Prima pagina     Carte de oaspeti   Contact  

  Primăria

  Servicii publice

  Informatii publice

  Jibou

 
Google
   
In acest site In web

 
 
 
 
 Primăria Jibou
Formulare tipizate

Compartimentul agricol

• Adeverinta platit taxa timbru 2 lei

• Adeverinta scutit

• Adeverinta social

• Cerere autorizatie taiere nuci

• Certificat de atestare a edificarii constuctiilor

• MODEL - Contract de arenda

• Cerere adeverinta pamint

• Cerere certificat producator

• Declaratie Fiscala Impozit Persoane Fizice

• Declaratie Fiscala Impozit Persoane Juridice

TIPIZATE - LEGEA NR. 172014 REFERITOARE LA VANZAREA TERENURILOR

• Adeverinta de vanzare

• Adresa Legea 17 2014

• Lista Preemtori 1C

• Model Cerere L172014

• Oferta de vanzare teren persoane juridice

• Oferta vanzare teren persoane fizice

Compartimentul de Servicii si Prestasii Sociale

• Cerere prestatii sociale

• Cerere pentru Alocatia de stat pentru copii

• Cerere pentru ajutorul de incalzires

• Cerere pentru indemnizatia de crestere a copilului

CompartimentUrbanism si Amenajare Teritoriala

• Cerere emitere autorizatie construire

• Cerere emitere certificat urbanism

• Cerere prelungire autorizatie construire

• Cerere prelungire certificat de urbanism

• Comunicare incepere lucrari

• Comunicare incheiere lucrari

• Model panou identificare

Formulare informatii de interes public

• Cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

• Reclamatie administrativa ca urmare a unui raspuns negativ, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

• Reclamatie administrativa in urma neprimirii informatiilor solicitate, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Impozite si taxe- Persoane fizice

• Anexa la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri pf model itl 105

• Anexa la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pf model itl 106

• Cerere eliberare certificat fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice

• Declaratie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane fizice FATA  VERSO

• Declaratie de impunere privind_impozitul pe teren persoane fizice

Impozite si taxe - Persoane juridice

• Anexa la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri pj model itl 107

• Anexa la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pj model itl 108

• Cerere eliberare certificat fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice

• Cerere inregistrare bilete spectaloce

• Declaraitie de impunere taxa afisaj persoane juridice

• Declaratie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane juridice

• Declaratie de impunere privind impozitul pe teren persoane juridice

• Declaratie de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport pe apa persoane juridice

• Declaratie de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice FATA  VERSO

• Declaratie de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport peste 12 tone persoane juridice FATA  VERSO

• Impozit pe spectacol persoane juridice.pdf

Stare civila

• Cerere solicitare certificat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

• Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

• Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

• CERERE ELIBERAREA ACTULUI cetatenilor cu domiciliul in strainatate

• Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 
 
  Anunţuri
Parcul Industrial Jibou
Parcul industrial este destinat dezvolterii de unitati econo-
mice care sa desfasoare acti-
vitati industriale nepoluante
... detalii
Formulare online
www.e-guvernare.ro permite descarcarea tipizatelor utilizate in relatia cu diferite institutii publice

Prefectura judetului Sălaj

 
 
© Indecosoft Baia Mare si Primaria Jibou