Acte Necesare

Finantari culte

Cerere-tip-valabila-din-data-de-1-februarie-2020

declaratie impartialitate culte 2014

DECLARAŢIE-pe-propria-răspundere-valabila-de-la-1-februarie-2019

documente necesare

Raport-de-justificare

Regulament culte

Compartiment Agricol

Direcția de asistență socială

 • Opis Documente – Indemnizaţie pentru creşterea copilului  OUG 111/2010 

  1. Cerere tip
  2. Angajament de plată
  3. Declarații protecția datelor personale
  4. Copie cerere către angajator prin care se solicită supendarea activităţii (înregistrata, aprobată, în conformitate cu originalul)
  5. Decizie/dispozitie de suspendare a  activitătii
  6. Adeverinţă tip-venituri, completată de angajator (formularul pus la dispoziţie)
  7. Copie a ultimului certificat de concediu medical
  8. Adeverinte de venit finanțe – amândoi părinţii
  9. Copii xerox dupa actele de identitate și stare civila: C.I. părinţi, certificat de căsătorie, certificat de naştere copil, livret de familie
  10. Extras de cont bancar/opţional
  11. Dosar cu şină

  În cazul în care părintele care solicită indemnizația pentru creșterea copilului a desfășurat anterior nașterii copilului o activitate independentă, documentele de la angajator vor fi înlocuite cu dovada suspendării activității independente de către Registrul Comerțului, copie a autorizației de desfășurare a respectivei activități, declarație unică finanțe, precum și dovada privind concediul medical efectuat ( adeverință Casa de Asigurări de Sănătate)

  Dacă și celălalt părinte a realizat venituri suspuse impozitului (12 luni în ultimii doi ani anterior nașterii copilului) cel puțin o lună din cei doi ani de concediu îi este rezervată acestuia.

  În situații diferite (două nașteri în intervalul celor doi ani, copii cu dizabilități, surse venit din activități  multiple, mame studente/eleve) pentru informații specifice contactați Direcția de Asistență Socială UAT Jibou, tel. 0260 644558, int. 107, primaria_jibou@yahoo.com.

 •  Opis Documente – Stimulent de insertie OUG 111/2010,

   Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 NORME DE APLICARE

   

  1. Cerere tip
  2. Angajament de plată
  3. Declaratii protecția datelor personale
  4. Adeverinta tip completată de angajator privind reluarea activității
  5. Decizie de reluare a activitătii-copie (contract de muncă în cazul unui nou angajator)

  6 .Adeverințe de venit finante-amândoi părinţii

  1. Copii xerox dupa actele de identitate si stare civila: C.I. părinţi, certificat de căsătorie, certificat de naştere copil, livret de familie
  2. Extras de cont bancar/opţional
  3. Dosar cu şină

  În cazul în care părintele desfăsoară o activitate independentă, documentele de la angajator din opis vor fi înlocuite cu dovada reluării activității independente prin Registrul Comerțului și Declarația Unică ANAF.

  Pentru a beneficia de stimulent de inserție lunar până la împlinirea vâstei de 3 ani a copilului/ 4 ani în cazul copilului cu dizabilități este necesar ca activitatea profesională să fie reluată cu cel puțin 60 de zile înaintea împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani/3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

  Pentru informații detaliate/specifice fiecărui caz în parte, contactați Direcția de Asistență Socială UAT Oraș Jibou la nr de telefon 0260 644558, sau pe email primaria_jibou@yahoo.com.

  Stimulentul de inserție poate fi solicitat și imediat după nașterea copilului în cazul în care părintele continuă activitatea profesională și realizează venituri supuse impozitului.

 • ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE INTRETINERE
 • AJUTOARE DE URGENTA
 • AJUTOR DE INMORMANTARE
 • AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE
 • AJUTORUL SOCIAL
 • ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
 • ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
 • INDEMNIZATIA CUVENITA PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV
 • SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritorială

Impozite și taxe – Persoane Fizice

Impozite și taxe – Persoane Juridice

Stare Civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor