HOTĂRÂREA nr.27 Din 26.03.2019

   CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.27

Din 26.03.2019

privind casarea unor bunuri la Spitalul Orășenesc Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr. 2742 din 11.03.2019  al Spitalului Orășenesc Jibou;                                                                                                                             

          -expunerea de  motive a domnului Primar nr.2742 din 11.03.2019, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

          -Dispoziția managerului nr.101/12.12.2018 privind constituirea comisiei de inventariere și procesul verbal nr. 104/31.12.2018;

           Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor  și capitalurilor proprii;

           Văzând  prevederile art.36 alin (9)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobă scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral conform anexelor  nr.1 și 2 parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Comisiile pentru evaluarea și valorificarea   mijloacelor fixe  casate  numite  prin Dispozitia Managerului Spitalului Orășenesc Jibou va proceda  la valorificarea  acestora  cu respectarea  prevederilor legale în materie.

     Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  Spitalul Orășenesc Jibou și comisia de valorificare a  bunurilor casate.

     Art.4  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Spitalul Orășenesc Jibou.

          -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

          -comisia de valorificare și casare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA

                                                            ANEXA NR. 1 LA HCL NR.27 /2019

PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE

 ANUL 2018

NR. CRT DENUMIRE MIJLOC FIX BUC PRET BUC TOTAL VALOARE AMORTIZAT
1 Masina de cusut 1 0.30 0.30 100%
2 ELECTROCARTIOGRAF FCP 7101/ 1 7335.00 7335.00 100%
3 CALCULATOR PENTIUM 1 2870.00 2870.00 100%
4 CALCULATOR P4 100 4 540 1 363.39 363.39 100%
5 BALANTA FARMACIE 1 0.20 0.20 100%
6 BALANTA SIBIU 1 0.07 0.07 100%
  CENTRALA TELEFONICA 1 10563.09 10563.09 100%
  TOTAL     21132.05  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.27 /2019

PROPUNERI CASARE OBIECTE DE INVENTAR

 ANUL 2018

NR. CRT DENUMIRE INVENTAR BUC PRET BUC TOTAL VALOARE GRAD UZURA
1 Costum med tag 2 90.00 180.00 100%
2 Costum med tag 2 80.00 160.00 100%
3 Foarfeca operatie 2 57.09 114.18 100%
4 Noptiere 3 217.00 651.00 100%
5 Pantalom costum tag 2 40.00 80.00 100%
6 Sabot tag 1 90.00 90.00 100%
7 Ventilator 1 79.70 79.70 100%
8 Masa patrata copii 1 35.00 35.00 100%
9 Scaun portocaliu baby 1 16.50 16.50 100%
10 Scaun verde baby 1 16.50 16.50 100%
11 Steril natural aparat 1 348.10 348.10 100%
12 Termometru de camera 3 17.40 52.20 100%
13 Camasi de noapte 1 15.70 15.70 100%
14 Cani inox 2 3.00 6.00 100%
15 Capoate femei 2 19.80 39.60 100%
16 Costume med tag 12 75.00 900.00 100%
17 Cutit mic 1 1.00 1.00 100%
18 Dh pijama d+b 2 25.70 51.40 100%
19 Halate ¾ 1 60.00 60.00 100%
20 Lighean 1 7.00 7.00 100%
21 Lighean 1 9.50 9.50 100%
22 Perna antialergica 50/70 3 15.60 46.80 100%
23 Plicuri pat 4 22.50 90.00 100%
24 Cearceaf plic 3 28.60 85.80 100%
25 Plosca barbati 1 12.40 12.40 100%
26 Tensiometru med 1 315.40 315.40 100%
27 Cutite 2 1.00 2.00 100%
28 Razatoare 2 10.00 20.00 100%
29 Strecuratoare 1 7.50 7.50 100%
30 Tel 2 4.00 8.00 100%
31 SABOT TAG BIO 2 75.00 150.00 100%
32 Calculator birou 1 850.00 850.00 100%
33 Calculator P IV 1 550.00 550.00 100%
34 Costum med tag 2 75.00 150.00 100%
35 Sabot tag bio 1 75.00 75.00 100%
36 Adaptor tp linx 1 250.00 250.00 100%
37 SABOT TAG BIO 1 75.00 75.00 100%
38 Calculator 1 450.00 450.00 100%
39 Cantar digital de mana 1 45.00 45.00 100%
40 Costume med tag 12 75.00 900.00 100%
41 Cutie alimente 2 16.00 32.00 100%
42 Jaluzele 2 112.50 225.00 100%
43 Sabot tag bio 3 120.00 360.00 100%
44 Sabot tag linea 2 90.00 180.00 100%
45 Sabot tag bio 2 80.00 160.00 100%
46 Masina de spalat 1 1329.00 1329.00 100%
47 Stetoscop elecson caps simpla 1 19.60 19.60 100%
48 Tensiometru mecanic 1 261.80 261.80 100%
49 Termometru de camera 5 17.36 86.00 100%
50 Calculator windows 7 1 850.00 850.00 100%
51 Cos pedala 4 57.70 230.80 100%
52 Costum  med tag 1 80.00 80.00 100%
53 Costume medicale tag 12 75.00 900.00 100%
54 Costume medicale tag 12 80.00 960.00 100%
55 Galet cu mop 2 10.80 21.60 100%
56 Sabot tag bio 1 120.00 120.00 100%
57 Scaune taurus 3 75.00 225.00 100%
58 Stetoscop anestophon 4177-01 1 35.10 35.10 100%
59 Tensiometru mecanic cu stet 1 301.80 301.80 100%
60 Termometru sft 01 5 23.60 118.00 100%
61 Costum medical tag 1 75.00 75.00 100%
62 Costum medical tag 1 80.00 80.00 100%
63 Halat 3-4 2 63.00 126.00 100%
64 Halate 3-4 2 60.00 120.00 100%
65 Maus 1 35.00 35.00 100%
66 Tastatura hp 1 35.00 35.00 100%
67 Sabot tag bio 1 75.00 75.00 100%
68 Sabot tag bio 1 80.00 80.00 100%
69 Calculator dualcore  cu mon si win 7 1 1045.00 1045.00 100%
70 Adaptor 1 250.00 250.00 100%
71 Bluza anchior 1 54.00 54.00 100%
72 Pantalon 1 40.00 40.00 100%
73 Costum med tag 1 75.00 75.00 100%
74 Sabot tag bio 1 75.00 75.00 100%
75 Masina de  spalat 1 1191.00 1191.00 100%
76 Masina spalat 1 1052.00 1052.00 100%
77 Sabot tag linea 1 80.00 80.00 100%
78 Lenjerie pat single 140/220 A 20 75.00 1500.00 100%
79 Cos plastic 1 18.50 18.50 100%
80 Galeata cu mop 1 10.80 10.80 100%
81 Plicuri albastre 5 33.00 165.00 100%
82 Cearceafuri albe mari 10 18.00 180.00 100%
83 Costum med tag 1 81.00 81.00 100%
84 Sabot tag linea 1 100.00 100.00 100%
85 Distribuitor sapun lichid alb 26 111.60 2901.60 100%
86 Roaba at tamplarie 1 140.00 140.00 100%
87 Cratita 1 22.00 22.00 100%
88 Cutit 1 4.50 4.50 100%
89 Cutit 1 8.00 8.00 100%
90 Farfurii portelan 8 2.5 20.00 100%
91 Furculite inox 6 1.25 7.50 100%
92 Hard disc 1 180.00 180.00 100%
93 Hdd 606 1 160.00 160.00 100%
94 Imprimanta 1 450.00 450.00 100%
95 Linguri inox 6 12.50 75.00 100%
96 Lingurinte 2 1.65 3.30 100%
97 Mouse 3 50.00 150.00 100%
98 Oala 1 28.10 28.10 100%
99 Placa de baza 1 250.00 250.00 100%
100 Polonic 1 15.00 15.00 100%
101 Sabot tag bio 2 75.00 150.00 100%
102 Sabot tag linea 1 80.00 80.00 100%
103 Sabot tag linea 1 90.00 90.00 100%
104 Tastatuta 1 38.00 38.00 100%
105 Tastatura + mouse 1 70.00 70.00 100%
106 Bluza anchior 2 50.00 100.00 100%
107 Bluza anchior 2 55.00 110.00 100%
108 Bluza anchior 2 54.00 108.00 100%
109 Costume med tag 1 80.00 80.00 100%
110 Calculator canon 2 97.50 195.00 100%
111 Scaune victoria 5 116.60 583.00 100%
112 Costum med tag 1 75.00 75.00 100%
113 Costume med tag 1 80.00 80.00 100%
114 Adapror power limk 1 120.20 120.20 100%
115 Plita electrica 1 140.00 140.00 100%
116 CALCULATOR 1 650.00 650.00 100%
117 BLUZA ANCHIOR 2 54.00 108.00 100%
  TOTAL     27227.48  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA