HOTĂRÂREA nr. 74 din 22 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 74 din  22 iunie 2016

Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Jibou

          Având în vedere prevederile art. 54  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Văzând prevederile art. 15–18 şi art. 30 din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ;

          Având în vedere raportul comisiei de validare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  JIBOU, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

          Art. 1 Se aprobă constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local JIBOU în următoarea componenţă:

Preşedinte    BUJOR IOAN                                                       pe lista PSD

Secretar       COTUT STEFAN                                                 pe lista ALDE

Membru        PETREAN DORU AURELIAN                            pe lista PSD

                   RUS DAN                                                             pe lista PSD

                   STANA IOAN ROMULUS                                   pe lista PSD

                   INDREIES ANA CLAUDIA                                  pe lista PNL

                   SARKOZI PAUL                                                  pe lista UDMR

Preşedinte    PINTEA VICTOR                                                pe lista PSD

Secretar       CSATLOS SANDOR                                           pe lista PSD

Membru       FOLTIS FELICIAN RADU                                   pe lista PSD

                   ALMAS IOAN                                                      pe lista ALDE

Preşedinte    MURESAN AUGUSTIN                                       pe lista PSD

Secretar       MICLE CORINA                                                  pe lista PSD

Membru       POP IULIUS EMMANUEL                                   pe lista PNL

                   TARAN DANIEL VASILE                                    pe lista UNPR

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

          BUJOR IOAN

CONTRASEMNEAZĂ

    SECRETAR ORAS,

Opris Maria