HOTĂRÂREA nr.32 din 28.03.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.32

Din 28.03.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna aprilie 2017

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr.95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            În temeiul art. 39(1) , 41  si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, legea  administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier  Țelea Mureșan Valentin pentru

conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie 2017.

            Art.2 –  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -dosar şedinţă/ dosar hotărâri

            -publicitate

            -persoana prevazută la art 1 .

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                 Micle Corina

               Muresan Augustin

                Csatlos Sandor