internationala de Cruce Rosie, identificarea si recrutarea tinerilor voluntari din comunitate, oferirea serviciilor de voluntariat pentru diferite manifestari si activitati organizate la nivelul comunitatii, distribuirea de materiale informative si servicii premedicale-masurarea tensiunii arteriale, demonstratii de prim ajutor, exercitii si simulari in caz de dezastre

            Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar, biroul servicii si prestatii sociale si biroul buget, finante, contabilitate.

            Art. 4 – Prezenta se comunica cu:

VICEPRIMAR,                                                           Avizat legalitatea:

Indreies Ana Claudia                                                    Secretar oras,

Opris Maria