LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru închirierea unei suprafete de 4 mp teren

 

 

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

UAT ORAS JIBOU

Nr.   9743   din 30.07. 2018

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

pentru închirierea unei suprafete de 4 mp teren situat în loc.Cuceu nr.60  pentru amplasarea echipamente electronice .

Licitația deschisă cu strigare va avea loc în data de  14  .08.2018 ora 9.00 la sediul Primariei Orașului Jibou,str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 ,jud.Sălaj

Locul de unde se pot procura documentele de licitație  – Primaria orașului Jibou,str.P-ța 1 Decembrie 1918 nr.4,Biroul de urbanism.

Documentele solicitate conform caietului de sarcini vor fi depuse până în data de   14 .08.2018 ora 8,30  la Primăria oraşului Jibou – birou registratură.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism  tel.0260/644558 int. 106  .

 

 

Cu stima,

PRIMAR

Ing.Ghiurco Dan