LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru închirierea parcelelor de păşune disponibile

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU 

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

pentru închirierea parcelelor de păşune disponibile, proprietate privată a

UAT oraş Jibou, sat Rona

–parcela liberă -Bloc fizic 3703,parcela 2,suprafața 0,32 ha

-Bloc fizic 3703,parcela 6,suprafata 0,32 ha

Licitația deschisă cu strigare  se va desfăşura  în data de  08.06.2018 ora 11.

Prețul minim de pornire a licitației este de 100 lei/ha/an.

Persoanele fizice – juridice interesate pentru închirierea  suprafețelor de păşune disponibile   în  localitațile Husia,Cuceu , Var și Rona sunt invitate să depună cereri si documente aferente conform caietului de sarcini aprobat prin HCL nr.51din 26.04.2016 până în data de 07.06.2018 ora 16 ,00 la Registratura  Primăriei oraşului Jibou.

Solicitările depuse după această dată nu se iau în considerare.

Persoanele interesate pot intra în posesia caietului de sarcini  prin cumpărare de la sediul Primăriei oraşului Jibou.

In caz de neadjudecare licitaţia se repetă la aceaşi dată  la interval de

2 ore prin negociere directă între ofertanţi şi comisia de licitaţie.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism  tel.0260/644558 int. 106  .

Cu stimă,

   PRIMAR

                                               Ing.GHIURCO DAN