Direcția de Asistență Socială

ACTE NECESARE :

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Biroul Autoritatea Tutelară Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.

Pentru întocmirea anchetelor sociale sunt necesare următoarele acte :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. declaraţiile părinţilor

NOTA : PE LANGA DOCUMENTELE MENTIONATE MAI SUS, PENTRU FIECARE TIP DE ANCHETA SOCIALA MAI SUNT NECESARE URMATOARELE ACTE (COPIE) :

Tipul de anchetă socială

Acte necesare

1.Anchete sociale pentru divorț, exercitarea autorității părintești, stabilire locuință copil, program de vizită pentru minori, pensie de întreținere, ordin de protecție 
2.Anchete sociale pentru copiii cu handicap sau care necesită încadrarea într-un grad de handicap.
 • Hotărâre
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Plan de recuperare
 • Acte medicale
3.Anchete sociale pentru asistenţi maternali profesionişti – reînnoire atestat.
 • Hotărâre
4.Anchete sociale pentru adopție.
 • Acte medicale
 • Cazier Judiciar
5.Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin.
 • Acte medicale
6.Anchete pentru achiziţionare calculator conform Legea279/2004. 
7.Anchete pentru burse medicale.
 • Acte medicale
8.Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale- facultate. 
9.Anchete sociale pentru rechizite. 
10.Anchete sociale pentru burse orfani.
 • Certificat deces
11.Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare). 
12.Anchete sociale efectuate familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc. 
13.Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă. 
14.Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în familie. 
15.Anchete sociale pentru mame minore. 
16.Anchete sociale pentu învoirea minorilor din centre de plasament. 
17.Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( evaluare/reevaluare). 
18.Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în străinătate. 
19.Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare (Maternitate sau Pediatrie). 
20.Anchetă socială pentru înregistrarea tardivă a minorului la Serviciul de Stare Civilă. 
21.Anchetă socială pentru rovinietă.
 • Copie cartea de identitate a vehiculului.
 • Copie certificatul de înmatriculare
22.Anchete sociale pentru includerea în Centre de zi. 
23.Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte monitorizare nou-născuți/ rapoarte monitorizare delegare.

TIPUL DE ANCHETA SOCIALA :

Anchete sociale pentru divorț, exercitarea autorității părintești, stabilire locuință copil, program de vizită pentru minori, pensie de întreținere, ordin de protecție.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru copiii cu handicap sau care necesită încadrarea într-un grad de handicap.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip;
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. hotărâre;
 9. certificat de încadrare în grad de handicap;
 10. plan de recuperare;
 11. Acte medicale;

Anchete sociale pentru asistenţi maternali profesionişti- reînnoire atestat.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. hotărâre de plasament;

Anchete sociale pentru adopție.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate solicitant (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 7. declaraţiile solicitanților;
 8. acte medicale;
 9. cazier judiciar;

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. acte medicale           

Anchete sociale pentru burse medicale.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. acte medicale;

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru rechizite.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru burse orfani.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare).

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 7. certificat medico-legal (dacă există);

Anchete sociale efectuate familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în familie.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru mame minore.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 3. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 4. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentu învoirea minorilor din centre de plasament.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip;
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( evaluare/reevaluare).

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în străinătate.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip;
 2. declarația părintelui care pleacă la muncă în străinătate;
 3. buletine de identitate părinţi (copie);
 4. buletine de identitate a persoanelor în grija cărora rămân minorii (copie);
 5. certificat de căsătorie (copie);
 6. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 7. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 8. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 9. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare (Maternitate sau Pediatrie).

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Anchetă socială pentru rovinietă.

ACTE NECESARE :

 1. cerere tip;
 2. buletine de identitate părinţi (copie);
 3. certificat de căsătorie (copie);
 4. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 5. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 6. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 7. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 8. copie cartea de identitate a vehiculului;
 9. copie certificatul de înmatriculare;

Anchete sociale pentru includerea minorilor în Centre de zi.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);

Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte monitorizare nou-născuți/ rapoarte monitorizare delegare.

ACTE NECESARE :

 1. buletine de identitate părinţi (copie);
 2. certificat de căsătorie (copie);
 3. certificat de deces (dacă este cazul) – copie;
 4. sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 5. certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 6. adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
Data publicării
Anunțuri

Anexă nr. 3 la HCL nr. 7 din 29.01.2019- privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, aprobat prin Hotărărea Consiliului Local nr. 86/31.07.2018