PH 7 din 30.01.2018

nr. 7 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA nr . 7 Din 30.01.2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru conducerea ședințelor Consiliului local din luna februarie 2018
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 7

Din 30.01.2018

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2018

              Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Porivit  prevederior  Legii nr 393/2004 privind Statutul Aleșilor  locali ,cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul art. 35,  39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul consilier  Muresan Augustin   pentru şedinţele   Consiliului Local din luna  februarie  2018.

Art. 2   Prezenta se comunică cu

–   Instituția Prefectului județului Sălaj

–  Preşedintele de şedinţă

–  Domnul Primar

–  Dosar hotărâri /publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA