Dispozitia nr.161 din 17 aprilie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.161

                                                            Din 17 aprilie 2014                  

Privind stabilirea locurilor pentru afişaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 25 mai 2014              

                              Primarul Oraşului Jibou.

            In baza prevederilor OUG nr..4 din 5 februarie 2014 privind operationalizarea Registurlui Electoral si pentur modificarea Legiui nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegirlor pentru Parlamentul European din anul 2014;

            In temeiul art. 63(1) lit.e si   art 68(1) din Legea 215/2001  legea administratiei publice locale, republicata,                    

                                    Dispun:

            Art. 1 – Se stabilesc locurile în oraşul Jibou şi satele aparţinătoare pentru afişaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 25 mai 2014,  astfel:

– Parcul central, in fata Bisericii Reformate

– Str.22 Decembrie 1989, nr. 18 (teren viran la fosta autogară)

– Satul Cuceu: în zona staţiei de autobuz

– Satul Husia: la Căminul cultural

– Satul Rona: la Căminul cultural

– Satul Var: la magazinul Consumcoop

            Art. 2 – Afişajul în alte locuri decât cele prevăzute la art. 1 este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau a deţinătorului spaţiului folosit ocazional pentru acest scop.

           Art. 3-  Candidatii in alegerile  mai sus amintite sunt obligati sa respecte ordinea stabilita si afisata la fiecare  panou electoral.

            Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei se încredinţează d-na Opriş Maria-secretar al oraşului Jibou

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

      Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Bălănean                                                     Secretar oraş:

Opriş Maria