HOTARAREA NR.66 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.66

                                                  din 28 iulie 2015

Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului   National de  Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale”

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2015,

Având în vedere:

– cererea Clubului Copiilor pentru sprijinirea financiara a Festivalului International de folclor  „Somes, cantecele tale”, ce se organizeaza in perioada

28 -30 august 2015, festival  care a devenit  o traditie si care este asteptat cu interes in fiecare an de catre cetatenii orasului Jibou,

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                             Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  14000 lei   din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru buna desfasurare a  Festivalului International de Folclor si Mestesuguri  Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” organizat de Clubul copiilor Jibou in perioada 28-30  august 2015,  festival care a  ajuns la cea de-a XXIX-a editie.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Dumuta Mihaela                                                         Contrasemneaza:                                                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria