Procese Verbale ale Consiliului Local – 2021

Ianuarie 2021

Februarie 2021

Martie 2021

Aprilie 2021

Mai 2021

Iunie 2021

Iulie 2021