Orașul Jibou

Gradina-Botanica-din-orasul-Jibou

Raport activitate Iunie 2016 - Iunie 2018

#primariajibou #danghiurco #raportactivitate #reusimimpreuna #nedezvoltamimpreuna #jibou #investitii #modernizare #proiecteeuropene

Posted by Dan Ghiurco on Monday, 30 July 2018

ANUNȚ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020 VOM DISTRIBUI CERERI ȘI VOM PRELUA DOSARE PENTRU OBȚINEREA SUBVENȚIEI LA ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI,

SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020- MARTIE 2021, CONFORM OUG 70/2011

 

                  DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere/declație pe propria răspundere (disponibile la sediul instituției sau pe site)
  • Copii acte de identitate și stare civilă (buletin de identitate, carte de idenitate, certificat de naștere-copii sub 14 ani, certificat de căsătorie, certificat de deces- după caz, sentință de divorț- după caz, livret de familie)
  • Hotărâri de plasament, sentințe de plasament-după caz
  • Adeverințe de venit ANAF- pentru adulții din familie
  • Adeverință biroul agricol
  • Dovezi privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu, cupon de pensie, cupon de handicap, cupon de somaj, cupon alocație de plasament, pensie alimentară etc)
  • Venituri APIA- dacă este cazul
  • Act de proprietate locuință, contract de închiriere, comodat (după caz)
  • Carte de identitate autoturism/motocicletă- dacă este cazul
  • Factură E-on gaz (pentru subventie la gaz), factură electrica (pentru subvenție la încălzirea cu energie electrică)

Venitul maxim pe persoană, pentru a beneficia de subvenție, este de 750 lei.

 

Pentru a beneficia de subvenție cu luna NOIEMBRIE dosarele vor fi depuse până la data de 20 NOIEMBRIE 2020

În contextul existenței virusului COVID-19 în România, DGASPC Sălaj pune la dispoziție posibilitatea de a transmite prin adresa de e-mail sau fax orice solicitare, inclusiv depunerea dosarului pentru încadrarea în grad de dizabilitate
– fax 0260/611850
– e-mail: office@dgaspcsj.ro ( pentru orice tip de solicitare)
– sec_copii_sj@dgaspcsj.ro ( pentru dosare de încadrare grad de handicap copii)
– sec_adulti_sj@dgaspcsj.ro ( pentru dosare încadrare grad de handicap persoane adulte)

Comunicat depunere cereri de finantare culte religioase

Menționăm că programul de ridicare a deșeurilor este între orele 07:00- 22:00, conform graficului atașat pentru anul 2020.

Persoana de contact: Pop Ovidiu – coordonator transport

Telefon: 0360 100555