Hotararea nr. 75 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 75

Din 30 septembrie 2014

Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie si in Comisiile de Evaluare a Calitatii Educatiei  la unităţile de învăţământ din orasul Jibou

            Consiliul Local  Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2014,

            Având în vedere referatul nr.4341/09.09.2014 a secretarului orasului Jibou prin care se invoca solicitarile unitatilor de invatamant din orasul Jibou pentru numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie la scoli si in Comisiile de Evaluare a Calitatii Educatiei, expunerea de motive a d.lui primar şi avizul nr. nr.5694/29.09.2014 a comisiei de specialitate nr.2.

Potrivit prevederilor art. 96 alin.2 lit.a – Legea nr. 1/2011, Legea  educaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu  prevederile art. 1 pct.21, lit. b din OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative;

            In temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

            Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Consiliul  de Administraţie de la unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Rus Dan,

–  Indreies Ana

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Petris Flavia

– Neagota Victoria,

                                                                        – Muresan Augustin

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Barbur Traian

– Bujor Ioan

– Grădiniţa Prichindel                                        – Boian Radu

            Art. 1  Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Comisia de Evaluare a Calitatii Educatiei la unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Farcas Sorin

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Pop Iulius-Emmanuel

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Vincze Ioan

– Grădiniţa Prichindel                                        – Buda Viorica

            Art. 3   Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează:

 Prof. Neagota Victoria                                                             Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria