Evidența Persoanelor

 

Atributii de baza:
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Jibou gestioneaza intreaga activitate a actelor si faptelor de stare civila si indruma activitatea de punere in legalitate a cetatenilor pe linie de evidenta a persoanelor.

Serviciul Public Comunitar Evidenta Persoanelor are in subordine:
Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei
Compartiment Stare Civila

Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei

Date de Contact:
. UAT- ORAS JIBOU
. Str. Garoafelor,  NR. 11, bl. A14, ap. 1,  Jud.Salaj
. TEL.0260-641122

Program lucru
LuniMartiMiercuriJoiVineri
08,00-16,0008,00-16,0008,00-16,0008,00-18,0008,00-16,00

Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei
– gestioneaza si indruma activitatea de punere in legalitate a cetatenilor pe linie de evidenta a persoanelor

CONTRAVALOAREA ELIBERARII ACTELOR DE IDENTITATE

  • cartea de identitate – 7 lei
  • cartea de identitate provizorie – 1 leu

LA INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND RESEDINTA NU SE MAI PERCEPE TAXA

ANUNT

Conform prevederilor OUG nr. 97/2005 privind evidenta domiciliului, resedintei si a actelor de identitate ale cetatenilor romani, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. 

In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful/coordonatorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenta a Persoanelor, din aparatul de specialitate al primarului Orasului Jibou este de 7-10 zile lucratoare.

In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita care poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 7-10 zile lucratoare ( ex.: motive medicale care necesita deplasare de urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc.), acesta se va adresa conducerii serviciului ( coordonatorului serviciului) care va analiza, in baza documentelor prezentate si va dispune, dupa caz, masuri de solutionare in timp util a cererii acestuia, ( extras din indrumarea nr. 22/17.11.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti).

 

ATRIBUTII:
a)    întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă, cărţi de identitate şi cărţi de alegător;
b)   înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c)    întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d)    la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
e)    primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/ sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D.., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
f)     primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
g)    întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
h)   înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autoriotăţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii.
i)    furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţa a persoanelor;
j)    furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
k)   actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
l)    constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
m) primeste cererile si documentele necesare   în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător,
n)  ţine registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
o)   îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementările legale în materie, în sarcina sa.

Atributii Principale
– evidenta informatizata a persoanelor
– eliberare acte identitate

Compartimentul de Stare Civilă

Date de Contact:
– UAT-ORAS JIBOU
– P-ta 1 DECEMBRIE 1918, NR.16, Jud.Salaj
– TEL.0260-644713;0260-644558 int 110
– FAX.0260-641300

Compartimentul Stare Civila
– gestioneaza activitatea de inregistrare a actelor si faptelor de stare civila.

Program lucru
LuniMartiMiercuriJoiVineri
08,00-16,0008,00-16,0008,00-16,0008,00-16,0008,00-16,00