PH nr. 98 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA nr. 98

Din 28.08.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna septembrie  2018

 Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul Țelea Mureșan Valentin  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local  din  luna  septembrie 2018.

          Art.2   Prezenta se comunică cu:

          -Persoana prevazuta la art 1

          -Dl. Primar

          -Institutia Prefectului judetul Salaj

          -dosar hotărâri/dosar de sedinta

 

              Președinte de ședință

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector, Bone Tunde Emese