LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea unui imobil –teren intravilan în suprafaţa de 3163 mp cu doua silozuri platformă

 

 

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

UAT ORAS  JIBOU

Nr.  5918  din  04.05.2018

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

 pentru vânzarea unui imobil –teren intravilan în suprafaţa de  3163 mp cu doua silozuri platformă în suprafaţă de C1 -825 mp şi C2  -775 mp

 înscrise în CF 50888  situat în  str.Ronei nr 33/a loc.Jibou jud.Sălaj .

          Licitatia publică deschisă cu strigare va avea loc în data de

23.05. 2018 ora 10.00 la sediul Primariei Orasului Jibou,str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 ,jud.Sălaj.

Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini şi se vor  depune până în data de  23.05.2018 ora 9 ,00 la Primăria oraşului Jibou – birou registratură,str.P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.4  ,jud .Sălaj.

Persoanele interesate pot intra în posesia caietului de sarcini  prin cumpărare de la sediul Primăriei oraşului Jibou.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism  tel.0260/644558 int. 106.

 

Cu stima,

PRIMAR

Ing.GHIURCO DAN