LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru închirierea parterului imobilului situat în str .Parc Industrial nr.6

 

 

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

UAT ORAS JIBOU

Nr.   8712 din 09.07. 2018

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

pentru închirierea parterului imobilului situat în str .Parc Industrial nr.6 ,în suprafață de 160 mp,  cu destinația de birou .

Licitația deschisă cu strigare va avea loc în data de   26  .07.2018 ora 10.00 la sediul Primariei Orașului Jibou,str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 ,jud.Sălaj

Locul de unde se pot procura documentele de licitație  – Primaria orașului Jibou,str.P-ța 1 Decembrie 1918 nr.4,Biroul de urbanism.

Documentele solicitate conform caietului de sarcini vor fi depuse până în data de   26 .07.2018 ora 9 ,00 la Primăria oraşului Jibou – birou registratură.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism  tel.0260/644558 int. 106  .

 

 

Cu stima,

PRIMAR

Ing.Ghiurco Dan