LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui chioşc

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

pentru închirierea  prin licitație publică deschisă cu strigare a unui chioşc , proprietate privată a orașului Jibou , situat la intrarea în Piaţa Agoalimentară

Licitația publică cu strigare pentru chioşcul nr.1 cu intrare din Piaţa agoalimentară  în suprafată de 8 mp, va avea loc în data de   19.02.2018 ora 10.00 la sediul Primariei Orașului Jibou,str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 ,jud.Sălaj.

Ofertele vor fi întocmite conform documentaţiei de licitaţie şi se vor  depune până în data de 19.02.2018 ora 9 ,00 la Primăria oraşului Jibou – birou registratură,str.P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.4  ,jud .Sălaj.

Locul de unde se pot procura documentele de licitație  – Primaria orașului Jibou,str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4,Biroul de urbanism , administrarea domeniului public şi privat.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism şi administrarea domeniului public şi pivat  tel.0260/644558 int. 106  .

In caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de  27.02.2018   şi 07.03.2018, respectându-se orele prezentate mai sus.

 

Cu stima,

PRIMAR

Ing.Ghiurco Dan