LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru închirierea parcelelor de păşune disponibile, proprietate privată a UAT oraş Jibou

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

UAT ORAȘ  JIBOU

Nr. 4989  din  13.04 .2018

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIBOU 

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

pentru închirierea parcelelor de păşune disponibile, proprietate privată a UAT oraş Jibou

Pentru satul Husia parcelele libere sunt următoarele :

– parcela nr.25 bloc fizic 1325  în suprafață  de 1,05 ha

– parcela nr.15 Bloc fizic 1330 în suprafață  de  0,70 ha

-parcela nr. 11 Bloc fizic 3654 ,în suprafață de  0,70 ha

– parcela nr.16,Bloc fizic 1330 în suprafață de   0,70 ha

Pentru satul Cuceu parcelele libere sunt următoarele :

– Parcela nr.1 ,bloc fizic 3887  în suprafață de  0,37 ha

– Parcela nr.7 ,bloc fizic 1188 în suprafată de   1,48 ha

Pentru satul Var  -parcela libera

-Bloc fizic 1096, Parcela 2-rezerva în suprafață de 6.59 ha.

Pentru satul Rona –parcela liberă

-Bloc fizic 3703,parcela 2,suprafața 0,32 ha

-bloc fizic 3703,parcela 6,suprafata 0,32 ha

– bloc fizic 1150 ( diferența)-suprafață 0,66 ha

-Bloc fizic 3680 ,parcela 27 ,suprafața 1,60 ha

Licitația deschisă cu strigare  se va desfăşura  în data de  03.05.2018 ora 10.

Prețul minim de pornire a licitației este de 100 lei/ha/an.

Persoanele fizice – juridice interesate pentru închirierea  suprafețelor de păşune disponibile   în  localitațile Husia,Cuceu , Var și Rona sunt invitate să depună cereri si documente aferente conform caietului de sarcini aprobat prin HCL nr.51din 26.04.2016 până în data de 02.05.2018 ora 16 ,00 la Registratura  Primăriei oraşului Jibou.

Solicitările depuse după această dată nu se iau în considerare.

Persoanele interesate pot intra în posesia caietului de sarcini  prin cumpărare de la sediul Primăriei oraşului Jibou.

In caz de neadjudecare licitaţia se repetă la aceaşi dată  la interval de

2 ore prin negociere directă între ofertanţi şi comisia de licitaţie.

Informaţii suplimentare  se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Jibou, –  Biroul de urbanism  tel.0260/644558 int. 106  .

VICEPRIMAR

                                          Ing.Sarkozi Paul