HOTĂRÂREA NR. 56 Din 30 iulie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local pentru luna august 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 56

                                                Din 30 iulie 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna august 2013

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  d.ra  consilier Neagota Victoria  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                             Boian Radu                                                             SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria

Author: primaria_jibouwp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *