HOTĂRÂREA nr. 53 Din 18.04.2019

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53

Din 18.04.2019

Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea   activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -raportul nr. 5036 din 17.04.2019 prin care se propune alocarea sumei de 55.000 lei pentru susținerea   proiectului’’ Copilarie o lume minunată  desfășurată în colaborare  cu asociația ”Suntem Părinți nouă ne pasă” ;

          Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

    Expunerea de motive a domnului primar;   

          Văzând prevederile art. 36 alin (9) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

         În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 55.000 lei pentru desfășurarea activităților  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE . Manifestarile  vor avea loc  în zilele de 31.05.2019-01.06.2019 în localitatea Jibou în Piața Unirii   (platoul din spatele Primăriei) între orele 8:30 -23:00 respectiv organizarea  de către Primaria orașului Jibou  împreună cu ”Asociația Suntem părinți nouă ne pasă ”  a celei de a treia ediții a proiectului ’’Copilărie o lume minunată”.

        Art.2 Se aprobă calendarul manifestărilor :

-concursuri sportive ( role, biciclete, cursa in saci, trotinete);

-desene pe asfalt;

-pictura;

-spectacol

-concert muzica usoara si umor;

-spectacol cantece pupulare, majorete, balet, cor .

-ziua  micilor razboinici

 La aceste activități participă școlarii și preșcolarii  școlilor din oraș și cadrele didactice.

        Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina serviciul Contabilitate buget finanțe  impozite și taxe.

        Art.4  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          -Serviciul Contabilitate, Impozite și taxe locale , comp. Mediu.

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Școlile din oraș

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA