HOTARAREA NR. 27 din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 27

                                               din 23 februarie 2016

Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d.lui Veres Vasile, domiciliata in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 23 februarie 2016,

Având în vedere:

cererea d.lui Veres Vasile, domiciliata in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79, jud. Salaj

pentru acordarea unui ajutor financiar ca urmare a distrugerii semnificative a locuintei ca urmare a producerii unui incendiu.

            In baza prevederilor art.28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. d, alin. 6 pct.2,3  şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                             Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgenta in cuantum de 2000 lei d.lui Veres Vasile, domiciliata in orasul Jibou, satul Rona, nr. 79 pentru acoperirea unei parti din lucrarile de reparatii a locuintei  care este semnificativ  afectata in urmare a producerii unui incediu.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Vincze Ioan                                                                Contrasemneaza:                                                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria