HOTARAREA NR 75 Din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR 75.  

                                                Din  14 iulie  2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  lunile iulie si august 2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iulie 2016,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(2) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier  MURESAN AUGUSTIN  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna iulie  2016.

            Art. 2 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier  RUS DAN pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna august  2016.

            Art. 3    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                     Muresan Augustin                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria